Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Eylül, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

2010 - 2011 Müzik dersi ders dışı egzersiz çaLışması

bu döküman örnektir, kendinize göre düzenLemeniz gerekir. DüzenLeme yaparken %5 kuralını unutmayın, %5 kuralı da ne diyorsanız okulunuzdaki idareciLerden gerekLi biLgiLeri aLınız. dökümanı buRadan indirebiLirsiniz.

İstikLâL Marşı'nın iLk hâLi - Ali Rifat Çağatay

istiklal marşı’nın ilk hali - ali rıfat çağatay | izlesene.com hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz. Ali Rifat Çağatay (1869-1935) Şark Musiki Cemiyeti başkanlığı yaptı; Türk Musiki Ocağı'nı kurdu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da kurulan ve İstanbul müzik tarihinde önemli yeri olan Şark Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Türk Musikisi Ocağı'nın kurucusu olan Çağatay, 1914 yılında Darülelhan adıyla açılan devlet konservatuvarının öğretim kadrosunda yer aldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde öğrenci yetiştirdi. Türk müziğini polifoniye kavuşturmak ve alaturka musikiye Garp tekniğini armonize etmek için uğraştı, bu konuda önemli adımlar attı. Sanatçının İstiklal Marşı bestesi, prozodi açısından oldukça başarılı kabul edilmişse de eser "çok melankolik ve Garplı manada marş niteliğinden uzak" olarak nitelendirilmiştir. Ali Rifat Çağatay'ı

İstikLâL Marşı - Ahmet Yekta Madran

istiklal marşı - ahmet yekta madran | izlesene.com hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz. Ahmet Yekta Madran (1885-1950) Müzik öğretmeni; Muzika-i Hümayun'da klarnet sanatçısı. Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda şef olarak çalıştı; çok sayıda okul şarkısı ve marş besteledi. 1908 II. Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döndü ve Muzika-ı Hümayun bandosuna girdi. 300 kişiden oluşan bir Alman orkestra heyetine solist olarak katılarak üç yıl boyunca bu grupla dolaştı. 1923 sonrasında, Ankara'da kurulan Riyaset-i Cumhur Orkestrası'nda şef olarak görev aldı, buradan ayrılmasının ardından pek çok okulda musiki öğretmenliği yaptı.

İstikLâL Marşı - İsmail Hakkı Aksoy

istiklal marşı - muallim ismail hakkı bey | izlesene.com hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz. İsmail Hakkı Aksoy (1865-1927) İstanbul-Balat'ta doğdu. İlköğretimden sonra okul hayatını bıraktı ve 13 yaşında Mercan'da örücü İbrahim Ağa'nın yanına çırak olarak girdi. Çarşı içinde ezan okuduğu bir gün, devlet büyüklerinden birinin dikkatini çekerek Mızıka-yı Hümayun'a girdi. Latif Ağa ile meşke başladı ve bir süre sonra orkestra şefi Zati Bey'den Batı notası öğrendi, Guatelli Paşa'dan dersler aldı. Mızıka-yı Hümayun'da yarbay rütbesine yükseldi. 1883'te Mabeyn'e kabul edildi ve hünkâr müezzini olarak görev yapmaya başladı. Sarayda musikişinasların başında serhanende unvanıyla ve fasıl şefi olarak da dönemin fasıl heyetlerinin başında bulundu. Darülelhan'da solfej ve fasıl hocalığı yaptı, Türk musikisi kısmında müdürlük görevini sürdürdü. Bestelediği iki binden fazla eser çeşit

İstikLâL Marşı - Mustafa Sunar

istiklal marşı - mustafa sunar | izlesene.com hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz. Mustafa Sunar (1881-1959 ) Eyyubi-Kemani-Rebabi Mustafa Bey olarak anılır. Maliye Nezareti Aşar Müdürü Ketanizade Hacı Hüseyin Bey'in oğlu olarak İstanbul'da doğan Mustafa Bey, sadece ilkokul öğrenimi görebildi. Tanburi İzak, Kemani Memduh, Kemani Tatyos, Kemani Bülbüli Salih Efendilerden dersler aldı. Darülelhan'da keman öğretmenliği, Devlet Konservatuvarı'nda İcra Heyeti üyeliği yaptı; Alaturka Keman Muallimi adlı bir kitap yayımladı. 1938'de Çorlu Halkevi'nde müzik dersleri verdi. Eyüp Musiki Cemiyeti'nde birçok müzisyen yetiştirdi.

istiklal marşı - yaylı orkestrasyon

istiklal marşı - yaylı orkestrasyon | izlesene.com bir reklam filminde izLemiş / duymuştum ilk. pek televizyon izleyen biri değilim. belki de o yüzden hangi reklam olduğunu hatırlamıyorum. bu konuda bilgisi olan varsa ve paylaşırsa ne mutlu. hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz.