Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

Nota Akor Eşlik - Kimseye Etmem Şikâyet ( La ve Si Karar ) - C Instruments

Beste : Serkis Suciyan Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments  -------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments  ------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - C Instruments  ---------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - Play Along- C Instruments  --------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( KIZ NEY İÇİN ) Not: Video'da bestecinin adını yanlış yazmışım maalesef, özür diliyorum.

Nota Akor Eşlik - Yar Saçların Lüle lüle - C Instruments

Yar Saçların Lüle lüle Yesârî Asım Arsoy , Cumhuriyet dönemi Klasik Türk müziği bestekârı, söz yazarı ve yorumcu. ( Vikipedi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Romen Kızı - C Instruments

Romen Kızı - C Instruments Balkan - Rumeli Halk Ezgisi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Erkilet Güzeli - C Instruments

Erkilet Güzeli - C Instruments Kayseri Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Naz Barı - Azerbaycan

Naz Barı   Azerbaycan  C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/ipi7RiYG3QuRNb Bar Oyunları : Kuzeydoğu Anadolu'da Posof, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane ve Sivas'ın bir kısmını içine alan bölgede halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En yaygın olarak Erzurum, Kars ve Bayburt'ta gelişmiştir. Davul ve zurna eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2'ye ayrılır. Bar tutuşmak olarak adlandırılan bu oyunlar halaya benzemekle birlikte kol ve el hareketleri de ön plandadır. Halaya göre ezgileri daha ağırdır. La  Karar - C Instruments ( Play A Long ) Mi Karar - C Instruments KIZ NEY / (Si) KAVAL İçin Sol Klarnet / (Mi) Kaval İçin Sibemol Klarnet / (Sol) Kaval İçin Do Kaval & Alto Saksofon İçin

Nota Akor Eşlik - Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments

Oyun Havası :  İnsanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır. Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments Derleyen: Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/pW_8LsiD3QuQzq NOT: Orijinal notasyonundan farklıdır. Tek amacım enstrüman çalan müzisyen ve müzisyen adaylarına çalgılarını çalışırken keyifle çalışsınlar diye basit eşlikler hazırlamaktır. Bir nebze faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana...

Nota Akor Eşlik - Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme )

Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme ) - C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/1QqDqlaK3QuRNV Nefes : Bektaşi tarikatlarında ilahiye genel olarak verilen bir addır. Türü belirleyen temel öğe Bektaşilerin ilke ve inanışlarını içeren tasavvufi sözlerdir. Bu sözlere nutuk da denilmiştir. Bu sözlerin Bektaşi raksı, Bektaşi raksını ya da Bektaşi devriervanı adı verilen usullerden biriyle bestelenmesi sonucu nefes oluşur. Bir başka deyişle türü belirleyen ikinci öğe de, adını andığımız bu usullerden birinin kullanılmasıdır. Nefes’lerin sözlerinde Oniki İmam’ın adı geçerse o nefese düvaz, şayet sözlerde Hz.Muhammed’e övgü varsa Nat-ı Nebi, Hz. Ali’ye övgü içeriyorsa Nat-ı Ali, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşü nedeniyle matem içeriyorsa mersiye denilmektedir. Kaynak

Nota akor Eşlik - Sultaniyegâh Sirto - C Instruments

SİRTO Sirto adı Yunanca kökenli bir sözcükten gelir ait olduğu toplulukta kadın ve erkeklerin toplu halde oynaması olarak bilinir. Türk Sanat Musikisi bünyesinde oyun havası sayıldığı halde hiçbir zaman raks unsuru olarak görülmemiştir. Hareketli bir saz eseri formu olarak kullanılmıştır. Üç ya da dört bölümlüdür.  Sirtolar iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak Nota - Score ( PDF ) https://yadi.sk/d/5aq7qLTiODOGtQ

Nota Akor Eşlik - Hicaz Mandıra - Andon Efendi - C Instruments

Hicaz Mandıra - Andon Efendi ( Batrik Kiryazis ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/WIPlFy0P3QuRyh MANDIRA : Halk musikimizden kaynaklanan, Mandıra usulü denen yedi zamanlı ritmi ile bestelenen bir beste türüdür. Nitelik açısından Karadeniz yöremizin oyun havalarını hatırlatır. Eskiden oyun havası olarak kullanılmıştır.  Üç ya da dört bölümden oluşan mandıralarda Teslim yoktur.  Kaynak

Nota Akor Eşlik - MAĞUSA LİMANI

MAĞUSA LİMANI - Kıbrıs Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota ( pdf ) : https://yadi.sk/i/yJxvObSP3QeGpt Nota Bass ( PDF ) : https://yadi.sk/i/OVbno9dA3QeH2k

Nota Akor Eşlik - Kağızman'a Ismarladım Nar Gele

Kağızman'a Ismarladım Nar Gele Erzurum Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

3 Sesli Kanon Örneği : SABAH

KANON : Müzikte bir çeşit çok seslilik kuralı ile yapılmış parçalara kanon denir. 2 sesli bir kanon en az 2 kişi tarafından art arda başlanarak çalınır veya okunur. Önce başlayan 2 numaralı yere gelince 2. kişi numaralı yerden başlar, böylece 2 kişi aynı parçayı art arda başlayarak aynı zamanda çalmış ya da okumuş olur. Buna "kanon yapmak" denilir, her parça kanon olmaz. Kaynak : Vikipedia Dökümanı pdf olarak indirebilirsiniz. 3 sesli : https://yadi.sk/i/pJFXwynI3QcXyf tek sesli : https://yadi.sk/i/1cR5i1Ys3QcXyR

Nota Akor Eşlik - Ayva Çiçek Açmış

Ayva Çiçek Açmış ( Anonim ) Hazırlayan : Yusuf Bişgen Tüm videolar müzik eğitimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmaktadır. 

Nota Akor Eşlik - Kaytağı

KAYTAĞI ( Azeri oyun havası ) Derleyen : Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Kaytağı hem Azerbaycan'da bir bölge adı hem de Azerbaycan müziğinde bir tür adıdır.

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

           Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu. Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.            Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz. Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.             Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.     Ünsal Deniz     İ. Erdem Efe     Yılmaz Hak     Süleyman Tarman            Faydalı olması dileklerimle

Nota Akor Eşlik - Nihavent Longa ( Kevser Hanım )

Nihavent Longa : Kevser Hanım Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen La karar LONGA Longa sözcüğü Latince kökenlidir. Türk Musikisine Romen Musikisinden geldiği tahmin edilir. Oyun havaları arasında sayıldığı halde buda sirtolar gibi raks unsuru olarak kullanılmamıştır. Longalar genellikle dört bölümden oluşur iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak

Nota Akor Eşlik - Cielito Lindo - C Instruments

Cielito Lindo  Mexico Folk Song - Meksika Halk Şarkısı Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Vücut İkliminin Sultanısın Sen - Nota Akor Eşlik

Vücut İkliminin Sultanısın Sen Eser : Hacı Arif Bey Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Deniz Ve Mehtap - C Instruments

Söz: Fecri Ebcioğlu Müzik: Marc Aryan Akor : Bojidar Çipof - Yusuf Bişgen Nota Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota - Sheet - Score : http://bojidarnota.blogspot.com.tr/2015/05/deniz-ve-mehtap.html

İki Sesli Nota - İstiklâl Güneş Gibi - Atam Sen Rahat Uyu - Melodika & Blok Flüt

Nota - Kedim - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Da Troppo Tempo - Tek Başına - C Instruments

Söz: Ülkü Aker - Müzik: Luigi Albertelli Akor : Bojidar Çipof - Yusuf Bişgen Nota Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota - Sheet - Score :  http://bojidarnota.blogspot.com.tr/2015/04/tek-basina-da-troppo-tempo.html

Nota Akor Eşlik - Ayletme ( Oyalama ) Beni - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Şehnaz Longa ( Ethem Efendi )

Şehnaz Longa ( Ethem Efendi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) Ekleme : 17.03.2018 Alttaki çalışmalar sadece eşliktir. Melodi / Ezgi mute/sessiz/kapalıdır. Play Along C Instruments ( La ) La karar Nota + Gitar TAB (PDF ) buradan indirin C Instruments ( Re ) C Instruments ( Si )

Nota - Değirmen - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

Gönül Gurbet Ele Varma - Nota Akor Eşlik

Nota Akor Eşlik - Bana Cevreyleyip - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Delilo - Blok Flüt & Melodika

Delilo Diyarbakır Türküsü Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota - Arkadaşlık - İki Sesli Ezgiler - Melodika&Blok Flüt

Nota - Fındık Şarkısı - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

a

Dilsiz Kaval için etüd egzersiz çalışma

Egzersizleri Aşağıdaki Anahtarlarda Çalışınız. Ç alışırken mümkünse bir metronom bulundurun ve çaldığınızı ( tonunuzu ) sürekli olarak dinleyiniz. Çalışmalarınızı ( önce ) hem oturarak ( sonra )hem de ayakta yapınız.  Fırsat buldukça buraya yeni egzersizler ekleyeceğim. Takipte kalınız. ------------------------------------------------------------------------------------------ Ekleme : 09.09.2017

Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını

-------------- Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (LA) - C Instrument  Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (LA) - For (Eb) Alto Saksofon  Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Mi) - C Instruments  Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Mi) - For (Eb) Alto Saksofon  Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını ( Re ) - C Instruments  Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Re) - For (Eb) Alto Saksofon 

Bilmem Şu Feleğin - Nota Akor Eşlik Video

Nota Akor Eşlik - Bilmem Şu Feleğin - Melodika&Flüt&Keman  Orta Anadolu Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik - Bilmem Şu Feleğin (Fa)-For (Eb)-Alto Saksofon 

Nota-Akor-Eşlik - Divane Aşık Gibi

Divane Aşık Gibi Trabzon Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Akor kurgularında İ. Erdem Efe'nin ''Türk Müziğinden Esintiler'' ( Gitar İçin Düzenlenmiş 15 Halk Türküsü ) kitabından çok faydalandım. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. http://www.erdemefe.com Nota:  https://yadi.sk/i/wVSAF5A63HmxEc Not: Kullandığım aranje programında aksak ritmler yok maalesef. Bu şekilde hazırlamak zorunda kaldım. Hatalarımız varsa affola... Aksak Ritm : Kabaca içinde en az bir tane, 3 zamanlı ritim bulunduran, bir bileşik ritimdir. Bileşik ritimler ise en az iki basit ritimin bir araya gelmesiyle veya en az bir basit ritim ve bir 3 zamanlı ritimin bir araya gelmesi ile oluşur.   Basit ritimler: 2\4'lük, 3\8'lik, 2\16'lık..vs 3 zamanlı ritimler : 3\2'lik, 3\4'lük, 3\8'lik..vs Aksak ritimler : 5\4'lük(2\4 + 3\4), 7\4'lük(2\4 +2\4 + 3\4), 5\8'lik(3\8 + 2\8), 9\8'lik(2\8 + 2\8 + 2\8 + 3\8), 10\8'lik(2\8 +

Nota Akor Eşlik - Çayda Çıra

----------- Çayda Çıra Elazığ Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Akor kurgularında İ. Erdem Efe 'nin '' Türk Müziğinden Esintiler' ' ( Gitar İçin Düzenlenmiş 15 Halk Türküsü ) kitabından çok faydalandım. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Nota: https://yadi.sk/i/FvY6tLwv3HmKCz Not: Kullandığım aranje programında aksak ritmler yok maalesef. Bu şekilde hazırlamak zorunda kaldım. Hatalarımız varsa affola... Aksak Ritim : Kabaca içinde en az bir tane, 3 zamanlı ritim bulunduran, bir bileşik ritimdir. Bileşik ritimler ise en az iki basit ritimin bir araya gelmesiyle veya en az bir basit ritim ve bir 3 zamanlı ritimin bir araya gelmesi ile oluşur.  Basit ritimler: 2\4'lük, 3\8'lik, 2\16'lık..vs 3 zamanlı ritimler: 3\2'lik, 3\4'lük, 3\8'lik..vs Aksak ritimler: 5\4'lük(2\4 + 3\4), 7\4'lük(2\4 +2\4 + 3\4), 5\8'lik(3\8 + 2\8), 9\8'lik(2\8 + 2\8 + 2\8 + 3\8), 10\8'lik(2\8 + 2\8 + 3

Nota Akor Eşlik - Düğün Marşı - Melodika&Flüt&Keman

Composer/Besteci: Felix Mendelssohn Bartholdy Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Tren Gelir - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Çalışanlara Şarkı - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Kalk artık sabah oldu (Okul Vakti)

Nota-Akor-Eşlik - Hüseyni Oyun Havası- Çeçen Kızı

Nota Akor Eşlik - Yemenimde Hare Var

Ah Bir Ataş Ver - Nota Akor Eşlik

Piyano Eşliği:

Nota Akor Eşlik - Hekimoğlu - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Gesi Bağları - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Sobalarında Kuru Meşe - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Yar Hanesinde - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Tutam Yar Elinden

Tutam Yar Elinden Anatolian Folk Song - Erzurum Türküsü  Nota Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN  Akor : İsmet Erdem EFE & Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) C Instruments ( La ) (Si) KAVAL & Bağlama & Kız İçin Nota Eşlik (Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik  (Mi) Kaval & Bağlama & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik

Nota Akor Eşlik - Gülebilmez Gülüm ( Bahar Sensiz ) - Mi

Nota Akor Eşlik - Boş vermişim Dünyaya ( La )

Nota Akor TAB - Boşvermişim Dünyaya

Nota Akor Eşlik - Ankara'nın Taşına Bak(2) - Melodika&Blok Flüt - C Instruments

Eşliği : https://yadi.sk/d/IE_YTVGKJ2JX7

Nota Akor Eşlik Sway-¿Quién será?-Kim Ne Derse Desin

Composer: Pablo Beltran Ruiz Nota akor eşlik video : Yusuf Bişgen Sheet/ Score/ Nota PDF : https://yadi.sk/i/xijudz1C3E8Eis