Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

USÜLLER

 1-NİM SOFYAN USULÜ
a) İki zamanlıdır
b) Terkibide başka hiçbir usul yoktur (Basit usulün birincisidir).
c) 2/8’lik, 2/4’lük ve 2/2’lik mertebeleri varsa da, en çok 2/4’lüğü kullanılmıştır.
d) En çok Sirto, Longa gibi oyun havaları ile marşlarda, bazı türkülerde kullanılmıştır. Şarkılarda ve ilahilerde az kullanılmıştır.
e) 1.zaman kuvvetli, 2.zaman hafiftir.
f) Vuruluşu:

Örnekler:
1- Hicaz Sirto (Sultan Abdülaziz)
2- Rüya gibi her hatıra her yaşantı bana (Mehmet Ilgın) – Rast Şarkı
3- Allı turnam bizim ele varırsan (Salman – Hacı Taşan) – Muhayyer Kürdi Türkü

2- SEMAİ USULÜ
a) 3 zamanlıdır.
b) Basit usulün ikincisidir. Terkibinde başka hiçbir usul yoktur.
c) 3/8’lik, 3/4’lük ve 3/2’lik mertebeleri varsa da, en çok 3/4’lük mertebeleri kullanılmıştır.
d) Şarkılarda, türkülerde, ilahilerde, saz semailerinin 4.hanelerinde kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb yarı kuvvetli, 3.darb zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü (Dede Efendi) – Rast Şarkı
2- Biliyorsun bir zamanlar (Alaattin Şensoy) – Nihavend Şarkı
3- Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için (Erol Sayan) – Hicaz Şarkı

3- SOFYAN USULÜ
a) 4 zamanlıdır.
b) İki Nim Sofyan’ın birleşmesinden meydana gelmiştir.
c) 4/8’lik ve 4/4’lük mertebeleri varsa da en çok 4/4’lük olanı kullanılır.
d) Peşrevlerde, ilâhilerde, şarkılarda, türkülerde, oyun havalarında kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb yarı kuvvetli, 3.darb zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Boğaziçi şen gönüller yatağı (Alaeddin Yavaşça) – Hicaz Zirgüle Şarkı
2- Gamzedeyim deva bulmam (Tatyos Efendi) – Uşşak Şarkı
3- Karlı dağı aştım da geldim (Rıfat Bey) – Rast Şarkı

4- TÜRK AKSAĞI USULÜ
a) 5 zamanlıdır.
b) Bir Nim Sofyan ve bir Semai’nin eklenmesinden meydana gelmiştir.
c) 5/8’lik ve 5/4’lük olarak iki mertebe halinde kullanılmıştır.
d) Şarkı, türkü, ilâhi, oyun havası gibi formlarda, saz semailerin 4.hanelerinde, köçekçelerde kullanılmıştır.
e) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunma (Medeni Aziz Efendi) – Hicaz Şarkı
2- Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin (Osman Nihat Akın) – Nihavend Şarkı
3- Vardar Ovası (Rumeli Türküsü) - Hicaz

5- YÜRÜK SEMAİ USULÜ
a) 6 zamanlıdır.
b) Üç Nim Sofyan veya iki Semai’nin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir.
c) 6/8’lik, 6/4’lük ve 6/2’lik olmak üzere 3 mertebede kullanılmıştır. 6/8’lik mertebeye Yürük Semai, 6/4’lük mertebeye Sengin Semai, 6/2’lik mertebeye Ağır Sengin Semai denmektedir.
d) 6/8’lik ve 6/4’lük fasılların, Yürük Semai’lerin mecburi usulüdür. 6/2’likler ise fasılların ağır semailerinde kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb yarı kuvvetli, 3.darb zayıf, 4.darb çok kere zayıf, 5.darb yarı kuvvetlidir.
f) Vuruluşları;

Örnekler:
1- Nideyim sahn-ı çemen seyrini cananım yok (Hacı Sadullah Ağa) - Hicaz Yürük Semai
2- Ömrüm şu biten neşvesi tam olsun erenler (Süleyman Erguner) – Uşşak Yürük Semai
3- Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden (Zeki Duygulu) – Nihavend Yürük Semai

6- DEVR-İ HİNDİ USULÜ
a) 7 zamanlıdır.
b) Bir Semai ile bir Sofyan’dan oluşmuştur.
c) 7/8’lik ve 7/4’lük mertebeleri kullanılmıştır.
d) Şarkılarda ilahilerde, saz Semailerin 4.hanelerinde, türkülerde, köçekçelerde kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb yarı kuvvetli, 3. zayıf, 4. kuvvetli ve 5.zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Gönlümsün ezhar içinde gül gibi dil-darı var (Fehmi Tokay) – Rast Şarkı
2- Sen beni bir buseye ettin feda (Mahmut Celalettin Paşa) – Kürdilihicazkâr Şarkı
3- Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın (Mahmut Celalettin Paşa) – Hüzzam Şakı

7- DEVR-İ TURAN USULÜ
a) 7 zamanlıdır. Bu usule Mandıra ismi de verilmiştir.
b) Bir Sofyan ve bir Semai’den oluşmuştur. Devr-i Hindi usulünün tersidir.
c) 7/8’lik mertebesi kullanılmıştır. Yürük bir usuldür.
d) Türkü, oyun havası ve köçekçelerde çok kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvveti, 2.zayıf , 3. yarı kuvvetlidir.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Gidem dedim aman yarenlerim darıldı (Hicaz Hümayun Rumeli Türküsü)
2- Yağmur yağar taş üstüne (Hüseyni Türkü)
3- Gerdaniye Köçekçe (Anonim)

8- DÜYEK USULÜ
a) 8 zamanlıdır.
b) İki Sofyan’dan meydana gelmiştir.
c) 8/8’lik ve 8/4’lük mertebeleri kullanılmıştır. 8/4’lük mertebelerine Ağır Düyek denir.
d) 8/8’lik mertebesi her formda kullanılmıştır. 8/4’lük mertebesi ise peşrev, beste, şarkı, ilâhi gibi genellikle büyük bazen de küçük formlarda kullanılmıştır.
e) 1.darb yarı kuvvetli, 2.darb kuvvetli, 3.darb yarı kuvvetli, 4.darb kuvvetli, 5.darb zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben halime (Alaeddin Yavaşça) – Hicaz Şarkı
2- Biraz kül biraz duman o benim işte (Avni Anıl) – Nihavend Şarkı
3- Kim demişki sevgiler ayrılıklarla biter (İrfan Özbakır) – Rast Şarkı

9- MÜSEMMEN USULÜ
a) 8 zamanlıdır. Hacı Arif Bey bulmuştur. İsmine ayrıca katakofti denir.
b) Bir semai + bir Türk Aksağı’ndan meydana gelmiştir.
c) Yalnız 8/8’lik mertebesi kullanılmıştır.
d) En fazla şarkılarda kullanılmıştır. Ayrıca ilâhilerde, bazı türkülerde ve oyun havalarında kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb zayıf, 3.darb yarı kuvvetlidir.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Kamer çehre peri ru tende canım (Hacı Arif Bey) – Hicaz (Uzzal) Şarkı
2- Gönlümün bir hali var ki (Emin Ongan) – Uşşak Şarkı
3- Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimi (Giriftzen Asım Bey) – Rast Şarkı

10- AKSAK USULÜ
a) 9 zamanlıdır.
b) Bir Sofyan ve bir Türk Aksağı’ndan meydana gelmiştir.
c) 9/8’lik ve 9/14’lük mertebeleri kullanılır. 9/4’lük mertebelerine ağır aksak denir ve genellikle fasıl formlarında kullanılır.
d) Çok kullanılmış bir usuldür. Şarkı, ilâhi, türkü, oyun havası, köçekçe gibi formda da kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb yarı kuvvetli, 3.zayıf, 4.kuvvetli, 5.yarı kuvvetli ve 6.zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Dil yaresini andıracak yare bulunmaz (Şevki Bey) – Hicaz Şarkı
2- Siyah ebrulerin duruben çatma (Lemi Atlı) – Uşşak Şarkı
3- Bakmıyor çeşm-i siyah feryade (Hacı Arif Bey) – Nihavend Şarkı

11- AĞIR AKSAK USULÜ
a) 9 zamanlıdır.
b) Bir Sofyan ve bir Türk Aksağı’ndan meydana gelmiştir.
c) Aksak usulünün ikinci mertebesidir ve 9/4’lüktür.
d) Genellikle eserler 2/4’lük ve 3/4’lük sükût ile başlar. Bu durum usulün özelliğidir.
e) Şarkılarda çok kullanılmıştır. Bundan başka ilâhilerde, türkülerde, bazı ağır oyun havalarında kullanılmıştır. Bazı Ege türkülerinde 9/2 mertebe vardır.
f) Darpların kuvvetli ve zayıflığı aksak gibidir.
g) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Gül hazin sünbül perişan (Rahmi Bey) – Beyati Şarkı
2- Severim can-ü gönülden seni tersa çiçeğim (Şevki Bey) – Hicaz Şarkı
3- Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş barına (Şevki Bey) – Uşşak Şarkı

12- EVFER USULÜ
a) 9 zamanlıdır.
b) Bir Sofyan’la, ikinci şekil bir Türk Aksağı’ndan meydana gelmiştir. Bu farklılık sondaki iki darbın yer değiştirmesidir.
c) 9/8’lik ve 9/4’lük mertebeleri kullanılmıştır. 9/4’lük mertebesine Mevlevi Evferi veya Ağır Evfer denir.
d) 9/8 mertebe şarkılarda, türkülerde, ilâhilerde, Trakya karakterli oyun havalarında kullanılmıştır. 9/4’lük ayinden başka Ege yöresi efe, zeybek, türkü ve oyunlarında Balıkesir yöresinin türkülerinde de özel karakterde kullanılmıştır.
e) Aksak gibi olup, 5.darb zayıf, 6.darb yarı kuvvetlidir (Evfer usulünün özelliği)
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Mah yüzüne aşıkanım (Dede Efendi) – Hicaz Şarkı
2- Bir seni bir gülü öptüm gizlice (Selahattin İçli) – Hicaz Şarkı
3- Bugün ayın ondördü (Tahir Türkü)

13- RAKS AKSAĞI USULÜ
a) 9 zamanlıdır.
b) Bir Türk Aksağı ve bir Sofyan’dan meydana gelmiştir.
c) 9/8’lik mertebesi kullanılmıştır. Yürükçe bir usuldür.
d) Şarkılarda, türkülerde, ilâhilerde, bazı saz Semailerinin 4.hanelerinde, oyun havalarında kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.yarı kuvvetli, 3.kuvvetli ve 4.darb zayıftır.
f) Vuruluşu;

Örnekler:
1- Benim yarim gelişinden bellidir (Sadetten Kaynak) – Hicaz Şarkı
2- Gemim geliyor baştan, yelkenleri kumaştan (Sadettin Kaynak) – Uşşak Şarkı
3- Dök zülfünü meydana gel (Tanburi Mustafa Çavuş) – Hisar Buselik Şarkı

14- OYNAK USULÜ
a) 9 zamanlıdır.
b) Bir Semai ile bir Yürük Semai’den yapılmıştır.
c) 9/8’lik mertebesi kullanılmıştır. Bazı Ege türkülerinde 9/4’lük mertebe görülüyor.
d) Türkülerde, bazı şarkılarda, bazı ilâhilerde, oyun havalarında kullanılmıştır.
e) 1.darb kuvvetli, 2.darb kuvvetli, 3.zayıf, 4.kuvvetli, 5.yarı kuvvetli ve 6.zayıftır.
f) Vuruluşu;

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz