Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

2009-2010 müzik dersi yıLLık pLan – Müzik Kulübü YönetmeLiği – rehberLik çaLışma pLanLarı

maLum ağustos bitiyor ve eyLüL ayına doğru hızLa yoL aLıyoruz. Tüm öğretmenLer/eğitimciLer gibi öğrenciLerin deyimiyLe “müzikçi”Ler de hazırLık teLaşı içinde muhtemeLen. aLtta birkaç Link buLacaksınız. Yukarıda yazıLı dökümanLara ve daha fazLasına uLaşmak için… http://www.dersimizmuzik.net/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek, oLun da zaten ) http://harunbaris.blogspot.com/ ( harun’u takip etmenizi öneririm. ) http://senkop.blogspot.com/ ( ve tabii ki emine öğretmeni de takip ediniz mutLaka ) http://www.40dk.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek ) http://www.erdemefe.com/ ( erdem efe beni “ LinkLer ” böLümüne ekLemiş, yeni gördüm. bu vesiLeyLe de teşekkür ediyorum kendisine ) http://www.muzikfakultesi.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek ) http://www.muzikegitimcileri.net/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek ) http://www.muzikegitimcileri.com/ ( dökümanLara uLaşmak için üye oLmanız gerek ) isteyen olursa yine bu

İstanbuL müzik öğretmenLeri sempozyumu …

ÖNCE EĞİTİM SONRA TİCARET… Saygıdeğer Hocalarım, değerli akademisyenler, müzik eğitimcileri ve tüm dostlar; Türkiye Cumhuriyeti’nde,  Türk Patent Enstitüsü “marka tescili”ne sahip ilk ve tek sempozyumun, İSTANBUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMPOZYUMU ’nun, kesintisiz olarak beşinci yılına erişmiş bulunmaktayız. 15-16-17 Eylül 2009 tarihlerinde, bugüne kadar olduğu gibi Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’nde ve yine bugüne kadar olduğu gibi katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmeden, birbirinden değerli, anlamlı ve önemli yıldönümleri, konular, sempozyum kapsamında ele alınacaktır. Kısaca belirtecek olursak; • Musiki Muallim Mektebi’nin 85. Kuruluş Yıldönümü • Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin 20. Kuruluş Yıldönümü • İstiklâl Marşı Şiiri’nin İLK RESMİ BESTESİ nin Kabulünün 85. Yıldönümü • Sempozyum Onursal Başkanı Faik CANSELEN’İN 100. yaşı • 47 yıldır ORKESTRA dergisini yayınlamakta olan Panayot ABACI’nın 85. Yaşı • Kadıköy Halk Eğitimi Merke

Body and Soul ( Sound + nota/score )

Body and Soul Body and Soul – eşLik

My funny vaLentine ( Sound + nota/score )

My Funny vaLentine My Funny vaLentine – eşLik

Here's that Rainy Day ( Sound + nota/score )

Here's that Rainy Day Here's that Rainy Day - eşLik

But Beautiful ( Sound+ nota/score )

  But beautifuL But beautiful ( karaoke / eşLik )

Misty ( Sound+ nota/score )

Misty Misty ( eşLik / karaoke )

My Romance ( Sound+ nota/score )

My Romance My Romance ( eşLik / karaoke )

My fooLish heaRt ( Sound+ nota/score )

Sayfa ( page ) 1  downLoad Sayfa ( page  ) 2  downLoad My fooLish heaRt My fooLish heaRt eşLik ( karaoke )

my biSGen & Ersin biSGen myspace

Kardeşimle birlikte ya da ayrı ayrı yaptığımız müzikâL çalışmalardan bir kısmını myspace'da oluşturduğumuz bloğumuza yüklemeye başladım. Daha sonra gerekirse etraflıca detaylandırırım. http://www.myspace.com/mybisgen http://www.myspace.com/ersinbisgen

Klasik Kemençe yapımı

bizim seyrani anLatmış seyRani kürdan yapımını anLatsa dinLerim ben :) AğaçKOkan pardon AĞAÇKAKAN Enstruman Yapım Atölyesi facebook adresi Keman, Viyola , Viyolonsel , Kontrbas , Klasik Kemençe , Kemane, Rebap, Bağlama , Bakım - Onarım, Tasarım Ofis: Tünel / Beyoğlu Yer: Galip Dede Cad. Şahkulu Sok. No: 11 Istanbul, Turkey   Üstte seyrani’yi bir ameLiyat sırasında izLiyoruz :)

bekLeme, o artık dönmeyecek !

Bir düşle başlar her şey!  Sonra yollar karşılar sizi… Ve onlara eşlik eden o sesler… Ki onlar kadife tenli zamanların tınlayan tanıklarıdır. Tıpkı dönüşü olmayan gitmelerin ışıkları gibi, vurur pencerelerden. Vurur, çatlatasıya tüm gizemini akkor parLakLığıyLa... Ve Hüzündür açılır her kara güne… bekLeme, o artık dönmeyecek !