Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

Nota Akor Eşlik - Alageyik Destanı

Alageyik Destanı Yöre : Adana Derleyen: Ahmet Yamacı Kaynak: Aziz Şenses Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen Nota / Score Sheet PDF

Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Hicaz Mandıra

Hicaz Mandıra Composer / Besteci : Lavtacı Andon ( Batrik Kriyazis ) Arr. : Yusuf Bişgen ACT Studyo : Ersin Bişgen 

Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Bu Dünya Bir Pencere ( Dereler Akar Gider )

Bu Dünya Bir Pencere ( Dereler Akar Gider ) Karadeniz Halk Ezgisi / Turkish Folk Song Katkıları İçin Özge Dere'ye sonsuz teşekkürlerimle... Arrange / Düzenleme : Yusuf Bişgen

Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Nihavend Longa - Kevser Hanım

Nihavend Longa Composer / Besteci : Kemani Kevser Hanım Arrange / Düzenleme : Yusuf Bişgen ACT Studyo : Ersin Bişgen

Gam - Dizi - Makam - Ayak

Dizi ( Gam): Latince merdiven anlamına gelen “ scala ” sözcüğünden gelmektedir. Sekiz sesin ardı ardına sıralanmasına dizi denir. Dizi, hangi sesle başlıyor ya da bitiyorsa o sesin adını alır. Örnek; Do1’den Do2’ye kadar olan seslere “ Do dizisi ’’ denir. Çıkıcı Dizi: Kalın sesten başlayıp ince seslere doğru çıkan diziye " ÇIKICI DİZİ " denir (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do2) İnici Dizi: İnce sesten başlayıp kalın seslere doğru inen diziye " İNİCİ DİZİ " denir (Do2, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do) Oktav : Aynı sesin arasındaki (8) sekiz notalık aralığa verilen isimdir. Bu notaların isimleri aynı fakat yükseklikleri farklıdır. Aralıkları bozmadan bir oktav içindeki 12 sesin her biri üzerine bir dizi kurulabilir. Dizilerin kuruluşlarındaki tam ve yarım perde düzenine göre diziler majör ve minör