Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

sessiZ aLkış


1-Dinleyici olarak sessiz alkış : ben bir yorumcuyu eğer çok beğenirsem onu alkışlamam... zira onun çaldığı ezgiler kulağımda/yüreğimde hala devam eder... bozulmasını istemem.. öylece sürsün devam etsin isterim.
2- İcracı olarak sessiz alkış : bazıları öylesine alkışlar hissedersin... ama bazıları da demin yazdığım gibidir... alkışlamaz... ama yüreği gözlerine yansır... gözleri gözlerinize... ve bunu sadece hissedebilirsiniz...
ben sessizliği seviyorum, sessizlikte daha iyi duyuyorum...
ben karanlığı seviyorum, karanlıkta daha iyi görüyorum...


Not: Bu yazı elimize posta aracılığıyla ulaştı.Yazarın kullandığı dil ve üslupla, yazının içeriğiyle ilgili olaraksa hiçbir fikirden sorumlu değilimz!!! Yayıncılık ilkeleri gereği yayınlamakla yükümlü hissettimk kendimi-ziBilgilerinize...
Karanlık, zifiri karanlık!!!Sessizlik, en çok sessizlik!!!

Yorumlar

Kâzım Mızrak dedi ki…
Alkış, düşüncenin anlaşılmasına bir engel 'dir gibi..
mYbiSgeN dedi ki…
aLkışın kendisine değiL bu yarGım... niteLiğine, kendisinden önceki sıFatınadır...
sosyoLojide "otoRİte fiGürü" diye birşey vardır. Bir aLanda eğiTim aLmış bir kişi yine eğitim aLdığı konu haKKında herhangi bir yoRum yaptığında;-oLumLu ya da oLumsuz- çevresindekiLer hemen ve hiç düŞünmeden kabuL eder o yarGıyı... Çünkü o kişi oRada otoRite figüRüdüR. Bu durumdan beLki "OtoRite fiGüRü" de rahatSızdır ama bu böYLedir çoĞunLıkLa...
OySa en nihayeTinde o da bir inSandır ve haTa yapma payı vardır. HeLe ki eğitimLiyse... çünkü eğitim öyLe ya da böyLe insanı beLLi bir standardizasyona sokar... "HiçbiR zaman oKuLumun eĞitimimi enGeLLemesine izin veRmedim" (Mark Twain)!!!!
oYsa yaraTıcıLık tam da burada giReR devReye; vaRoLanı bozar ve yeni biR "ŞEY" söYLer...
Oysa "Ne koLaydır okumuş kaFaLarın yanıLması"(A.Puşkin)KimbiLir beLki puŞKin'de yanıLıyordur. Bir çeşit paradoks oLdu bu yorum da...oLsun...
Kişi neYi, niÇin aLkışLadığını biLiyorsa pRobLem yokTur... KaLabaLık her zaman "doĞRu"yu söyLemez, hatta çoĞunLukLa yanLışı söyLer... Hadi biRaz daha karışTırayım kaFaLarı: "Egemen aLGıLama biçimLeri" diyeRek... buLanık su bazen daha iYidiR...
SayGıLarımLa...
ve yiNe sessiz aLkıŞLarımLa...

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz