Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Kimseye Etmem Şikâyet ( La ve Si Karar ) - C Instruments

Beste : Serkis Suciyan Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments 

--------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( Si  ) - Play Along- C Instruments 

-------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - C Instruments 

----------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( La - Mansur ) - Play Along- C Instruments 

---------------
Nota Akor Eşlik -Kimseye Etmem Şikâyet ( KIZ NEY İÇİN )
Not: Video'da bestecinin adını yanlış yazmışım maalesef, özür diliyorum.

Nota Akor Eşlik - Yar Saçların Lüle lüle - C Instruments

Yar Saçların Lüle lüle Yesârî Asım Arsoy, Cumhuriyet dönemi Klasik Türk müziği bestekârı, söz yazarı ve yorumcu. ( Vikipedi ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Romen Kızı - C Instruments

Romen Kızı - C Instruments Balkan - Rumeli Halk Ezgisi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Erkilet Güzeli - C Instruments

Erkilet Güzeli - C Instruments Kayseri Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Nota Akor Eşlik - Naz Barı - Azerbaycan

Naz Barı   Azerbaycan  C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/ipi7RiYG3QuRNb
Bar Oyunları: Kuzeydoğu Anadolu'da Posof, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane ve Sivas'ın bir kısmını içine alan bölgede halkın oynadığı halk oyunlarıdır. En yaygın olarak Erzurum, Kars ve Bayburt'ta gelişmiştir. Davul ve zurna eşliğinde ekip halinde oynanan halk oyunu olan Bar başlıca Kadın ve Erkek Barları olarak 2'ye ayrılır. Bar tutuşmak olarak adlandırılan bu oyunlar halaya benzemekle birlikte kol ve el hareketleri de ön plandadır. Halaya göre ezgileri daha ağırdır.


La  Karar - C Instruments ( Play A Long )

Mi Karar - C Instruments

KIZ NEY / (Si) KAVAL İçinSol Klarnet / (Mi) Kaval İçinSibemol Klarnet / (Sol) Kaval İçinDo Kaval & Alto Saksofon İçin
Nota Akor Eşlik - Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments

Oyun Havası :  İnsanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır.

Elmas (Azeri Oyun Havası ) - C Instruments Derleyen: Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video: Yusuf Bişgen Nota : https://yadi.sk/i/pW_8LsiD3QuQzq NOT: Orijinal notasyonundan farklıdır. Tek amacım enstrüman çalan müzisyen ve müzisyen adaylarına çalgılarını çalışırken keyifle çalışsınlar diye basit eşlikler hazırlamaktır. Bir nebze faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana...

Nota Akor Eşlik - Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme )

Nefes ( Zahid Bizi Tan Eyleme ) - C Instruments Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Nota : https://yadi.sk/i/1QqDqlaK3QuRNV

Nefes: Bektaşi tarikatlarında ilahiye genel olarak verilen bir addır. Türü belirleyen temel öğe Bektaşilerin ilke ve inanışlarını içeren tasavvufi sözlerdir. Bu sözlere nutuk da denilmiştir. Bu sözlerin Bektaşi raksı, Bektaşi raksını ya da Bektaşi devriervanı adı verilen usullerden biriyle bestelenmesi sonucu nefes oluşur. Bir başka deyişle türü belirleyen ikinci öğe de, adını andığımız bu usullerden birinin kullanılmasıdır. Nefes’lerin sözlerinde Oniki İmam’ın adı geçerse o nefese düvaz, şayet sözlerde Hz.Muhammed’e övgü varsa Nat-ı Nebi, Hz. Ali’ye övgü içeriyorsa Nat-ı Ali, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülüşü nedeniyle matem içeriyorsa mersiye denilmektedir. Kaynak


Nota akor Eşlik - Sultaniyegâh Sirto - C Instruments

SİRTO
Sirto adı Yunanca kökenli bir sözcükten gelir ait olduğu toplulukta kadın ve erkeklerin toplu halde oynaması olarak bilinir. Türk Sanat Musikisi bünyesinde oyun havası sayıldığı halde hiçbir zaman raks unsuru olarak görülmemiştir. Hareketli bir saz eseri formu olarak kullanılmıştır. Üç ya da dört bölümlüdür.  Sirtolar iki dörtlük “nim sofyan ” usulünde bestelenmiştir. Kaynak


Nota - Score ( PDF )
https://yadi.sk/d/5aq7qLTiODOGtQ

Nota Akor Eşlik - Hicaz Mandıra - Andon Efendi - C Instruments

Hicaz Mandıra - Andon Efendi ( Batrik Kiryazis ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Nota : https://yadi.sk/i/WIPlFy0P3QuRyh
MANDIRA : Halk musikimizden kaynaklanan, Mandıra usulü denen yedi zamanlı ritmi ile bestelenen bir beste türüdür. Nitelik açısından Karadeniz yöremizin oyun havalarını hatırlatır. Eskiden oyun havası olarak kullanılmıştır.  Üç ya da dört bölümden oluşan mandıralarda Teslim yoktur.  Kaynak

Nota Akor Eşlik - MAĞUSA LİMANI

MAĞUSA LİMANI - Kıbrıs Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota ( pdf ) : https://yadi.sk/i/yJxvObSP3QeGpt Nota Bass ( PDF ) : https://yadi.sk/i/OVbno9dA3QeH2k
Nota Akor Eşlik - Kağızman'a Ismarladım Nar Gele

Kağızman'a Ismarladım Nar Gele Erzurum Türküsü Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

3 Sesli Kanon Örneği : SABAH

KANON : Müzikte bir çeşit çok seslilik kuralı ile yapılmış parçalara kanon denir. 2 sesli bir kanon en az 2 kişi tarafından art arda başlanarak çalınır veya okunur. Önce başlayan 2 numaralı yere gelince 2. kişi numaralı yerden başlar, böylece 2 kişi aynı parçayı art arda başlayarak aynı zamanda çalmış ya da okumuş olur. Buna "kanon yapmak" denilir, her parça kanon olmaz.
Kaynak : Vikipedia
Dökümanı pdf olarak indirebilirsiniz.
3 sesli : https://yadi.sk/i/pJFXwynI3QcXyf
tek sesli : https://yadi.sk/i/1cR5i1Ys3QcXyR


Nota Akor Eşlik - Ayva Çiçek Açmış

Ayva Çiçek Açmış ( Anonim ) Hazırlayan : Yusuf Bişgen Tüm videolar müzik eğitimine katkı sunmak amacıyla hazırlanmaktadır. 

Nota Akor Eşlik - Kaytağı

KAYTAĞI ( Azeri oyun havası ) Derleyen : Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Kaytağı hem Azerbaycan'da bir bölge adı hem de Azerbaycan müziğinde bir tür adıdır.


Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz