Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Lâ'l - Nota Akor Eşlik

Lâ'l Composer : Fahir Atakoğlu Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... Bir kusur varsa bendedir, eserde değil. All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...2009-2010 müzik dersi yıLLık pLan – Müzik Kulübü YönetmeLiği – rehberLik çaLışma pLanLarı

maLum ağustos bitiyor ve eyLüL ayına doğru hızLa yoL aLıyoruz. Tüm öğretmenLer/eğitimciLer gibi öğrenciLerin deyimiyLe “müzikçi”Ler de hazırLık teLaşı içinde muhtemeLen. aLtta birkaç Link buLacaksınız. Yukarıda yazıLı dökümanLara ve daha fazLasına uLaşmak için…http://www.dersimizmuzik.net/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek, oLun da zaten )http://harunbaris.blogspot.com/ ( harun’u takip etmenizi öneririm. )http://senkop.blogspot.com/ ( ve tabii ki emine öğretmeni de takip ediniz mutLaka )http://www.40dk.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek )http://www.erdemefe.com/ ( erdem efe beni “LinkLer” böLümüne ekLemiş, yeni gördüm. bu vesiLeyLe de teşekkür ediyorum kendisine )http://www.muzikfakultesi.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek )http://www.muzikegitimcileri.net/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek )http://www.muzikegitimcileri.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek )isteyen olursa yine buRadan direk payLaşırım dökümanLarı

İstanbuL müzik öğretmenLeri sempozyumu …

ÖNCE EĞİTİM SONRA TİCARET…
Saygıdeğer Hocalarım, değerli akademisyenler, müzik eğitimcileri ve tüm dostlar;
Türkiye Cumhuriyeti’nde,  Türk Patent Enstitüsü “marka tescili”ne sahip ilk ve tek sempozyumun,
İSTANBUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMPOZYUMU’nun, kesintisiz olarak beşinci yılına erişmiş bulunmaktayız.
15-16-17 Eylül 2009 tarihlerinde, bugüne kadar olduğu gibi Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nde ve yine bugüne kadar olduğu gibi katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeden, birbirinden değerli, anlamlı ve önemli yıldönümleri, konular, sempozyum kapsamında ele alınacaktır.
Kısaca belirtecek olursak; • Musiki Muallim Mektebi’nin 85. Kuruluş Yıldönümü
• Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin 20. Kuruluş Yıldönümü
• İstiklâl Marşı Şiiri’nin İLK RESMİ BESTESİ nin Kabulünün 85. Yıldönümü
• Sempozyum Onursal Başkanı Faik CANSELEN’İN 100. yaşı
• 47 yıldır ORKESTRA dergisini yayınlamakta olan Panayot ABACI’nın 85. Yaşı
• Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi k…

Body and Soul ( Sound + nota/score )

Body and Soul
Body and Soul – eşLik

My funny vaLentine ( Sound + nota/score )

My Funny vaLentine My Funny vaLentine – eşLik

Here's that Rainy Day ( Sound + nota/score )

Here's that Rainy Day Here's that Rainy Day - eşLik

But Beautiful ( Sound+ nota/score )

But beautifuL But beautiful ( karaoke / eşLik )

Misty ( Sound+ nota/score )

Misty Misty ( eşLik / karaoke )

My Romance ( Sound+ nota/score )

My Romance My Romance ( eşLik / karaoke )

My fooLish heaRt ( Sound+ nota/score )

Sayfa ( page ) 1  downLoadSayfa ( page  ) 2  downLoadMy fooLish heaRtMy fooLish heaRt eşLik ( karaoke )

my biSGen & Ersin biSGen myspace

Kardeşimle birlikte ya da ayrı ayrı yaptığımız müzikâL çalışmalardan bir kısmını myspace'da oluşturduğumuz bloğumuza yüklemeye başladım. Daha sonra gerekirse etraflıca detaylandırırım.
http://www.myspace.com/mybisgen

http://www.myspace.com/ersinbisgen

Klasik Kemençe yapımı

bizim seyrani anLatmışseyRani kürdan yapımını anLatsa dinLerim ben :) AğaçKOkan pardon AĞAÇKAKAN Enstruman Yapım Atölyesi facebook adresiKeman, Viyola , Viyolonsel , Kontrbas , Klasik Kemençe , Kemane, Rebap, Bağlama , Bakım - Onarım, TasarımOfis: Tünel / Beyoğlu
Yer: Galip Dede Cad. Şahkulu Sok. No: 11
Istanbul, TurkeyÜstte seyrani’yi bir ameLiyat sırasında izLiyoruz :)

bekLeme, o artık dönmeyecek !

Bir düşle başlar her şey!  Sonra yollar karşılar sizi…
Ve onlara eşlik eden o sesler…
Ki onlar kadife tenli zamanların tınlayan tanıklarıdır.
Tıpkı dönüşü olmayan gitmelerin ışıkları gibi, vurur pencerelerden.
Vurur, çatlatasıya tüm gizemini akkor parLakLığıyLa...
Ve
Hüzündür açılır her kara güne…
bekLeme, o artık dönmeyecek !

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...