google.com, pub-8479647071212316, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Ana içeriğe atla

Yayınlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ses Değiştirici İşaretlerle Çalışma

Nota Akor Eşlik - Kimseye Etmem Şikâyet ( La ve Si Karar ) - C Instruments

Beste : Serkis Suciyan Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments 

--------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments 

-------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - C Instruments 

----------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - Play Along- C Instruments 

---------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( KIZ NEY İÇİN )
Not: Video'da bestecinin adını yanlış yazmışım maalesef, özür diliyorum.

Nota Akor Eşlik - Yar Saçların Lüle lüle - C Instruments

Yar Saçların Lüle lüle Yesârî Asım Arsoy, Cumhuriyet dönemi Klasik Türk müziği bestekârı, söz yazarı ve yorumcu. ( Vikipedi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Romen Kızı - C Instruments

Romen Kızı - C Instruments Balkan - Rumeli Halk Ezgisi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Erkilet Güzeli - C Instruments

Erkilet Güzeli - C Instruments Kayseri Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Naz Barı - Azerbaycan

Naz Barı   Azerbaycan  C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/ipi7RiYG3QuRNb
Bar Oyunları: Kuzeydoğu Anadolu'da Posof, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane ve Sivas'ın bir kısmını içine alan bölgede halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En yaygın olarak Erzurum, Kars ve Bayburt'ta gelişmiştir. Davul ve zurna eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2'ye ayrılır. Bar tutuşmak olarak adlandırılan bu oyunlar halaya benzemekle birlikte kol ve el hareketleri de ön plandadır. Halaya göre ezgileri daha ağırdır.


La  Karar - C Instruments ( Play A Long )

Mi Karar - C Instruments

KIZ NEY / (Si) KAVAL İçinSol Klarnet / (Mi) Kaval İçinSibemol Klarnet / (Sol) Kaval İçinDo Kaval & Alto Saksofon İçin
Nota Akor Eşlik - Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments

Oyun Havası :  İnsanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır.

Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments Derleyen: Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/pW_8LsiD3QuQzq NOT: Orijinal notasyonundan farklıdır. Tek amacım enstrüman çalan müzisyen ve müzisyen adaylarına çalgılarını çalışırken keyifle çalışsınlar diye basit eşlikler hazırlamaktır. Bir nebze faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana...

Nota Akor Eşlik - Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme )

Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme ) - C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Nota : https://yadi.sk/i/1QqDqlaK3QuRNV

Nefes: Bektaşi tarikatlarında ilahiye genel olarak verilen bir addır. Türü belirleyen temel öğe Bektaşilerin ilke ve inanışlarını içeren tasavvufi sözlerdir. Bu sözlere nutuk da denilmiştir. Bu sözlerin Bektaşi raksı, Bektaşi raksını ya da Bektaşi devriervanı adı verilen usullerden biriyle bestelenmesi sonucu nefes oluşur. Bir başka deyişle türü belirleyen ikinci öğe de, adını andığımız bu usullerden birinin kullanılmasıdır. Nefes’lerin sözlerinde Oniki İmam’ın adı geçerse o nefese düvaz, şayet sözlerde Hz.Muhammed’e övgü varsa Nat-ı Nebi, Hz. Ali’ye övgü içeriyorsa Nat-ı Ali, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşü nedeniyle matem içeriyorsa mersiye denilmektedir. Kaynak


Nota akor Eşlik - Sultaniyegâh Sirto - C Instruments

SİRTO
Sirto adı Yunanca kökenli bir sözcükten gelir ait olduğu toplulukta kadın ve erkeklerin toplu halde oynaması olarak bilinir. Türk Sanat Musikisi bünyesinde oyun havası sayıldığı halde hiçbir zaman raks unsuru olarak görülmemiştir. Hareketli bir saz eseri formu olarak kullanılmıştır. Üç ya da dört bölümlüdür.  Sirtolar iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak


Nota - Score ( PDF )
https://yadi.sk/d/5aq7qLTiODOGtQ

Nota Akor Eşlik - Hicaz Mandıra - Andon Efendi - C Instruments

Hicaz Mandıra - Andon Efendi ( Batrik Kiryazis ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Nota : https://yadi.sk/i/WIPlFy0P3QuRyh
MANDIRA : Halk musikimizden kaynaklanan, Mandıra usulü denen yedi zamanlı ritmi ile bestelenen bir beste türüdür. Nitelik açısından Karadeniz yöremizin oyun havalarını hatırlatır. Eskiden oyun havası olarak kullanılmıştır.  Üç ya da dört bölümden oluşan mandıralarda Teslim yoktur.  Kaynak

Nota Akor Eşlik - MAĞUSA LİMANI

MAĞUSA LİMANI - Kıbrıs Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota ( pdf ) : https://yadi.sk/i/yJxvObSP3QeGpt Nota Bass ( PDF ) : https://yadi.sk/i/OVbno9dA3QeH2k
Nota Akor Eşlik - Kağızman'a Ismarladım Nar Gele

Kağızman'a Ismarladım Nar Gele Erzurum Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

3 Sesli Kanon Örneği : SABAH

KANON : Müzikte bir çeşit çok seslilik kuralı ile yapılmış parçalara kanon denir. 2 sesli bir kanon en az 2 kişi tarafından art arda başlanarak çalınır veya okunur. Önce başlayan 2 numaralı yere gelince 2. kişi numaralı yerden başlar, böylece 2 kişi aynı parçayı art arda başlayarak aynı zamanda çalmış ya da okumuş olur. Buna "kanon yapmak" denilir, her parça kanon olmaz.
Kaynak : Vikipedia
Dökümanı pdf olarak indirebilirsiniz.
3 sesli : https://yadi.sk/i/pJFXwynI3QcXyf
tek sesli : https://yadi.sk/i/1cR5i1Ys3QcXyR


Nota Akor Eşlik - Ayva Çiçek Açmış

Ayva Çiçek Açmış ( Anonim ) Hazırlayan : Yusuf Bişgen Tüm videolar müzik eğitimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmaktadır. 

Nota Akor Eşlik - Kaytağı

KAYTAĞI ( Azeri oyun havası ) Derleyen : Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Kaytağı hem Azerbaycan'da bir bölge adı hem de Azerbaycan müziğinde bir tür adıdır.


Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.

            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız. Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Nota Akor Eşlik - Nihavent Longa ( Kevser Hanım )

Nihavent Longa : Kevser Hanım Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen La karar
LONGA Longa sözcüğü Latince kökenlidir. Türk Musikisine Romen Musikisinden geldiği tahmin edilir. Oyun havaları arasında sayıldığı halde buda sirtolar gibi raks unsuru olarak kullanılmamıştır. Longalar genellikle dört bölümden oluşur iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak

Nota Akor Eşlik - Cielito Lindo - C Instruments

Cielito Lindo 
Mexico Folk Song - Meksika Halk Şarkısı
Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Vücut İkliminin Sultanısın Sen - Nota Akor Eşlik

Vücut İkliminin Sultanısın Sen Eser : Hacı Arif Bey
Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGENNota Akor Eşlik - Deniz Ve Mehtap - C Instruments

Söz: Fecri Ebcioğlu Müzik: Marc Aryan Akor : Bojidar Çipof - Yusuf Bişgen Nota Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota - Sheet - Score : http://bojidarnota.blogspot.com.tr/2015/05/deniz-ve-mehtap.html

İki Sesli Nota - İstiklâl Güneş Gibi - Atam Sen Rahat Uyu - Melodika & Blok Flüt

Nota - Kedim - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Da Troppo Tempo - Tek Başına - C Instruments

Söz: Ülkü Aker - Müzik: Luigi Albertelli Akor : Bojidar Çipof - Yusuf Bişgen Nota Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota - Sheet - Score : http://bojidarnota.blogspot.com.tr/2015/04/tek-basina-da-troppo-tempo.html

Nota Akor Eşlik - Ayletme ( Oyalama ) Beni - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Şehnaz Longa ( Ethem Efendi )

Şehnaz Longa ( Ethem Efendi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( La )

Ekleme : 17.03.2018
Alttaki çalışmalar sadece eşliktir. Melodi / Ezgi mute/sessiz/kapalıdır. Play Along

C Instruments ( La )

La karar Nota + Gitar TAB (PDF ) buradan indirin


C Instruments ( Re )


C Instruments ( Si )


Nota - Değirmen - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

Gönül Gurbet Ele Varma - Nota Akor Eşlik

Nota Akor Eşlik - Bana Cevreyleyip - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Delilo - Blok Flüt & Melodika

Delilo Diyarbakır Türküsü Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN


Nota - Arkadaşlık - İki Sesli Ezgiler - Melodika&Blok Flüt

Nota - Fındık Şarkısı - İki Sesli Ezgiler - Melodika & Blok Flüt

a

Dilsiz Kaval için etüd egzersiz çalışma

Egzersizleri Aşağıdaki Anahtarlarda Çalışınız. Çalışırken mümkünse bir metronom bulundurun ve çaldığınızı ( tonunuzu ) sürekli olarak dinleyiniz. Çalışmalarınızı ( önce ) hem oturarak ( sonra )hem de ayakta yapınız.  Fırsat buldukça buraya yeni egzersizler ekleyeceğim. Takipte kalınız.

------------------------------------------------------------------------------------------
Ekleme : 09.09.2017


Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını

--------------

Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (LA) - C Instrument 

Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (LA) - For (Eb) Alto Saksofon 


Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Mi) - C Instruments 


Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Mi) - For (Eb) Alto Saksofon 


Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını ( Re ) - C Instruments 


Nota Akor Eşlik - Haydar Haydar&Ben Melamet Hırkasını (Re) - For (Eb) Alto Saksofon 


Bilmem Şu Feleğin - Nota Akor Eşlik Video

Nota Akor Eşlik - Bilmem Şu Feleğin - Melodika&Flüt&Keman 


Orta Anadolu Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Bilmem Şu Feleğin (Fa)-For (Eb)-Alto Saksofon 

Nota-Akor-Eşlik - Divane Aşık Gibi

Divane Aşık Gibi Trabzon Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Akor kurgularında İ. Erdem Efe'nin ''Türk Müziğinden Esintiler'' ( Gitar İçin Düzenlenmiş 15 Halk Türküsü ) kitabından çok faydalandım. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. http://www.erdemefe.com Nota: https://yadi.sk/i/wVSAF5A63HmxEc
Not: Kullandığım aranje programında aksak ritmler yok maalesef. Bu şekilde hazırlamak zorunda kaldım. Hatalarımız varsa affola... Aksak Ritm : Kabaca içinde en az bir tane, 3 zamanlı ritim bulunduran, bir bileşik ritimdir. Bileşik ritimler ise en az iki basit ritimin bir araya gelmesiyle veya en az bir basit ritim ve bir 3 zamanlı ritimin bir araya gelmesi ile oluşur. Basit ritimler: 2\4'lük, 3\8'lik, 2\16'lık..vs 3 zamanlı ritimler : 3\2'lik, 3\4'lük, 3\8'lik..vs Aksak ritimler : 5\4'lük(2\4 + 3\4), 7\4'lük(2\4 +2\4 + 3\4), 5\8'lik(3\8 + 2\8), 9\8'lik(2\8 + 2\8 + 2\8 + 3\8), 10\8'lik(2\8 + 2\8 + 3\8 + 3\8)..vs

Nota Akor Eşlik - Çayda Çıra

----------- Çayda Çıra
Elazığ Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Akor kurgularında İ. Erdem Efe'nin ''Türk Müziğinden Esintiler'' ( Gitar İçin Düzenlenmiş 15 Halk Türküsü ) kitabından çok faydalandım. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum.
Nota: https://yadi.sk/i/FvY6tLwv3HmKCz Not: Kullandığım aranje programında aksak ritmler yok maalesef. Bu şekilde hazırlamak zorunda kaldım. Hatalarımız varsa affola...
Aksak Ritim : Kabaca içinde en az bir tane, 3 zamanlı ritim bulunduran, bir bileşik ritimdir. Bileşik ritimler ise en az iki basit ritimin bir araya gelmesiyle veya en az bir basit ritim ve bir 3 zamanlı ritimin bir araya gelmesi ile oluşur. 
Basit ritimler: 2\4'lük, 3\8'lik, 2\16'lık..vs 3 zamanlı ritimler: 3\2'lik, 3\4'lük, 3\8'lik..vs Aksak ritimler: 5\4'lük(2\4 + 3\4), 7\4'lük(2\4 +2\4 + 3\4), 5\8'lik(3\8 + 2\8), 9\8'lik(2\8 + 2\8 + 2\8 + 3\8), 10\8'lik(2\8 + 2\8 + 3\8 + 3\8)..vs


Nota Akor Eşlik - Düğün Marşı - Melodika&Flüt&Keman

Composer/Besteci: Felix Mendelssohn Bartholdy Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Tren Gelir - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Çalışanlara Şarkı - Melodika & Blok Flüt

Nota Akor Eşlik - Kalk artık sabah oldu (Okul Vakti)

Nota-Akor-Eşlik - Hüseyni Oyun Havası- Çeçen Kızı

Nota Akor Eşlik - Yemenimde Hare Var

Ah Bir Ataş Ver - Nota Akor Eşlik

Piyano Eşliği:

Nota Akor Eşlik - Hekimoğlu - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Gesi Bağları - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Sobalarında Kuru Meşe - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Yar Hanesinde - C Instruments

Nota Akor Eşlik - Tutam Yar Elinden

Tutam Yar Elinden Anatolian Folk Song - Erzurum Türküsü  Nota Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN  Akor : İsmet Erdem EFE & Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) C Instruments ( La ) (Si) KAVAL & Bağlama & Kız İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik 
(Mi) Kaval & Bağlama & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik


Nota Akor Eşlik - Gülebilmez Gülüm ( Bahar Sensiz ) - Mi

Nota Akor Eşlik - Boş vermişim Dünyaya ( La )

Nota Akor TAB - Boşvermişim Dünyaya


Nota Akor Eşlik - Ankara'nın Taşına Bak(2) - Melodika&Blok Flüt - C Instruments

Eşliği : https://yadi.sk/d/IE_YTVGKJ2JX7

Nota Akor Eşlik Sway-¿Quién será?-Kim Ne Derse Desin

Composer: Pablo Beltran Ruiz Nota akor eşlik video : Yusuf Bişgen Sheet/ Score/ Nota PDF : https://yadi.sk/i/xijudz1C3E8EisBunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…!Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenlenmiş hâLidir Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - Kalın ( Birinci Pozisyon )Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - İnce ( İkinci Pozisyon )Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )
Dökümanı PDF uzantılı olarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) paylaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim. --------------------------------------- Dökümanı hazırLarken faydalandığım kaynak sayfa için buRaya tıklayınız.
Aynı dökümanı 2000'li yılların başlarında da ( hazırlamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebilirsiniz.
Faydalı oLması dileklerimle...

23 Nisan Şarkısı - İstemihan Taviloğlu- El Ele Verelim Nota Akor Eşlik

Yeni Versiyonu


Eski Versiyonu

23 NİSAN  ŞARKISI (İstemihan Taviloğlu)
Elele verelim tral lal lal lal la  Güneşe erelim tral lal lal lal la  Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar 
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden  Çiçekler boyansınlar sevincimizden  Rengarenk bayram olsun 23 Nisan 
Elele verince Tral lal lal lal la  Güneşe erince tral lal lal lal la  Şarkılar söyleyince haydi çocuklar 
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden  Çiçekler boyandılar sevincimizden  Rengarenk bayram oldu, 23 Nisan 


Şarkının benim hazırladığım eşliğini ( 14. 04. 2020 ) buradan indirebilirsiniz
Şarkının yine benim hazırladığım eski eşliğini buradan indirebilirsiniz
İstemihan Taviloğlu hakkında bilgi için buraya ya da şuraya tıklayınız.

Lâ'l - Nota Akor Eşlik

Lâ'l Composer : Fahir Atakoğlu Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... Bir kusur varsa bendedir, eserde değil. All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...ÇaLıkuşu - Nota Akor

ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Ağırlıklı olarak Anadolu'da geçen ve arka planda Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. Kitabın son kısmı hariç, ki bu bölüm dışarıdan bir gözlemcinin anlattıklarıdır, romanın ana kahramanı Feride'nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır. Esin Engin, (d. 17 Mayıs1945 - ö. 4 Mayıs1997) besteci, aranjör, şarkıcı, orkestra şefi ve müzisyen. 1994'te kan kanserine yakalanan Esin Engin film müziklerinin çoğunu hasta yatağında besteledi.


Akorları elimden geldiğince sadeleştirmeye çalıştım ama yine de zor diyorsanız daha da sadeleştirebilirim.  ( Muhtemelen bilmediğiniz 3 ya da 4 akor vardır. Tembelliği bırakıp, bu şarkı vesilesiyle onları da öğrenin derim.)  Kolay geLe...   Yaşasın BAĞZI şeyLer !!!

Sen Varsın Hep Öğretmenim– Nota - altyapı - eşlik

Sen Varsın Hep Öğretmenim

Aşımda Ekmeğimde
İşimde mesleğimde
Dilimde kalemimde Sen varsın hep öğretmenim

Pırıl pırıl bir kalp desen
Bilgi, hüner, sanat desen
Can desen, canım desen
Her yerde sen öğretmenim
Köyümde kentlerimde
Yurdumun her yerinde
Dağlarda, esen yelde Sen varsın hep öğretmenim

Pırıl pırıl.....


Söz - Beste : Yücel Elmas Altyapı : MybiSGen


Altyapıyı alttaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz https://yadi.sk/d/CWr1eSB-jrHSq Üniversite’den öğretmenim olan Yücel Elmas hakkında bilgi için; Yücel Elmas kimdir? Yücel Elmas’la yapılmış bir röportaj

Havada Bir Top Bulut Olsam - Melodika & Blok Flüt - eşLik ve nota

Şarkının eşLiğini ( mp3 ) buRadan indirebiLirsiniz. Kafama göre de bir intro yazdım.