google.com, pub-8479647071212316, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Ana içeriğe atla

Ses Değiştirici İşaretlerle Çalışma

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri


TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir.
Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar: Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey


Sanatçılar: Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Davut Sulari, Ali Ekber Çiçek, Aşık Mahzuni Şerif, Şemsi Yastıman, Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarısözen, Muharrem Ertaş, Gülşen Kutlu, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top, Erdal Erzincan, Erol Parlak

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayın

Klasik Türk Osmanlı Müziği: Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir. Makamsal olan bu müziği, Cinuçen Tanrıkorur gibi "Osmanlı Müziği" olarak adlandıranlar olduğu gibi, ona "Geleneksel Türk Müziği" adını verenler de vardır. Klasik Türk müziği tarihsel açıdan altı döneme ayrılabilir: oluşum dönemi, dönüşüm dönemi, klâsik dönem, son klasik dönem, romantik dönem ve çağdaş dönem. 20. yüzyılın ortalarından bugüne kadar gelen dönem çağdaş dönemdir. Türk Sanat Müziği ile Klasik Türk Müziği birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte; "Klasik Türk müziği", tarihî anlayış ve geleneği temsil ederken, "sanat müziği" kavramı ise daha çok bu müziğin Cumhuriyet döneminde aldığı modern biçimi ifade eder. En önemli aktarım ve anlayış aracı olan meşk geleneği (öğrencinin bir üstadın "elinden geçerek" müziği öğrenme süreci )’dir ve bu süreç Cumhuriyet döneminde sona ermiştir.

Başlıca çalgılar: Ud, kanun, keman, ney, tambur, lavta, klasik kemençe, rebab, santur, kudüm, def ve zil'dir.

Sanatçılar: İsmail Dede Efendi, Itri, Münir Nurettin Selçuk, Sadettin Kaynak, Hacı Arif Bey, Yesari Asım Arsoy, Avni Anıl

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayın

Klasik Batı Müziği / Çağdaş Türk Sanat Müziği: Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi. Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi. Yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı. Müzik eğitimi veren kurumların açılmasına öncelik verildi.
1940 yılından bu yana da bu alanda dünyaca tanınan yetenekli yorumcular yetişti.


Sanatçılar: Türk Beşleri ( A. Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses ), Fazıl Say, Ayla Erduran, Suna Kan, İdil Biret, Cihat Aşkın, Tuluyhan Uğurlu, Güher Pekinel ve Süher Pekinel kardeşler, Leyla Gencer, Ayhan Baran
 

Türkçe Caz: 1950’lerden sonra ilerleme gösterdi ancak uzun bir süre yerinde saydıktan sonra özellikle 90’lı yıllardan itibaren ilgi artmış, müzisyen ve dinleyici boyutuyla gelişim göstermeye başlamıştır. Çok popüler olmayan ancak saygın bir türdür.

Sanatçılar: Tuna Ötenel, Okay Temiz, Neşet / Nükhet Ruacan, Kerem Görsev, Erol Pekcan, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü

Dini Müzikler; Müzik çerçevesinde, İslam dininin gereği olan, farz, sünnet ve nafile, ibadete çağırma, yardımcı olma ya da süsleme amacıyla yararlanılan ve kullanım alanına göre “Ser'i Müzik” ve “Tasavvufî Müzik”, seslendirildiği yere göre de “Cami Müziği” ve “Tekke Müziği” diye nitelenen müzikler, “Dinsel Müzik” genel başlığı altında toplanabilir. Islâm ibâdetinde önemli bir yeri olan “Tilâvet” (Kuran okuma), “Ezan”, “Salevât”, “Temcîd” v.b. gibi formlar, “Cami Müziği” türüne girer. Çesitli Tasavvuf yollarının, özellikle Mevlevî'lerin ve Bektâşî'lerin, bir çesit dinsel dansa da yer verilen törenlerinde, seslendirdikleri müzikler : “Mevlevî Âyînleri” ve Bektâşî “Deyiş”leri ile “Semah”ları ise “Tasavvufi Müzik” türü içinde yer alır.


Popüler Müzikler
Popüler Müzikler, büyük ölçüde tüketim nesnesi olarak üretilmis ya da böyle olmamasina karsin bir süre sonra bu tür bir özellige bürünmüs, biçimi kendine özgü sektörel isleyisin ölçütleri içinde yapilandirilan ki söz konusu ölçütlerin olusumunda temel alinan degerler, belirli bir toplu kesimin kültürü içindeki begeniye dayanmayip, büyük ölçüde bilesik kültüre ait müziklerdir.

Popüler kültüre ait sanatsal ürünlerin çogalmalari ve toplumun her kesiminde giderek yayginlasmasi Avrupa'da nasil sanayi toplumu içinde somut biçimde yasanmissa, ülkemizde de sanayilesme çabalari ve ona bagli olarak gelisen hizli kentlesme, toplum içinde kendine özgü popüler kültürel bir atmosfer yaratmistir.

Popüler kültürün etkili olduğu geniş kitlenin, sanatsal uygulamalardan beklediği temel değerler, onların kolay anlaşılması, doğrudan kavranması ve derinlik gerektirmemesi, böylece sorgulama istememesi şeklinde özetlenebilir. Ülkemizde popüler kültür ürünleri, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde renklenmiş, nesne ya da görsel açıdan geniş bir çevreye seslenir olmuştur.

Hızla değişerek ilerleyen yeni kültürel oluşumlar, "popüler kültüre ait sanatsal üretim" gibi metalaşmış sanatsal ürünler anlamına gelen üretimler için elverişli ortamları oluşturmaktadırlar. Popüler kültür ve bu kültüre ait müzikler (popüler müzikler) ülkemizde, böylesine bir atmosfer içinde toplumun her kesiminde büyük bir hızla yayılmış; 2000'e ulaşıldığında toplumun tamamına yakın bir orana ait müzik beğenisine yanıt verme onu yönlendirme gücünü yakalamıştır. 1970'lerden sonra geniş halk kitlelerine hitap eden müziktir.
Şu kategorilere ayrılır:

  1. Türk Pop Müziği
  2. Türkçe Rock Müzik ( Anadolu Rock )
  3. Arabesk müzik
  4. Protest Müzik
  5. Fantezi müzik
  • Türk Pop Müziği: Popüler Türk Müziği ya da diğer adıyla Anadolu Pop modern popüler müzik kalıplarıyla oluşturulmuş ya da yoğun modern müzik kalıplarının üzerine hafifçe alaturka ve halk müziği ezgileri monte edilmesiyle oluşturulmuş Türk müziği çeşididir. Türk Pop Müziği'nin geçmişi çok eskilere gitmez. Ancak 30-40 yıllık bir geçmişi vardır.

  • Rock müzik ( Anadolu Rock):  Türk halk müziği (türkü) ile rock müziğin birleşimi müzik türüdür.  90'lı yıllardan itibaren  halk müziği formlarından gittikçe uzaklaşarak Pop müziğe yakınlaşmıştır.  
Sanatçılar / Gruplar: Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok, Moğollar, Mazhar-Fuat-Özkan, Edip Akbayram, Mor ve Ötesi, Bulutsuzluk Özlemi, Haluk Levent, Teoman, Şebnem Ferah, Özlem Tekin, Vega, Duman, Hayko Cepkin

  • Arabesk: Oryantal bir müzik türüdür. Daima duygusal olan şarkı sözleri, başarısız aşkları, her türlü günlük sıkıntıları konu olarak ele alıp umutsuzluğu ve başarısızlığı ifade etmektedir. Türkiye’de özellikle 1980'li yıllarda yayıldı.
Sanatçılar: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Kibariye, Emrah, Ceylan

  • Protest müzik: Siyasi ve toplumsal içerikli lirik yapısı ile muhalif bir görüşü dile getiren müzik türüdür. Yerelden evrensele kadar uzanabilecek bir bakış açısına sahip olabilir. Marş türevi katı ritim yapısının aksine ağıt tınıları içeren sanatsal kompozisyon özelliği de taşıyabilir. Genel olarak sert karakterli ve serzenişe atıf yapan bir mizacı yansıtmaktadır.
Sanatçılar / Gruplar: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli, Grup Yorum, Mor ve Ötesi

  • Fantezi müzik: Klasik Türk Müziği ya da Türk Sanat Müziği olarak adlandırılan formun sert kalıplarının dışına çıkılarak daha popüler yorumlanmasıyla ortaya çıkan ve Türkiye'ye özgü bir müzik türüdür.
Sanatçılar: Gülben Ergen, Hülya Avşar, Sibel Can, Seda Sayan, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz, Emel Sayın, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, İbrahim Tatlıses, İsmail YK, Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül,  Ümit Besen, Sinan Özen, Adnan Şenses, Cengiz Kurtoğlu.
-----------
Not: Tüm bilgileri netten derledim. Ticari hiçbir kaygım yoktur. Müzik eğitimine katkı amacıyLa payLaşıyorum. Ancak yine de bu yazıda, farkında oLmadan teLif hakkı oLan bir böLüm varsa ve hak sahipLeri bu yayını kaLdırmamı isterLerse, hak sahipLerinin istekLerini yerine getireceğim. SaygıLarımLa...

Yorumlar

Anonim dedi ki…
süper performansıma çok yardımcı oldu
Anonim dedi ki…
Vallahi çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldu.
Anonim dedi ki…
çok teşekkür edrim bu ödevi tek burda buldum helal olsun
Anonim dedi ki…
süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Anonim dedi ki…
Süper harika ödevim için işe yaradı.
Anonim dedi ki…
ödevime cidden yardım etti
Anonim dedi ki…
harika :) ödevime yardım etti
Anonim dedi ki…
süper çok yardımcı
Anonim dedi ki…
çok güzel bir site ödevimi yapmama yardımcı oldu
Anonim dedi ki…
Çok sağol kardeşim müzik projem tamamdır :DDDDDD

Bunlar da ilginizi çekebilir

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…!Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenlenmiş hâLidir Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - Kalın ( Birinci Pozisyon )Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - İnce ( İkinci Pozisyon )Blok Flüt Nota Gösterim Cetveli - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )
Dökümanı PDF uzantılı olarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) paylaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim. --------------------------------------- Dökümanı hazırLarken faydalandığım kaynak sayfa için buRaya tıklayınız.
Aynı dökümanı 2000'li yılların başlarında da ( hazırlamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebilirsiniz.
Faydalı oLması dileklerimle...

23 Nisan Şarkısı - İstemihan Taviloğlu- El Ele Verelim Nota Akor Eşlik

Yeni Versiyonu


Eski Versiyonu

23 NİSAN  ŞARKISI (İstemihan Taviloğlu)
Elele verelim tral lal lal lal la  Güneşe erelim tral lal lal lal la  Şarkılar söyleyelim haydi çocuklar 
Yıldızlar uyansın gülüşümüzden  Çiçekler boyansınlar sevincimizden  Rengarenk bayram olsun 23 Nisan 
Elele verince Tral lal lal lal la  Güneşe erince tral lal lal lal la  Şarkılar söyleyince haydi çocuklar 
Yıldızlar uyandı gülüşümüzden  Çiçekler boyandılar sevincimizden  Rengarenk bayram oldu, 23 Nisan 


Şarkının benim hazırladığım eşliğini ( 14. 04. 2020 ) buradan indirebilirsiniz
Şarkının yine benim hazırladığım eski eşliğini buradan indirebilirsiniz
İstemihan Taviloğlu hakkında bilgi için buraya ya da şuraya tıklayınız.

Lâ'l - Nota Akor Eşlik

Lâ'l Composer : Fahir Atakoğlu Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... Bir kusur varsa bendedir, eserde değil. All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...ÇaLıkuşu - Nota Akor

ÇalıkuşuReşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış bir romandır. Ağırlıklı olarak Anadolu'da geçen ve arka planda Osmanlı'nın son yıllarını anlatan bir romandır. Kitabın son kısmı hariç, ki bu bölüm dışarıdan bir gözlemcinin anlattıklarıdır, romanın ana kahramanı Feride'nin hatıra defteri şeklinde yazılmıştır. Esin Engin, (d. 17 Mayıs1945 - ö. 4 Mayıs1997) besteci, aranjör, şarkıcı, orkestra şefi ve müzisyen. 1994'te kan kanserine yakalanan Esin Engin film müziklerinin çoğunu hasta yatağında besteledi.


Akorları elimden geldiğince sadeleştirmeye çalıştım ama yine de zor diyorsanız daha da sadeleştirebilirim.  ( Muhtemelen bilmediğiniz 3 ya da 4 akor vardır. Tembelliği bırakıp, bu şarkı vesilesiyle onları da öğrenin derim.)  Kolay geLe...   Yaşasın BAĞZI şeyLer !!!

Sen Varsın Hep Öğretmenim– Nota - altyapı - eşlik

Sen Varsın Hep Öğretmenim

Aşımda Ekmeğimde
İşimde mesleğimde
Dilimde kalemimde Sen varsın hep öğretmenim

Pırıl pırıl bir kalp desen
Bilgi, hüner, sanat desen
Can desen, canım desen
Her yerde sen öğretmenim
Köyümde kentlerimde
Yurdumun her yerinde
Dağlarda, esen yelde Sen varsın hep öğretmenim

Pırıl pırıl.....


Söz - Beste : Yücel Elmas Altyapı : MybiSGen


Altyapıyı alttaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz https://yadi.sk/d/CWr1eSB-jrHSq Üniversite’den öğretmenim olan Yücel Elmas hakkında bilgi için; Yücel Elmas kimdir? Yücel Elmas’la yapılmış bir röportaj

Havada Bir Top Bulut Olsam - Melodika & Blok Flüt - eşLik ve nota

Şarkının eşLiğini ( mp3 ) buRadan indirebiLirsiniz. Kafama göre de bir intro yazdım.