Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

Nota Akor Eşlik - Kimseye Etmem Şikâyet ( La ve Si Karar ) - C Instruments

Beste : Serkis Suciyan Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments  -------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments  ------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - C Instruments  ---------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - Play Along- C Instruments  --------------- Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( KIZ NEY İÇİN ) Not: Video'da bestecinin adını yanlış yazmışım maalesef, özür diliyorum.

Nota Akor Eşlik - Yar Saçların Lüle lüle - C Instruments

Yar Saçların Lüle lüle Yesârî Asım Arsoy , Cumhuriyet dönemi Klasik Türk müziği bestekârı, söz yazarı ve yorumcu. ( Vikipedi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Romen Kızı - C Instruments

Romen Kızı - C Instruments Balkan - Rumeli Halk Ezgisi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Erkilet Güzeli - C Instruments

Erkilet Güzeli - C Instruments Kayseri Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Naz Barı - Azerbaycan

Naz Barı   Azerbaycan  C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/ipi7RiYG3QuRNb Bar Oyunları : Kuzeydoğu Anadolu'da Posof, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane ve Sivas'ın bir kısmını içine alan bölgede halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En yaygın olarak Erzurum, Kars ve Bayburt'ta gelişmiştir. Davul ve zurna eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2'ye ayrılır. Bar tutuşmak olarak adlandırılan bu oyunlar halaya benzemekle birlikte kol ve el hareketleri de ön plandadır. Halaya göre ezgileri daha ağırdır. La  Karar - C Instruments ( Play A Long ) Mi Karar - C Instruments KIZ NEY / (Si) KAVAL İçin Sol Klarnet / (Mi) Kaval İçin Sibemol Klarnet / (Sol) Kaval İçin Do Kaval & Alto Saksofon İçin

Nota Akor Eşlik - Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments

Oyun Havası :  İnsanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır. Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments Derleyen: Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/pW_8LsiD3QuQzq NOT: Orijinal notasyonundan farklıdır. Tek amacım enstrüman çalan müzisyen ve müzisyen adaylarına çalgılarını çalışırken keyifle çalışsınlar diye basit eşlikler hazırlamaktır. Bir nebze faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana...

Nota Akor Eşlik - Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme )

Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme ) - C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/1QqDqlaK3QuRNV Nefes : Bektaşi tarikatlarında ilahiye genel olarak verilen bir addır. Türü belirleyen temel öğe Bektaşilerin ilke ve inanışlarını içeren tasavvufi sözlerdir. Bu sözlere nutuk da denilmiştir. Bu sözlerin Bektaşi raksı, Bektaşi raksını ya da Bektaşi devriervanı adı verilen usullerden biriyle bestelenmesi sonucu nefes oluşur. Bir başka deyişle türü belirleyen ikinci öğe de, adını andığımız bu usullerden birinin kullanılmasıdır. Nefes’lerin sözlerinde Oniki İmam’ın adı geçerse o nefese düvaz, şayet sözlerde Hz.Muhammed’e övgü varsa Nat-ı Nebi, Hz. Ali’ye övgü içeriyorsa Nat-ı Ali, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşü nedeniyle matem içeriyorsa mersiye denilmektedir. Kaynak

Nota akor Eşlik - Sultaniyegâh Sirto - C Instruments

SİRTO Sirto adı Yunanca kökenli bir sözcükten gelir ait olduğu toplulukta kadın ve erkeklerin toplu halde oynaması olarak bilinir. Türk Sanat Musikisi bünyesinde oyun havası sayıldığı halde hiçbir zaman raks unsuru olarak görülmemiştir. Hareketli bir saz eseri formu olarak kullanılmıştır. Üç ya da dört bölümlüdür.  Sirtolar iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak Nota - Score ( PDF ) https://yadi.sk/d/5aq7qLTiODOGtQ

Nota Akor Eşlik - Hicaz Mandıra - Andon Efendi - C Instruments

Hicaz Mandıra - Andon Efendi ( Batrik Kiryazis ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota :  https://yadi.sk/i/WIPlFy0P3QuRyh MANDIRA : Halk musikimizden kaynaklanan, Mandıra usulü denen yedi zamanlı ritmi ile bestelenen bir beste türüdür. Nitelik açısından Karadeniz yöremizin oyun havalarını hatırlatır. Eskiden oyun havası olarak kullanılmıştır.  Üç ya da dört bölümden oluşan mandıralarda Teslim yoktur.  Kaynak

Nota Akor Eşlik - MAĞUSA LİMANI

MAĞUSA LİMANI - Kıbrıs Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota ( pdf ) : https://yadi.sk/i/yJxvObSP3QeGpt Nota Bass ( PDF ) : https://yadi.sk/i/OVbno9dA3QeH2k

Nota Akor Eşlik - Kağızman'a Ismarladım Nar Gele

Kağızman'a Ismarladım Nar Gele Erzurum Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

3 Sesli Kanon Örneği : SABAH

KANON : Müzikte bir çeşit çok seslilik kuralı ile yapılmış parçalara kanon denir. 2 sesli bir kanon en az 2 kişi tarafından art arda başlanarak çalınır veya okunur. Önce başlayan 2 numaralı yere gelince 2. kişi numaralı yerden başlar, böylece 2 kişi aynı parçayı art arda başlayarak aynı zamanda çalmış ya da okumuş olur. Buna "kanon yapmak" denilir, her parça kanon olmaz. Kaynak : Vikipedia Dökümanı pdf olarak indirebilirsiniz. 3 sesli : https://yadi.sk/i/pJFXwynI3QcXyf tek sesli : https://yadi.sk/i/1cR5i1Ys3QcXyR

Nota Akor Eşlik - Ayva Çiçek Açmış

Ayva Çiçek Açmış ( Anonim ) Hazırlayan : Yusuf Bişgen Tüm videolar müzik eğitimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmaktadır. 

Nota Akor Eşlik - Kaytağı

KAYTAĞI ( Azeri oyun havası ) Derleyen : Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Kaytağı hem Azerbaycan'da bir bölge adı hem de Azerbaycan müziğinde bir tür adıdır.