Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

YaLancı Çoban / aLtyapı-eşLik / nota / hikâye

YALANCI ÇOBAN
Küçük çoban koyun sürüsünü güdüyordu. Bir kurt görmüş gibi bağırmaya başladı:
- Yetişin! Yetişin! Kurt var!
Köylüler hemen koşup geldiler. Ama küçük çobanın yalan söylediğini anladılar.  Küçük çoban, aynı şeyi birkaç defa daha yaptı. "Kurt geldi!" diye bağırıp herkesi başına topladı. Derken, günün birinde kurt gerçekten geldi. Çoban yine:
- Yetişin! Yetişin! Kurt var! diye bağırdı.
Ne yazık ki köylüler, onun yine yalancıktan bağırdığını sanıp yanına gitmediler. Kurt ise sürüdeki koyunlardan birkaçını parçaladı, yedi.
Fuat Baymur - Kemal Demiray
(Çocuk Edebiyatı Antolojisi, 1961) kaynak MasaLın bir diğer ( uzunca olanı ) versiyonu
Bir varmış,bir yokmuş.Ülkenin birinde bir şehir,şehrin içinde bir köy,köyün içinde de köylüler varmış.Bu köylülerin ekip biçtiği topraklar,topraklarında sere serpe dolaşsın, yesin,içsin, semirsin diye besledikleri kuzuları,koyunları varmış,varmış ta köy öyle zengin ya da ağası bol,fakiri çok değil, her köylünün evinde üç beş k…

AnadoLu güzeL sanatLar LiseLeri / adres-teLefon-link- fax vb

Amaçları Kültür ve sanat bir milletin kimliğidir. Bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri, çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan bilimsel ve teknolojik çalışmaları da içerir. Genç kuşakları; özgür düşünebilen, ön yargısız, yeniyi arayan, deneyen kişiler olarak yetiştirmek gerekir. Demokratik toplumlar özgür düşünüp yaşatabilen bireylerle kurulabilir ve yaşatılabilir. Çağın ileri uygarlık düzeyine damgasını vuran milletler bu ilişkiyi çok önceden görmüşler ve bu yönde eğitim kurumlarında bireyleri araştıran, deneyen, yaşatan, bulan kişiler olarak yetiştiren yeni programlar uygulamış ve bunlara yer vermişlerdir. Milli Eğitim Temel Kanunu, Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamıştır. Belirlenen amaçları gerçekleş…

Pembe Panter – The Pink Panther/ nota-müzik

Pembe Panter 1963 yıLında Blake Edwards tarafından yapıLmış bir fiLm asLında. Ancak çok beğeniLdiği için oLsa gerek daha sonradan çizgi fiLmi de yapıLdı. detayLar için buRaya tıkLamanız gerek. fiLmin kendisi oLduğu kadar müziği de çok seviLdi, hatta fiLmi değiL ama müziğini biLen ( en azından benim çevremde ) daha fazLa kişi var. Bu arada müziğinde Henry Mancini’ye ait oLduğunu beLirteyim.
Bu tür müzikLeri çocukLarın da çok sevdiğini göRüyorum. ÖzeLLikLe çizgi fiLmLerde, biLirsiniz işte kLasik müzik çok çaLınır. Hani bir de derLer ki bizimkiLer anLamaz, sevmez kLasik müziği, heLe çocukLar hiç sevmezLer. Peki bunLar ne müziği? Pembe panter biLdiğimiz caz müziği türünde, ya da ne biLeyim işte “Tom ve Jerry” çizgi fiLminin müzikLeri hep kLasik. Sevmemeyi anLarım, zira kimseye zorLa birşeyi sevdiRemezsiniz. Ama bu örnekLer, müzik eğitimcilerine, duyarLı öğretmenlere, annelere babalara  bu anLamda yöntem biLe sunuyor. AnLayana tabii ki… 

notaLarı nasıL indireceksiniz? koLay. Mouse iLe sa…

Çocuk şarkısı altyapı/eşlik – OkuL Türküsü / Cenan Akın

Cenan Akın’ın tüm eserleri güzel… OkuL Türküsü Do Karar ( indir ) Re Karar ( indir )

kuLLandığım akorLar ( bazen soran çıkıyor ) CeNaN aKın
1932 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Raşit Abet'ten armoni, Ferdi Statzer'den kompozisyon dersleri aldı; okulun vurma çalgılar bölümünü bitirdi. 1955'de bir bankanın Melodi Ödülü'nü kazandı, konservatuvarda armoni, koro ve derleme dersleri vermeye başladı. İstanbul Şehir Orkestrası'nda vurma çalgılar çaldı, İstanbul Üniversitesi Gençlik Korosu'nu yönetti. 1968'de Almanya'da koro yönetmenliği kurslarına katıldı. Alman hükümetinin çağrılısı olarak, bu ülkede incelemeler yaptı. İstanbul Şehir Operası'nda ve İstanbul Devlet Operası'nda koro şefi yardımcısı oldu.
TRT Çoksesli Korosu'nun kuruluşunda ses taraması yapan ve TRT adına Van yöresinde türküler derleyen Akın, 1975'de İstanbul Devlet Konservatuvarı Armoni ve Konturpuan Yüksek Bölümü'nü dışarıdan…

çocuğunuza, öğrencinize, yeğeninize hemen hergün bir öLçek söyLeniLecek reçete!

Ne olursa olsun seni seviyorum.
Çocuklarınızın onları koşulsuz sevdiğinizi bilmelerini sağlayın. Onları sevmeniz için her zaman iyi, başarılı ya da akıllı olmaları gerekmediğini vurgulayın. Onların başarı ve başarısızlıklarını sevin. Sana saygı duyuyorum.
Çocuklar da saygıyı hak ederler! Çocuklarınıza saygı gösterdiğinizde, onlara başka insanların değer ve sınırlarına saygı duymayı da öğretirsiniz.Kararını destekliyorum.
Onlara zarar verecek birşey olmadığı sürece kararlarını destekleyin. Hayal ve hedefleri ebeveynleri tarafından desteklenmediği için ömür boyu gücenme ve pişmanlık duygularıyla yaşayan pek çok yetişkin vardır.Seni dinliyorum.
Hüküm vermeden ve eleştirmeden dinleyin. Kendinizi referans göstermeden dinleyin. Yalnızca dinlemek niyetiyle dinleyin. Söylediklerini anlamanız, birşeye bağlamanız ya da beğenmeniz gerekmez. Yalnızca dinleyin.Günüme renk katıyorsun!
Çocuğunuzun, yaşamınıza ne kadar çok neşe kattığını bilmesini sağlayın. Onlara bir lütuf oldukl…

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz