Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Okul Blok Flüt - Melodika Repertuvar ( Başlangıç )

Blok Flüt Repertuvar 2021 Read more publications on Calaméo

Sanat Nedir / Sanat TürLeri NeLerdir?

Sanatlar genel olarak iki büyük sınıfa ayrılır:        1- Mekanik sanatlar;  elle ve âletlerle yapılan sanatlardır. Dokumacılık, duvarcılık, dülgercilik,   marangozluk, demircilik vb. Bu mekanik sanatlara Türkçe’de genellikle “zanaat” kelimesi karşılık olarak kullanılır.        2- Güzel sanatlar; estetik duygular uyandıran, güzellikle ilgili sanatlardır. Güzel sanatlar şu şekilde gruplandırılmaktadır: a)      Hacim sanatları; üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Heykel, seramik, anıtlar vb. b)      Dil sanatları; edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu vb. c)       Ses sanatları; müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb. d)      Yüzey sanatları; tüm iki boyutlu sanat çalışmaları yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri  (yağlı boya,  sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimle