Ana içeriğe atla

Ortaokul Müzik Dersi Notları Hakkında / Kaç Not Vereceğiz?

EKLEME : 26 Temmuz 2014 Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre en az ( ikisi sınav --e-okulda sınavbölümüne yazılacak-- biri ders içi etkinlik ) 3 not girilecek. Performans görevi kaldırıldı ya hani... artık en az 4 not verme zorunluluğu yok anlayacağınız.

a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Zümrelerde iki sınav bir ders ve etkinliklere katılım notu verilecektir diye karar almak gerekir (sınavlardan birisi yazılı yapılacaksa bu da belirtilmelidir) Hangi ölçeği kullanacağımıza da kendimiz karar verip zümreye yazıyoruz.

Sınavlardan birisini isterseniz yazılı yapabilirsiniz ama ben ikisini de uygulama şeklinde yapıyorum ve değerlendirme ölçeği hazırlıyorum.

Liselerde iki uygulama, 2 performans ödevi notu şeklinde olacaktır...

Değerlendirme Ölçekleri 1 ( Çalgı Performansı, Şarkı Performansı ) için tıklayınız 
Değerlendirme Ölçekleri 2 ( Ezgi Yapımı, Maket Çalgı Yapımı, Pano Hazırlanması, Sunum Formu, İstiklâl Marşı Yönetimi, Sınav )  Tıklayınız 

Teşekkürler H. Acar öğretmenim.


“Müzik dersinden kaç not vereceğiz?!”, “Ben yazılı yapmıyorum, niye sınav bölümüne not girecekmişim ki?” ya da “ille de sınav notu girmememiz gerekiyor mu? bunu net bir şekilde nereden öğrenebilirim?” ve daha bir sürü soru… müzik eğitimcilerinin kafaları karışık anlaşılan…
Bu konuda geçen yıl bir iki döküman paylaşmıştım ancak sanırım tekrar paylaşmam gerekiyor.
Sınav demek yalnızca yazılı demek değil ki…
Sınav denilince neden aklımıza sadece yazılı geliyor ben de bunu anlamıyorum.
Öğrencilerin bilgilerini becerilerini ölçmek için yaptığımız her etkinlik zaten sınav değil mi ?
Neyse daha fazla uzatmadan hemen bu konuda ilgili materyalleri paylaşayım.
Bu materyaller benim istek ya da tercihlerim değil, bakanlığın emirleridir!

-SINAV SAYISI-
Yönetmelikle, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bir yarıyılda bir dersten yapılacak yazılı sınav sayısı, 2'den az olmamak üzere, ders yılı başında zümre öğretmenleri tarafından tespit edilir. 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda sınav yapılmaz hükmü ise şöyle değiştirildi:
1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.
Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

En az 2 sınav notu (  ikisi de uygulamalı olabilir ya da biri yazılı diğeri uygulamalı olabilir. Sınav şekilleri zümrede belirtilecek.) 1 tane ders içi etkinliklere katılım notu, olmak üzere toplam en az 3 not verilecek. Proje ise isteğe bağlı olarak verilecek ve değerlendirilere notu verilecek.


MÜZİK DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müzik dersinde ögrencilerin basarıları sınavlar, ögrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden ve varsa projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.

Sınavlar
a. Müzik dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki sekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacagı zümre ögretmenler kurulu kararı doğrultusunda belirlenir.
b. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir de uygulama sınavı yapılır. Yazılı sınav yapılmadıgı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
c. 1-3. sınıflarda sınav yapılmaz. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ögrencilerin gelisimi, ilerleme ve çabaları, ögretmen rehberliginde gerçeklestirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalarla degerlendirilir.
d. Müzik dersinde, sınavlardan alınan puanlar, derse ait dönem puanı belirlenirken dogrudan ortalamaya katılır.

Performansı Belirlemeye Yönelik Çalısmalar (PBYÇ)

1-Ders ve etkinliklere katılım
2-Performans görevlerinden olusur.
Ders ve Etkinliklere Katılım
a. Ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımları degerlendirilirken derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse katılımları, arkadaslarıyla is birligi içerisinde çalısmaları vb. durumlar dikkate alınır.
b. Ögretmenler, ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını degerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
c. Gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarının, sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu degildir. Ögretmen bunları gerekli gördügü etkinliklerden sonra kullanır.
Performans Görevleri
Müzik dersinde ögrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalısması seklinde en az bir performans görevi verilir.
a. Performans görevleri psikomotor, bilissel ve duyussal ögrenme alanlarını kapsayacak biçimde olusturulabilir.
b. Performans görevleri ile ögrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri gelisimlerini günlük yasamla iliskilendirerek göstermeleri beklenmektedir.
c. Performans görevleri; “lkögretim Müzik Dersi (1-8. Sınıflar) Ögretim Programı’nın 6. sayfasında belirtilen Türkçeyi dogru, güzel ve etkili kullanma, elestirel düsünme, yaratıcı düsünme, iletisim kurma, problem çözme, arastırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girisimcilik, müziksel algılama ve bilgilenme, kisisel ve sosyal degerlere önem verme, müzik okur-yazarlıgı edinebilme, estetik duyarlılıga sahip olma, paylasım, hosgörü, sorumluluk gibi ögrencinin bilissel, duyussal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, gelistirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalısmaları kapsayan ve ögretmen rehberliginde yaptırılan görevlerdir.
d. Performans görevlerinin bir sınıftaki her ögrenciye, aynı konu baslıgında, aynı türde ve aynı zamanda verilmesi zorunlu degildir.
e. Performans görevleri ögrencilerin seviyesine uygun ve ögrencilerin kendilerinin yapabilecegi nitelikte olmalıdır.
f. Performans görevinde sürecin her asaması ögretmen tarafından kontrol edilerek gerekli rehberlik saglanır.

Proje

a. Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse müzik dersinden bireysel ya da grup çalısması seklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan degerlendirme ölçegi veya dereceli puanlama anahtarına göre ve teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
b. Proje konuları zümre ögretmenleri tarafından belirlenebilecegi gibi, ögrenciler kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
c. Verilen proje konuları, ögrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlarla yapılabilecek nitelikte olmalıdır.
d. Grup hâlinde yapılacak projelerde grupların, ögrencilerin özellikleri bakımından (cinsiyet, basarı durumu vb.) heterojen olmasına dikkat edilmelidir.
e. Grup çalısmalarında grup üyelerinin görev dagılımı projenin her asaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dagılımı grup üyeleri tarafından yapılarak ögretmenin görüsüne sunulur.
f. Projenin her asamasında görevlerin yapılıp yapılmadıgı, asamanın bitiminde ögretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim yapılır. Görevini yeterince yerine getirmeyen ögrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır ve ögretmen tarafından yeni yönlendirmeler yapılır.
Bu konu hakkındaki resmi yazıyı BURADAN indirebilirsiniz.

Yorumlar

Güzel bir blogunuz var gerçekten güzel bilgiler var sıkı bir takipçinizim başarılarınızın devamını dilerim teşekkürler...

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

kavaLda öLçü sistemi / eTNi-Ka / seRdar deLi

dökümanı benimLe payLaşan ahmet aRkadaşıma bu vesiLeyLe teşekkür ediyorum. SağoLsun kırmadı beni ve payLaştı. hazır kavaL demişken de sizi kavaLsanatçısı / eğitmeni ve aynı zamanda da ETNI-KA müzik topluluğunda kavaL icracısı SeRdaR deLi’nin uZManTV’deki onLine kavaL dersLerine aLaLım isterseniz.