Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

Müzikmatiksel İşlemler

Müzikmatik İşlemler 1   Müzikmatik İşlemler 2   Müzikmatik İşlemler 3   Müzikmatik İşlemler 4   Müzikmatik İşlemler 5

Müzikte Bağlar

Bağ, müzikte süre değerlerini uzatmak ya da sesli süreleri birbirine bağlayarak çalmak için kullanılır. Üç çeşittir.  1- Uzatma Bağı :   İsimleri ve sesleri aynı olan, iki ya da daha fazla notanın, kesinti olmadan okunacağını veya çalınacağını gösteren işarete uzatma bağı denir. 2 - Deyim Bağı : İsim ve sesleri aynı olmayan iki ya da daha fazla notanın kesinti olmadan okunacağını ve çalınacağını gösteren işarete deyim bağı denir.  3 - Hece Bağı : Birden fazla notanın tek hece içinde söyleneceğini gösteren işarete hece bağı denir.  

Ölçü Kuruluşlarını -Gruplama- Bulunuz

Ölçüler vuruş özelliklerine göre ikişerli ve üçerli gruplara ayrılır. Basit ölçülerin vuruşları ikişerli, birleşik ölçülerin vuruşları üçerlidir. Bunların dışında ikişerli ve üçerli vuruşların bir arada bulunduğu ölçüler de vardır. Bu ölçülere aksak ölçü adı verilir. Ölçü Kuruluşlarını -Gruplama- Bulunuz ( 5/8 ) Ölçü Kuruluşlarını -Gruplama- Bulunuz ( 7/8 ) Ölçü Kuruluşlarını -Gruplama- Bulunuz ( 9/8 )

Müzikle İlgili Meslekler

Bir müzik eserinin oluşturulması ve dinleyici ile buluşturulması sürecinde birçok aşama vardır. Farklı branşlardaki müzisyenler ve çeşitli müzik mesleklerinde uzman kişiler hünerlerini teknolojiyle birleştirerek müzik eserini ortaya koyarlar. Müzikle ilgili meslekler, ana ve yan meslekler olmak üzere ikiye ayrılır.

Si Bemol Klarnet & Tenor ( Bb ) Saksofon Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli

  Si Bemol Klarnet & Tenor ( Bb ) Saksofon Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli Si Bemol Klarnet ve Tenor Saksofon transpoze çalgılardır. Bu sazlar için yazılan/çalınan nota/ses, transpoze olmayan herhangi bir çalgıda sözgelimi Flüt'te ya da Piyano'da  büyük/majör ikili  yukarıdan  ( inceden) duyulur. Dökümanı PDF olarak  buradan  indirebilirsiniz.

Sol ( G ) Klarnet Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli

  Sol ( G ) Klarnet Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli Transpoze bir çalgı olan Sol Klarnet'te yazılan/çalınan nota/ses, transpoze olmayan herhangi bir çalgıda sözgelimi Flüt'te ya da Piyano'da  tam dörtlü   aşağıdan  ( kalından ) duyulur. Dökümanı PDF olarak  buradan  indirebilirsiniz

Alto ( Eb ) Saksofon Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli

 Alto ( Eb ) Saksofon Nota Transpoze ( Aktarım ) Cetveli Transpoze bir çalgı olan Alto ( Eb ) Saksofonda yazılan/çalınan nota/ses, transpoze olmayan herhangi bir çalgıda sözgelimi Flüt'te ya da Piyano'da büyük altılı aşağıdan ( kalından ) duyulur. Dökümanı PDF olarak buradan indirebilirsiniz Not : Müziğe yeni başlayan biri için aralıkları hesaplamak kolay değil biliyorum. İşte bu yüzden tüm o kuralları, müzik teorisini bir kenara bırakıp, ayıplanmayı da göze alarak pratik bir yöntem sunmak istiyorum. Büyük altılı (M6 ) hesaplamak yerine küçük üçlü (m3) hesaplamayı deneyin.  Aşağıdaki görsele odaklanın lütfen. Piyanodaki herhangi bir sesi Alto Sax'da çalmak için 1,5 ses aşağıya (m3) inmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi aslında bunun için bile, asgari de olsa belli bir aralık bilgisi gerekiyor. Müzik zor zenaat ve iyi ki de öyle... Piyano : LA = Alto Sax : FA# Piyano : DO = Alto Sax : LA Piyano : Mİ = Alto Sax : DO# vb...