Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

müzisYenlere...

Kader denilen şeyi müzisyenler nasıl yaşarlar?
Bir müzik adamı neye güler, neye ağlar?
Yalnızlık her müzisyenin kaderidir. Dünya denilen yerde yaşadıkları hayatın çilelerine bir karşı duruştur ezgiler aslında. Ezgilerle düşünendir müzisyen.
Yalnızlık bir zorunluluktur, öyle de olmak zorundadır. Aslında her sanatçının, her düşün adamının en doğal gerçekliğidir yalnızlık. Bir seçimdir, tercihtir. Kendisi mi istemiştir; belki de, ama bilerek ama bilmeyerek. Buna intihar diyenler bile çıkabilir aranızdan kim bilir!
Öyleyse sanatçı uçurumun kenarında yaşayandır biraz da. Zor iştir vesselam ne bir kelam ne bir selam. Öyle bir şey işte…
Ne görüntüler, ne çizgiler, ne sözcükler yetmemiştir müzisyene. O derdini seslere yükler, seslerdir malzemesi. En sessiz yerde “foRte”leri duyar, duyumsar. Ya da en kalabalık da bile “piano piano” dur.
“Yalnızlık gittiği yoldan gelir” mi bilemem ama her müzisyen için doğru olan bir şey varsa o da yalnızlığa gitmese de yalnızlığın ona geldiğidir.
Şikâyetçi midir bu durumdan? Hem evet, hem hayır. ..Kim istemez ki çoğul yaşamayı? Ama sanat öyle bir şeydir ki gelip oturuverir yanı başına ve başka da misafir istemez kendinden başka. Hatta kendini misafir değil ev sahibi sayar ve duyumsatır sanatçıya. Öylesine bencildir işte.
Bu bir bedel midir? Hayat zaten bedel değil midir? Her nefes alışın, gülüşün, duruşun, yürüyüşün…
Bekler yalnızlığın sağladığı güvenceyle müzisyen, o çorak tarlasına esin yağmurlarının düşmesini. Tanrı insanı nasıl topraktan çamurdan yaratmışsa sanatçı da eserini öyle yaratır; bir sürü seçmeler ve seçmemeler arasından ve en acısı da yarattığı şey daha yaratır yaratmaz onu terk eder geri dönmeme siye. Oysa ne kadar sarsıcı bir süreçtir.
Sanat eserinin öyküsüdür aslolan. Sanatçı eseri tercih etmez eser sanatçıyı tercih eder. Sanatçının bedenini kullanır kendini var etmek için. Her gün televizyonlarda seyrettiğimiz bilim kurgu aptal amerikan filmleri gibidir yaratım süreci. Eser bir virüstür ve her an kendine yeni vücutlar arar bulur. Onun dışında zavallı sanatçı boş bir patates çuvalıdır. Bu süreç aşk gibidir tıpkı; her insanda yeniden işler ve her kavram yeniden anlam kazanır. Dün öyleydi, bugün de öyle. Anlaşılan o ki yarın da öyle olacaktır.
Esaretin zincirlerini kırıp da özgürlüğe koşanlarda var elbette ama zarı bu kadar büyük atan kahramanlar ne kadar da azdır yeryüzünde. Zaten onların çoğu da ömür denilen sonu başı belli çizginin noktasına yakındır.
Uploaded with Avramovic Web Solutions ImageShack Hotspot

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz