Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

dünya’dan ninniLer…

Ninni Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati’t Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir. ( kaynak ) Eğitsel temel - Ninniler ve dil gelişimi Araştırmalar ninnilerin çocuğu uyutmaktan fazla bir görevinin olduğunu göstermektedir. Ninniler, çocukların büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra çocuk ve anne arasında se

Bach Air - Piano Arrangement / score-nota

notayı büyütmek için önce bir tık ardından açıLan sayfada 2 tık yeterLi...

Eddie Blatt / Fur Elise on classical guitar / score

  notayı büyütmek için önce bir tık ardından 2 tık yeterLi...

umut hamzaoğlu - ahu gözlüm tut elimden

umut kardeşime başarıLar diLiyorum. Bir ses, bir renk, bir koku bazen sizi koparır, alır götürür başka biLinmedik yerLere ya, o hesap. Sizi nereye götürür biLemem, ama beni nereLere götürdüğünü biLiyorum, o bana yeter. ve detayLar ===>

“Dil olmasaydı, insanların hâli ne olurdu?"

Ezop , Sisam Adasının Kralı Ladmon'un kölesi olmadan önce, çağın tanınmış bilginlerinden Ksantus'un kölesi imiş. Ksantus, bir gün Ezop'a demiş ki: " Çarşıya git, bu akşamki misafirlerime en iyi, en lezzetli yemekleri yapman için ne gerekiyorsa satın al. " Fakat Ezop'un, Ksantus'un misafirleri şerefine verdiği ziyafet için pişirdiği bütün yemekler, yaptığı tatlılar hep " dil "den yapılmıştı. Ksantus, Ezop'a misafirleri önünde bağırmış: " Nedir bu kepazelik? Ben sana en lezzetli, en nefis, en tatlı yemekleri yap, dedim. Sen hepsini dilden yapmışsın. " Ezop şu cevabı vermiş: " Evet efendim, en lezzetli yemekleri, en nefis tatlıları, hep dilden yaptım. Dünyadaki en güzel, en tatlı şey dildir. İnsanlar dilleriyle anlaşırlar, dilleriyle dua ederler, diğerlerine karşı sevgilerini dille anlatırlar. Dünyadaki en iyi, en tatlı, en güzel şey dildir. Dil olmasaydı, insanların hâli ne olurdu? " Aradan zaman geçmiş, Ksantus, d

Müzik dersinde hız terimLerini öğretirken izLetiLebiLir…

Hep tavşanLa kapLumbağa oLacak diye bir kuraL mı var  : )