Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Love Me Tender - Elvis Presley / Vera Matson - Nota Akor Eşlik

La Majör ( A ) tonundaki eşLiği buradan indirebiLirsiniz Mi Majör ( E ) tonundaki eşLiği buradan indirebiLirsiniz. 
SoL Majör ( G ) tonundaki eşLiği buradan indirebiLirsiniz
Şarkının Do Majör ( C ) tonunda notaLarını ( Akor ve TAB'da var ) buradan inceLeyebiLirsiniz.
NOT: ( 22.05.2014 ) "Love Me Tender" adlı pop şarkı, söz ve müzik Elvis Presley - Vera Matson olarak geçmektedir. Oysa bu şarkı aslen Amerikan halk ezgisidir. ( Elvis Presley, Amerikan halk şarkılarını değiştirip ona aşk sözleri yazarak ve pop orkestrasına düzenleme yaparak meşhur olmuştur.) Aynı ezgiyi "Aura Lee" adıyla, G.R.Poulton tarafından bestelenmiş gösteren bir başka kaynakla karşılaştığımızda (Singing in English, MEY) ne düşünürüz? Her iki kaynakta da yanlış vardır. (http://www.mahiye.net/makaleler/ogret... )

Ninniler Söylerken Şu Serin Dere - Ziya Aydıntan - Nota / Akor / Eşlik

Karar Sesi Mi minör ( İndir ) Karar Sesi Re minör ( İndir )
Karar Sesi La minör ( İndir )

Süt İçtim Dilim Yandı - ( Eşlik - Nota - Akor )

Süt İçtim türküsünün eşliğini buradan indirebilirsiniz


Pınar Başı Burma Burma - Çayırda Buldum Seni - Nota eşlik

Eşliği buradan indirebilirsiniz

Düğün - Gelin Alayı Nota ( Eşlik )

Eşliği buradan indireblirsiniz

Ağaca Övgü - Nota / Eşlik

AĞACA ÖVGÜ Her ağacın çok meyvesi var Yaz güneşinde gölgesi var aman Kış geliyorken dallarının Türküye benzer sesi var
Nay niri nay nay niri niri nay Nay niri nay nay niri niri niri nay
Dağlara süstür bozkıra can Yemyeşil olsun vatan Hiç korumazsak onları biz Çöl kalacaktır yurdum inan
Nay niri nay nay niri niri nay Nay niri nay nay niri niri nirinay  ------------ Söz-Beste: Sefai ACAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN ------- Eşliği buradan indirebilirsiniz

Biz Gençleriz Marş ( Nota - Eşlik )

BİZ GENÇLERİZ Coşkun seller gibi taşarız hey hey hey hey aman Engel bilmez durmaz aşarız hey hey hey hey aman Gür sesimiz dağ dağ yükselir biz gençleriz biz gençleriz, hey hey hey aman hey aman ( 2 ) Yurt sevgisi bir ateş ısıtır gönlümüzü ( 2 ) Ver elini genç arkadaş hey hey hey aman hey aman ( 2 ) ------------ Söz-Beste: Cenan AKIN Eşlik: Yusuf BİŞGEN Eşliği  BURADAN indirebilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz