Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

En son yayınlar

Unutulmayanlara - Nota Akor Eşlik

Unutulmayanlara  Derleyen : Ahmet KAYA ( 1987 - Yorgun Demokrat )  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN  Metin Dalgıç'a ithafen... C Instruments ( La ) (Si) KAVAL & Bağlama & Kız İçin Nota Eşlik

(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik


Edremit'in Gelini - Nota Akor Eşlik

Edremit'in Gelini  Anatolian Folk Song - Balıkesir  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) (Si) KAVAL & Bağlama & Kız İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik

Tamzara - Nota Akor Eşlik

Tamzara  Anatolian Folk Song/Dance - Erzurum/Şebinkarahisar  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN  ---------------  Tamzara : (Ermenice: Թամզարա; Azerice: Tənzərə; Modern Yunanca: Τάμσαρα or Τάμζαρα) Adını Şebinkarahisar'a bağlı yerleşkeden alan halk oyunu. Azerbaycan Türkleri, Hemşinliler, Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Türkler, Müslüman Gürcüler tarafından oynanan bir halk oyunudur. 1 veya 2 kadın ve 1 erkekle oynanır. C Instruments ( La )
C Instruments ( La)

(Mi) Kaval & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik

Bağlama & Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik 

Şen Olasın Ürgüp - Nota Akor Eşlik

Şen Olasın Ürgüp - Cemalım  Anatolian Folk Song - Nevşehir  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La )
C Instruments ( La )
C Instruments ( Mi )
(Mi) Kaval & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik

Ertuğrul'a Ağıt - Nota Akor Eşlik

Ertuğrul'a Ağıt  Söz/Şiir : Gülten AKIN  Beste : Ali ASKER  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Bağlandı Yollarım Kaldım Çaresiz Oy - Nota Akor Eşlik

Bağlandı Yollarım Kaldım Çaresiz Oy  ''Karac'oğlan'dan...''  Anatolian Folk Song - Sivas  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La )
(Mi) Kaval & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik

 Bağlama & Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik


Daha Senden Gayrı - Nota Akor Eşlik

Daha Senden Gayrı  Derleyen : Nesimi Çimen Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La )
(Mi) Kaval & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik
Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Bağlama & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik 

Nota Akor Eşlik - Mahur Saz Semai

Mahur Saz Semai  Composer : Refik Talat Alpman (1873 – 1947)  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN  Nota Akor Sheet ( PDF ) :https://yadi.sk/i/UwOo2dRwrThNHA

Nota Akor Eşlik - Yağcılar Zeybeği

Yağcılar Zeybeği  Yöre : İzmir  Derleyen : Muzaffer Sarısözen  Kaynak : Yöre Ekibi  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Oy Benum Sevduceğum Oy

Oy Benum Sevduceğum Oy  Anatolian Folk Song - Karadeniz  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Efem - Eğilmez Başın Gibi

Efem - Eğilmez Başın Gibi  Beste : Kaptanzade Ali Rıza Bey  Güfte : Ömer Bedrettin Uşaklı  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Nota Akor Eşlik - Güneş Topla Benim İçin

Güneş Topla Benim İçin Söz / Lyric : Ülkü TAMER Besteci / Composer : Zülfü LİVANELİ Akor / Chord : Ferhat LİVANELİ Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Nota Akor Eşlik - Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın

Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın
Anatolian Folk Song - Trabzon  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Askaroz Deresi

Askaroz Deresi
Anatolian Folk Song - Trabzon  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGENBunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz