Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

az izLe çok yaşa !

“İzLeyici ne kadar çok seyrederse, o kadar az yaşar!” “Gösteri, sonuçta uyuma arzusundan başka bir şey ifade etmeyen, zincire vuruLmuş modern topLumun gördüğü kötü düştür. Gösteri, bu uykunun bekçisidir!” Debort, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

JingLe BeLLs - Nota Akor Eşlik ( mutLu seneLer )

İki farklı tonda hazırladığım altyapılar ( midi’den mp3’e çevirdim, fena olmadı ) Do Majör tonunda oLan ( downLoad ) SoL Majör tonunda olan ( dowNLoad ) Şarkıya Türkçe sözler de yazmışlar ( Sözlerin kime ait olduğunu bilmiyorum maalesef ) Yeni yıl yeni yıl hoşgeldin bize Mutluluk getirdin sen ülkemize hey… ******************* Bu vesileyle yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim. Saygılarımla… Belki bu yıl çok şeye kızdın...delirdin...kırdın... Belki kendinden ödün verdin...savaştın...tek kaldın... Belki aşık oldun...belki sevildin...belki terk edildin... Belki aldatıldın, belki istenilmedin...kim bilir ... Belki çok para kaybettin...belki işinden oldun... Belki "ne yapıyorum ben yaa! " cümlesini ardarda kurdun... Her ne yaptıysan  yaptın...bitti... bu çok güzel bir yıl olsun tamam mı? ... buna sen de gayret et!.... gülmekten yanakların çatlasın.. paranı koyaca

çeşitLi çaLgıLar için midi ve nota payLaşımı yapıLmış bir site : score-on-line

http://www.score-on-line.com/freescores.php Piano - Flute - Guitar - Violin - Viola – Çello – String Quartet – EnsembLe – Jazz – Vocals – Flamenco – Choir çok zengin bir nota arşivi sunmuyor beLki ama yine de Lazım oLabiLir diye payLaşayım istedim. Örneğin;

Piyano ve Zeka Gelişimi – mine akverdi

Piyano ve Zeka Gelişimi Piyano zekâyı patlatıyor! Okulöncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano - IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesindeki düzenli piyano dersleri çocukların IQ'sunu yüzde 50, hatta daha fazla arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilimadamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Yoksa zeki bir neslin yolu bilgisayar klavyesinden değil de, piyanonun tuşlarından mı geçiyor? Çağımız rekabet çağı. Öyle ki çocuklar kendilerini bekleyen zorlu sınavlardan galip çıkmak için daha yedi yaşından itibaren çalışmaya başlıyor. Çalışmak elbette etkili ama zeki olmak herkesin harcı değil. İşte bu yüzden, harıl harıl zekâyı geliştirme, arttırma formülleri aranıyor. Geçenlerde Amerikalı iki bilimadamı yaptıkları ilginç araştırmanın sonucunu kamuoyuna açıklayınca eski formüllerin pabucu dama atıldı. Zekâyı geliştirmek için ne genlerle oynamak

Müziğin Tonu – peLin sayın

Müziğin Tonu Pelin Sayın cinematicorchestra@hotmail.com ELYADAL “Atonal” kelime anlamı olarak, sesi/notası olmayan anlamındadır. Ancak müziğin notasız ya da sessiz olması beklenemez. Atonal, yani bir diğer deyişle “On İki Nota Müziği”, tüm zamanlarda uygulanan müzik sistemlerinin alt üst olduğu bir durumdur. Bilindiği üzere yapıtlar, özellikle batı müziğinde, sesler ve notalar yardımıyla “gam” (yedi ana notadan seçilen bir notayla başlayıp sırayla devam etmek) adı verilen kalıplar içerisinde ifade edilirdi. Gamlar başladıkları notalara göre farklı isimler alırdı. Bu sayede müzik içerisinde uyum, dinginlik ve denge sağlanması hedeflenirdi. Gamlarda notalar, gama adını veren baskın notanın daha fazla duyulması suretiyle, notaların armonikleri de çalınarak belirli bir düzen içerisine konulurdu. (1) Batıda esas olan kilise müziğiydi. Kilise müziği akılcı ve hatta çıkarcıydı. Dolayısıyla müziğin gelecekteki kullanımını etkilemişti. Zaten müzikte ilk kurumsallaşma, İncil’deki Lati

gözün aydın, kuLakLarın manisa bişgen !!!

Daha dün şöyLe yazmıştım bLoğa; “ Türkiye’de güzeL şeyLer de oLuyor diyebiLeceğim bir çaLışmadan haberdar etmek istiyorum sizLeri… ” Bugün öğrendim ki, ( buraya yazamayacağım sebepLerden doLayı ) bu çaLışma sonraya, başLangıcı beLLi oLmayan bir zamana erteLenmiş. Yorum yapmayacağım !!!

Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi

  Türkiye’de güzeL şeyLer de oLuyor diyebiLeceğim bir çaLışmadan haberdar etmek istiyorum sizLeri… Ve pek tabii oLarak öğretmenLerin / eğitimcilerin işine yarayabiLecek bir iki konu hakkında da payLaşım yapmak niyetindeyim. MemLeketin işine hakim öğretmenLere ihtiyacı var zira. Bir kişinin biLe işine yarayacaksa ve o biLgi bir çocuğun hayatını oLumLu yönde etkiLeyecekse neden payLaşmayayım ki hem. Aşağıdaki payLaşacakLarım Sabancı Üniversitesi’ne aittir. Bu dökümanLarı hazırLayan, emek veren ve bizLerLe payLaşan tüm kişi ve kurumLara ayrıca kendi adıma teşekkür etmek de istiyorum.  Çağdaş Drama Derneği İstanbuL Şubesi ’nde Yaratıcı Drama LiderLiği/eğitmenLiği programında 4. aşama öğrencisiyim. Şu an drama eğitimim yanında, Akbank , Eğitim Reformu Girişimi , MEB ortaklığıyla yürütülen "Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi ”kapsamında eğitim alan öğretmenLerden biri de benim. Oradaki eğitimLer sırasında öğrendiğim teknikLerden biri

Disney İngilizce çocuk şarkıları

buRada 99 şarkı var… Sözgelimi ; A Bicycle built for two Lyrics – Mp3 Alouette Lyrics – Mp3

piyano notası arayanLara…

http://my-piano.blogspot.com/

Dunav : BaLkan Music Score ( nota )

http://www.dunav.org.il/balkan_music_scores.html#all yukarıdaki Linke tıkLayın yeter… yüzLerce nota var…

Matematik "doğru" olan, müzik ise "güzel" olandır

Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. (…) Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. Bu iki disiplin, antik çağlardan beri karşılaştırılmış ve ilişkilendirilmiştir. Tabii ki matematik ve müzik arasında çok büyük farklılıklar vardır fakat diğer taraftan birbirleri ile çok yakın ilişki içindedirler. Bu makalede temel olarak üç başlık ele alınmıştır. İlk olarak müziğin temelindeki matematikten bahsedilmiştir. İkinci olarak müziğin matematik performansı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Son olarak ise müzik yeteneği ve matematik yeteneği arasındaki ilişki ele alınmıştır. (…) Sanat ve bilim genellikle birbirinden ayrı tutulan iki alandır.  Bilim "doğru" yu, sanat ise "güzel" i temsil eder.  Bilimde teoriler ve ispatlar vardır.  Bir teori ortaya atılır ve bu teori belli prensiplere ve kurallara bağlı olarak sonuca ulaştırılır.  Sanatta ise bireysel düşünceler daha ön plandadır.  Kurallar ve prensipler, değişik zamanlarda deği

Dilsiz Kaval - Karakoyun Hikâyesi ve Notaları…

dilsiz kaval etüd egzersiz çalışma  Karakoyun efsanesini bir çoğumuz duymuşuzdur... Aslında bir çok farklı hikâyesi var. Özet olarak geçmek gerekirse rivayete göre şöyle gerçekleşiyor; Zamanın birinde, yoksul bir çoban köyün ağasının kızına gönlünü kaptırır ve kızı ister. Tabi ağa kendini düşünerek yoksul, fakir bir çobana kızını verince köylülerin hakkında çıkaracağı söylentileri düşünür ve karşı çıkar. Ama kızının da çobanda gönlü olduğu için, çobandan sürüyü kırk gün boyunca ( Birçok hikayede 3-4 gün söylenir ) susuz bırakmasını ve gece gündüz tuz vermesini ister. Kırk günün sonunda sürüyü dereden karşıya geçirmesini ister... O gün geldiğinde çoban kavalını eline alır ve sürüyle dere kenarına gelir. Sürü o kadar günlük susuzluğun ardından dereyi görünce koşmaya başlar ama çoban kavalını çalmaya başladıktan sonra sürü durur. Çoban sürüyü dereden su içirmeden karşıya geçirir ama içlerinden KARAKOYUN derenin ortasında kalır. Bir yanda çobanının kavalıyla yalvarması bir yanda kırk gün

Korkmaz AkifoğLu - “öğretmenim”

Aynı zamanda Ümraniye Müzik ÖğretmenLeri TopLuLuğu’nda birLikte çaLıştığımız Korkmaz AkifoğLu öğretmenimin yine aynı isimLi türküye çektiği ( Öğretmenim ) kLibini şimdi yayınLamayacağım da ne zaman yayınLayacağım… Yönetmenliğini Recayi Koçak ve Nedim Demir’in yaptığı Klibin çekimleri Ömerli, Kurtköy, Şile, Kumut ve İstanbul’un önemli yerlerinde çekilmiş olup, aLbümün tüm geLir ve hakLarı Korkmaz AkifoğLu tarafından Eğitim Gönülleri Vakfı ’na bağışLanmıştır. ( kaynak )

Müzik dersi performans ödevi : ÇaLgıyLa öğrendiği bir şarkıyı / eseri sesLendirme…

Yönerge ve değerLendirme öLçütLeri vb hepsi içindedir. Dökümanı buRadan indirebiLirsiniz !

ÖğretmenLer için… Biricik öğretmenim / Nota Akor Eşlik

BİRİCİK ÖĞRETMENİM DAHA YAŞIM DOLMADAN OKULA BAŞLAMADAN-2- TANITMIŞLARDI SENİ BİRİCİK ÖĞRETMENİM –2- YAZMAYI SEN ÖĞRETTİN YAŞIMI SEN BELLETTİN –2- HESABI SEN KAVRATTIN BİRİCİK ÖĞRETMENİM –2- GÜZEL ŞARKI SÖYLÜYOR RESİMLER YAPIYORUM-2- HEPSİ SENİN ESERİN BİRİCİK ÖĞRETMENİM –2- Altyapıyı buradan indirebilirsiniz. Not: Nakarat Ezgisi sadece girişte çalınacaktır. Diğer öğretmen şarkı eşlik / altyapılar için: ÖĞRETMENİM SANA SONSUZ SEVGİLER- aLT yapı KUTLU OLSUN ÖĞRETMENİM- aLT yapı

Fahir Atakoğlu - Sarı Zeybek

Fahir Atakoğlu – Vikipedi FAHIR ATAKOGLU OFFICAL WEB SITE

Brenna Maccrimmon - Yağmur yağar taş üstüne

brenna maccrimmon I - II

Ergenlik Dönemi Çatışmalar ve Çözümler

Sayın veliler, Ergenlik dönemi bir kriz dönemi olarak nitelendirilmektedir. Bazı araştırmalar bunun doğru olmadığını gösterseler de bu döneme özgü sorunların yaşandığı gözlenmektedir. Bugünkü konuşmada bu dönem neyi temsil etmektedir ve ne tür sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmaktayız, hatalı ana-baba tutumları nelerdir ve sorunları çözmede bize ne yardım eder bu konular üzerinde duracağım. Söyleşi sırasında konuşmamı bitirmemi beklemeden sorular yöneltmenizi ve anlaşılmayan noktaları iletmenizi tercih ederim. Size klasik psikanalitik modelden sözetmeyecegim. Daha çok ROL Kuramından söz edeceğim. Çocuğun ilk önemli öğrenme dönemi 0–5 yaş arasındaki dönemdir. Bu dönemde çocuk anne ile iletişiminde “birlikte olma” “birlikte hissetme” ve “birlikte yapma” deneyimlerini yasar. Eğer bu dönem sağlıklı olarak geçirilememişse ergenlik döneminde de ortaya çıkabilecek olan sorunların temeli atılmaya başlanmış olacaktır. Cesaret bizi ilerlemeye ve sağlıklı olmaya iter, kaygı ise gerilemeye ve

gizLi resimLer :)

   

Klasik Gitar Müzesi

Antonio de Torres'den,Jose Ramirez'e ve diğerleri... http://www.guitarsalon.com/archive.php

Merve Utandı - Hüzün

Beste : Selahattin İçLi Güfte : Cansın Erol SoList : Merve Utandı HÜZÜN ZAMAN ZAMAN Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Gönlümün kıyısına vurur Aşınan kayalar gibi ruhum Suskun yorgun öylece durur Islak kumlara yazılmış hikayeler Ummana karışır silinir yavaş yavaş Her dalga ömrümden birşeyler koparır Ağır ağır sönen gönlüm Sakin koyları özler Son kum tanesi olana kadar Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Gönlümün kıyısına vurur Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir Son kum tanesini alana kadar enfes değiL mi? harika bir şarkı, harika bir ses ve harika bir yorum…

iLetişim insanLarı kumLaştırdı!

“ iLetişim insanLarı kumLaştırdı. DereLerdeki çakıL taşLarını düşün. Bu denLi sık temas etseLerdi onLar da hızLa kumLaşırLardı. Her çakıL taşının kendince özeLLikLeri vardır. Oysa kum taneLerinin var mı? Bu kadar temas, iLetişim iyi değiL! ” ÖmeR Lütfi AKAD

MÜZED, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüyle Görüştü

MÜZED , LİSELERDE YENİ DERS ÇİZELGESİNİN ORTAĞA ÇIKARDIĞI SORUNLARI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜYLE GÖRÜŞTÜ Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Etem Yaman: ● “Bir eğitimci olarak liselerde müzik, resim ve beden eğitimi dersinin her birinin ortak dersler içinde gerekli olduğuna inanıyorum.” ● “Lisede öğrenci iken beden eğitimi dersini ve seçmeli müzik dersini birlikte aldım.” ● “Hangi dersin seçileceğine okul yönetimleri kimseye sormadan karar veremez.” ● Müzik resim veya beden eğitimi derslerinden herhangi birini bir kişi seçmiş olsa dahi o dersin açılması gerekir.” ● “Talim ve Terbiye Kurulu Kararının nasıl uygulanacağı konusunda bir iki hafta içinde okullara açıklayıcı bir genelge gönderilecek.” ● “Öğretim yılı sonunda kararın uygulaması değerlendirilerek gözden geçirilecek.” Yazının devamı buRada …

gitarın günahı ne ?!?

Hangi yıLda hangi şarkıLar popüLerdi?

Choose your favorite Old Song Hangi yıLda hangi şarkıLar popüLerdi? yıLın üzerine tıkLayın ve istediğiniz şaRkıyı çaLdırın. 50-54 , 55-59 , 60-64 , 65-69 , 70-74 , 75-79 , 80-84 , 85-89 iyi dinLemeLer! Not: sevgiLi @saLih arkadaşımın hatırLatmasıyLa şu sayfayı da ( musicovery ) bu yazıya ekLeyeyim iyisi mi ;)

U2 Adana’dayken… :)

U2, Adana'da konser veriyormuş. Bir ara Bono herkesi susturmuş ve sık aralıklarla ellerini çırpmaya başlamış. Sonra seyirciye dönmüş;" Ben eLLerimi her çırptığımda AfRika'da bir çocuk öLüyor! " demiş. Bunun üzerine ön sıraLardan bir ses geLmiş: "Eee, çırpma o zaman itoğLu it!" :)) video-müzik siteler grubu... Beatles , Elvis , Queen , Rolling Stones & U2   hayranı iseniz, bu grupların müzik videolarını bir araya getirmişler ve seyrinize sunmuşlar... http://www.beatlestube.net/ http://www.elvistube.net/ http://www.queentube.net/ http://www.stonestube.net/ http://www.u2tube.org/

5. istanbuL müzik öğretmenLeri sempozyumu çerçeve programı

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Faik CANSELEN ( Musiki Muallim Mektebi’nin ilk mezunlarından ve şu anda 100 yaşında… )   SEMPOZYUM EŞBAŞKANLAR KURULU Doç. Dr. Mustafa USLU - Refik SAYDAM - Tuğrul GÖĞÜŞ - Serpil GÜLEÇYÜZ   SEMPOZYUM AKADEMİK DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Hilâl DİCLE            Prof.  Dr.  Filiz KAMACIOĞLU Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK Prof. Fikret DEĞERLİ            Prof.  SY  Nermin KAYGUSUZ Doç. Dr.  Safa YEPREM Yrd. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ Yrd. Doç. Dr. Nurlu ERAL Yrd. Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ  Yrd. Doç. SY Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ  Yrd.  Doç. SY  Gülay KARAMAHMUTOĞLU Yrd. Doç.  Şerife GÜVENÇOĞLU Yrd. Doç. Cengiz  ÜNAL SY  Ümit GEZGİN Dr. Özcan ÖZBEK Dr. Melih GÜZEL Dr. Hakan BAĞCI İsmet ARICI Gürsel YURTSEVEN   Sempozyum  Bilimsel Yönetim Kurulu Eşbaşkanları Vural YILDIRIM - Birsen GİCİLİ - Sabahat ÖZGÖL - Tolga KILIK - Uğur BEŞER - SY  Alp ÖZEREN   Sempozyum Bilimsel Yönetim Kurulu Adem SEVİNÇ Cengiz ATLAN Şükrü