Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Sanatçıyı, müzisyeni fark etmek …!

( Resim : Gülseren Kayalı )CaRL Rogers demiş ki: ‘Psikoterapist yetiştirmekLe vaktinizi boşa harcamayın, asıL meseLe psikoterapist oLabiLecek adamı seçmektir ! ’Sanat’a, müziğe de uyarLamak gerek bu sözü… asıL iş sanatçı, müzisyen, ressam, heykeLtraş oLabiLecek adamı seçmek şekLinde…Eylül Esme Bölücek gibi meseLa…Eylül Esme Bölücek
2,5 yaşında oyuncak orgla melodiler çıkarmaya başlayan Eylül üç yaşında kendi başına okumayı öğrenmiş. 3-4 yaşları arasında gittiği kreşte öğrendiği çocuk şarkılarını çalmaya başlamış 5 yaşında sağ elle çaldığı melodilere kendi başına sol el eşlik eklemiştir. Aynı dönemde şaşırtıcı yetkinlikte parçalar besteleyen Eylül’ün matematik ve sözel alanda gösterdiği dikkatten kaçmayacak seviyedeki üstün yeteneği eğitimcilerin ve ailenin müzikten daha çok bu alanlara odaklanmasına neden olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir müzik kuruluşu ile birlikte Ankara okullarında 2006 yılında yapmış olduğu “Müzik ve Güzel Sanatlar Yetenek Taraması” projesi çerçevesinde…

Anjelika Akbar ' Libertango Istanbul '

Script&Production [ Senaryo ve Produksiyon ] : Anjelika AkbarPiano : Anjelika Akbar Cello : Rahsan ApayDirector : Yurek Akbar Camera : Yurek Akbar, Kubilay Goze, Muratcan Gokce

Bazı müzik eserLerindeki BWV, KV kısaLtmaLarı nedir? Ne anLama geLir ?

BWV,  barok dönem bestecisi Johann Sebastian Bach’ın bestelerini / eserLerini  tanımlayan numaralandırma sistemi oLup açıLımı da Bach-Werke-Verzeichnis’tir. Bir nevi kataLog / tasnif diyebiLiriz. İlk kez 1950 yıLında yapıLmıştır.Örneğin;KV ya da K ise yine aynı mantıkLa besteci / müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserLerinin kronoLojik biçimde sıraLanmış haLidir. Mozart’a ait her bir esere KV ile başLayan bir numara veriLmiştir.  1862 yıLında Ludwig von Köchel tarafından geLiştiriLen bu dizine KöcheL Dizini denir. Örneğin ;Verdiğim linkLerde konuyLa iLgiLi daha fazLa detay buLabiLirsiniz.

Johann Sebastian Bach - BWV 1079–MüzikLi Sunu hakkında…

(…)- Sunu’nun hikâyesini biliyor musun?- Çok emin değilim. Prusya kralıyla ilgili bir hikâye değil mi?- Müzikli Sunu, ünlü BWV 1079, Bach tarafından Leipzig’de yaşadığı dönemde 1747’de bestelendi. O yıl Prusya Kralı II. Friedrich besteciyi sarayında konuk ediyordu ve klavyeli birçok enstrümanı denemesini sağladı. II. Friedrich enstrüman çalmayı ve beste yapmayı seven bir müzik tutkunuydu. Bir akşam, flütle kendi uydurduğu bir melodiyi Bach’a çaldı ve ondan bu temadan hareketle bir eser bestelemesini istedi. Bach klavyenin başına geçti. Efsaneye göre Bach hiç durmadan çaldı, geliştirdiği parçaya her seferinde bir ses ekledi. Böylece ortaya, tek bir nota yazılmadan, altı sesli bir kontrpuan çıktı.- Daha sonra notaya döktü.- Aynı akşam. Bach’ın amacı hükümdara bir hediye vermekti. Bütün gece, müzikal dehasını notalara döktü. Kanonlar, fügler, bir sanat ve ricercare’ler.- Ricercare ( III ) , bir tür füg değil mi?- Atası. Bir tür ham kontrpuan biçimi. Fransa’da buna “arayış” diyorlar. Y…

So in Love– LaRa Fabian / Cesare Siepi

Strange dear, but true dear,
When I'm close to you, dear,
The stars fill the sky,
So in love with you am I.
Even without you,
My arms fold about you,
You know darling why,
So in love with you am I.
In love with the night mysterious,
The night when you first were there,
In love with my joy delirious,
When I knew that you could care,
So taunt me, and hurt me,
Deceive me, desert me,
I'm yours, till I die.....
So in love.... So in love....
So in love with you, my love... am I....Lara FABIAN – Vikipedi - SITE OFFICIELCesare Siepi -

Mevsimler–nota–söz–eşlik

Eserin notaLarını göremiyorsanız BURAYA tıklayın.NOT: Eserin orjinaLinde büyük A harfiyle gösterdiğim kısım ( İlk 4 ölçü ) yok. Girişe ve araLara ben ekLedim. OrjinaLi B ve C harfLeriyLe gösteriğim bölümlerdir. Salih AYDOĞAN’ın affetmesi diLeğiyLe…MEVSİMLER
Bir annenin dört kızı var
İlkbahar- yaz - sonbahar- kış
Birbiriyle dost oldular
Sonsuz olsun sevgi barış
İlkbaharda tüm doğa şen
Yaz gelince harman hasat
Sonbaharda yaprak düşer
Kış gelince kar soğuk varSöz: Hamdi TUNÇERBeste : Salih AYDOĞANBir öğretmenin isteği üzerine eserin eşLiğini hazırLadım.SeslendiriLmiş haLini buLamadım. EşLiğini buRadan biLgisayarınıza indirebiLirsiniz.

Yeniden başLa…!

Kendini yorgun hissetsen bile, Başarı senden kaçsa bile, Bir hata sana zarar verse bile, Hatta ihanet sana acı verse bile, Bir hayal yok olsa bile, Gözyaşları gözlerini yaksa bile, Kimse gayretini fark etmese bile, Nankörlük ödülün olsa bile, Anlayışsızlık seni gülmekten alıkoysa bile, Ve hatta her şey, hiçbir şey olsa bile, Vazgeçme..... YENİDEN BAŞLA…!

Etkili Yazı Yazma Teknikleri

İnsanlar yazı yazarken çoğu kez sadece düşüncelerini kısa olarak ifade etmek yerine, okuyucularını güzel yazılarıyla etkilemeye çalışırlar. Güzel yazı yazmak, karşı tarafı etkilemek kuşkusuz çok önemli ama bazı noktaları da asla gözden kaçırmamalıKonuyu olduğundan daha karmaşık bir şekilde ifade etmeye gerek yoktur. Yapılan araştırmalar insanların çok hızlı okumadıklarını ve okuduklarının da tümünü anlamadıklarını göstermiştir.
Ortalama bir okuyucu dakikada 150-250 kelime okuyabilmektedir. Eğer sesli okuma yapılıyorsa bu değer dakikada 120-150 kelime arasında değişmektedir.
Okunanların anlaşılma oranının ise ortalama olarak %70-75 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bu nedenle yazının karmaşık ifadelerle yazılması okuyucuyu daha da yavaşlatacak, okuma değerlerini daha da düşürecektir.
Yazdıklarınızın okuyucu kitlesi tarafından anlaşılamaması sonuçta sizin yararınıza olmayacağı için karmaşık ifadelerden kaçınmalısınız. Tatlı dil yalnızca yılanı mı deliğinden çıkartır? Yapılan…

Neresi cennet, neresi cehennem ?

Ermiş bir adam, Tanrı ile sohbet eder. "Ey Yüce Tanrı'm. Ben Cennet ve Cehennem'in nasıl yerler olduğunu merak ediyorum." Bunun üzerine Tanrı adamı iki adet kapının önüne getirir ve kapıları sırayla açmasını söyler. İlk odanın kapısını açar. Odanın ortasında büyük yuvarlak bir masa vardır. Masanın ortasında da büyük bir güveç içinde çok leziz kokular saçan bir yemek durmaktaymış. Masanın başındakiler çok zayıf, hastalıklı görünüyorlarmış. Ellerinde sapları güvecin içine girip yemeği alacak kadara uzun kaşıklar bulunmaktaymış. Fakat kaşığı doldurduktan sonra yemeği ağızlarına götüremiyorlarmiş, çünkü kaşığın sapı kollarından uzunmuş. Ermiş adam kenardan tüyleri ürpererek odayı seyrediyorrmuş.Tanrı:"İşte burası Cehennem." Buradan çıkıp diğer odanın kapısını açmışlar. Oda diğer odayla tamamen aynıymış. Odanın ortasında büyük yuvarlak bir masa, masanın ortasında da leziz kokulu yemek duruyormuş. İnsanların ellerinde aynı uzunlukta sapları olan kaşıklar bulunmak…

Etkili yazı yazabilmek için yap(ma)manız gerekenler

! Mutlaka uzun ve okunması zor cümleler kurun. Böylece yazdıklarınızı anlamak o denli zor olur
! Sık sık olumsuz ifadelere yer verin ki yazdıklarınızı okuyan kişi size karşı bir sempati duymasın
! Sakın özlem-yüklem uyumuna dikkat etmeyin
! Bir cümleyi tamamlamadan yarıda kesmenizde hiçbir sakınca yok. Okuyan kişinin kafasını iyice karıştırmış olursunuz
! Aman yazdıklarınızı göndermeden önce okumayın. Yoksa bazı yanlışlıkları veya hataları görüp düzeltmeniz gerekebilir.Bırakın bu yanlışları yazıyı alan kişi düzeltsin
! Virgül güzel bir semboldür. Sık sık ve gereksiz yere istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ünlem işaretlerini seviyorsanız onları da bol bol kullanabilirsiniz
! Yazışma resmi de olsa yalnızca sizin anlayabileceğiniz kısaltmalara yer verin ! Karşı taraf nasıl olsa bu işi çözmenin bir yolunu bulacaktır.
! Bazı cümleleri sık sık tekrar edin ki karşı taraf artık o kadar sıkılsın ki o cümlenin ne kadar önemli olduğunu anlasın.
! Yaz…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz