Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

az izLe çok yaşa !

“İzLeyici ne kadar çok seyrederse, o kadar az yaşar!” “Gösteri, sonuçta uyuma arzusundan başka bir şey ifade etmeyen, zincire vuruLmuş modern topLumun gördüğü kötü düştür. Gösteri, bu uykunun bekçisidir!” Debort, Guy (1996), Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

JingLe BeLLs - Nota Akor Eşlik ( mutLu seneLer )

İki farklı tonda hazırladığım altyapılar ( midi’den mp3’e çevirdim, fena olmadı ) Do Majör tonunda oLan ( downLoad ) SoL Majör tonunda olan ( dowNLoad ) Şarkıya Türkçe sözler de yazmışlar ( Sözlerin kime ait olduğunu bilmiyorum maalesef ) Yeni yıl yeni yıl hoşgeldin bize Mutluluk getirdin sen ülkemize hey… ******************* Bu vesileyle yeni yılın size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim. Saygılarımla… Belki bu yıl çok şeye kızdın...delirdin...kırdın... Belki kendinden ödün verdin...savaştın...tek kaldın... Belki aşık oldun...belki sevildin...belki terk edildin... Belki aldatıldın, belki istenilmedin...kim bilir ... Belki çok para kaybettin...belki işinden oldun... Belki "ne yapıyorum ben yaa! " cümlesini ardarda kurdun... Her ne yaptıysan  yaptın...bitti... bu çok güzel bir yıl olsun tamam mı? ... buna sen de gayret et!.... gülmekten yanakların çatlasın.. paranı koyaca

çeşitLi çaLgıLar için midi ve nota payLaşımı yapıLmış bir site : score-on-line

http://www.score-on-line.com/freescores.php Piano - Flute - Guitar - Violin - Viola – Çello – String Quartet – EnsembLe – Jazz – Vocals – Flamenco – Choir çok zengin bir nota arşivi sunmuyor beLki ama yine de Lazım oLabiLir diye payLaşayım istedim. Örneğin;

Piyano ve Zeka Gelişimi – mine akverdi

Piyano ve Zeka Gelişimi Piyano zekâyı patlatıyor! Okulöncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano - IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesindeki düzenli piyano dersleri çocukların IQ'sunu yüzde 50, hatta daha fazla arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilimadamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Yoksa zeki bir neslin yolu bilgisayar klavyesinden değil de, piyanonun tuşlarından mı geçiyor? Çağımız rekabet çağı. Öyle ki çocuklar kendilerini bekleyen zorlu sınavlardan galip çıkmak için daha yedi yaşından itibaren çalışmaya başlıyor. Çalışmak elbette etkili ama zeki olmak herkesin harcı değil. İşte bu yüzden, harıl harıl zekâyı geliştirme, arttırma formülleri aranıyor. Geçenlerde Amerikalı iki bilimadamı yaptıkları ilginç araştırmanın sonucunu kamuoyuna açıklayınca eski formüllerin pabucu dama atıldı. Zekâyı geliştirmek için ne genlerle oynamak

Müziğin Tonu – peLin sayın

Müziğin Tonu Pelin Sayın cinematicorchestra@hotmail.com ELYADAL “Atonal” kelime anlamı olarak, sesi/notası olmayan anlamındadır. Ancak müziğin notasız ya da sessiz olması beklenemez. Atonal, yani bir diğer deyişle “On İki Nota Müziği”, tüm zamanlarda uygulanan müzik sistemlerinin alt üst olduğu bir durumdur. Bilindiği üzere yapıtlar, özellikle batı müziğinde, sesler ve notalar yardımıyla “gam” (yedi ana notadan seçilen bir notayla başlayıp sırayla devam etmek) adı verilen kalıplar içerisinde ifade edilirdi. Gamlar başladıkları notalara göre farklı isimler alırdı. Bu sayede müzik içerisinde uyum, dinginlik ve denge sağlanması hedeflenirdi. Gamlarda notalar, gama adını veren baskın notanın daha fazla duyulması suretiyle, notaların armonikleri de çalınarak belirli bir düzen içerisine konulurdu. (1) Batıda esas olan kilise müziğiydi. Kilise müziği akılcı ve hatta çıkarcıydı. Dolayısıyla müziğin gelecekteki kullanımını etkilemişti. Zaten müzikte ilk kurumsallaşma, İncil’deki Lati

gözün aydın, kuLakLarın manisa bişgen !!!

Daha dün şöyLe yazmıştım bLoğa; “ Türkiye’de güzeL şeyLer de oLuyor diyebiLeceğim bir çaLışmadan haberdar etmek istiyorum sizLeri… ” Bugün öğrendim ki, ( buraya yazamayacağım sebepLerden doLayı ) bu çaLışma sonraya, başLangıcı beLLi oLmayan bir zamana erteLenmiş. Yorum yapmayacağım !!!

Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi

  Türkiye’de güzeL şeyLer de oLuyor diyebiLeceğim bir çaLışmadan haberdar etmek istiyorum sizLeri… Ve pek tabii oLarak öğretmenLerin / eğitimcilerin işine yarayabiLecek bir iki konu hakkında da payLaşım yapmak niyetindeyim. MemLeketin işine hakim öğretmenLere ihtiyacı var zira. Bir kişinin biLe işine yarayacaksa ve o biLgi bir çocuğun hayatını oLumLu yönde etkiLeyecekse neden payLaşmayayım ki hem. Aşağıdaki payLaşacakLarım Sabancı Üniversitesi’ne aittir. Bu dökümanLarı hazırLayan, emek veren ve bizLerLe payLaşan tüm kişi ve kurumLara ayrıca kendi adıma teşekkür etmek de istiyorum.  Çağdaş Drama Derneği İstanbuL Şubesi ’nde Yaratıcı Drama LiderLiği/eğitmenLiği programında 4. aşama öğrencisiyim. Şu an drama eğitimim yanında, Akbank , Eğitim Reformu Girişimi , MEB ortaklığıyla yürütülen "Düşünme Gücü: Soran SorguLayan GençLik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi ”kapsamında eğitim alan öğretmenLerden biri de benim. Oradaki eğitimLer sırasında öğrendiğim teknikLerden biri

Disney İngilizce çocuk şarkıları

buRada 99 şarkı var… Sözgelimi ; A Bicycle built for two Lyrics – Mp3 Alouette Lyrics – Mp3

piyano notası arayanLara…

http://my-piano.blogspot.com/

Dunav : BaLkan Music Score ( nota )

http://www.dunav.org.il/balkan_music_scores.html#all yukarıdaki Linke tıkLayın yeter… yüzLerce nota var…

Matematik "doğru" olan, müzik ise "güzel" olandır

Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. (…) Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. Bu iki disiplin, antik çağlardan beri karşılaştırılmış ve ilişkilendirilmiştir. Tabii ki matematik ve müzik arasında çok büyük farklılıklar vardır fakat diğer taraftan birbirleri ile çok yakın ilişki içindedirler. Bu makalede temel olarak üç başlık ele alınmıştır. İlk olarak müziğin temelindeki matematikten bahsedilmiştir. İkinci olarak müziğin matematik performansı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Son olarak ise müzik yeteneği ve matematik yeteneği arasındaki ilişki ele alınmıştır. (…) Sanat ve bilim genellikle birbirinden ayrı tutulan iki alandır.  Bilim "doğru" yu, sanat ise "güzel" i temsil eder.  Bilimde teoriler ve ispatlar vardır.  Bir teori ortaya atılır ve bu teori belli prensiplere ve kurallara bağlı olarak sonuca ulaştırılır.  Sanatta ise bireysel düşünceler daha ön plandadır.  Kurallar ve prensipler, değişik zamanlarda deği