Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nota Akor Eşlik - Piraye

Piraye  Söz : Nazım HİKMET  Beste : Taci USLU  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN  Eser, ilk olarak Taci Uslu'nun 1990'lı yılların başında çıkan tek albümü olan ''Adını Gelincik Koydum'' kasedinde yayınlanmıştır. Benim için klasikleşmiş bu eserin unutulup gitmesini istemediğim için hazırladım bu çalışmayı. 
C Instruments ( La )
En son yayınlar

Nota Akor Eşlik - Eski Dostlar

Eski Dostlar Beste : Gültekin ÇEKİ Güfte : Hayri MUMCU Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

C Instruments ( Do)
C Instruments ( Fa)


Nota Akor Eşlik - Sonbahar

Sonbahar
Composer : Birol YAYLA ( Yansımalar ) Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN

C Instruments ( La )


Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota EşlikKız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik

2 dirhem 1 çekirdek deyiminin hikâyesi

Keçi boynuzu tohumu her zaman aynı gramdadır.  Tarihte elmas ölçümü için "karat" olarak kullanılırdı.  16 çekirdek 1 dirhem eder (~3gr)  Öyle ki iki dirhemlik altının 1 çekirdek fazla tartılması satıcının itibarını gösterirmiş.  2 dirhem 1 çekirdek deyimi de buradan gelir.

Nota Akor Eşlik Video - Çaye Berbena (Neden ağlıyorsun)

Çaye Berbena (Neden ağlıyorsun) Zaza'ca
Anatolian Folk Song - Dersim Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN


C Instruments ( La )

C Instruments ( La ) - Play A Long

(Mi) Kaval & Sol Klarnet İçin Nota Eşlik

Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik

Nota Akor Eşlik - Hayat Herkese Güzel

Hayat Herkese Güzel Söz : Mehmet Şahin Beste : Sihirli Keman & Yusuf Bişgen Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...

Nota Akor Eşlik - Türk'e Ata Tarihe Şan

Türk'e Ata Tarihe Şan ( 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri İçin ) Söz - Müzik : Adnan ŞENTÜRK Nota : Sihirli Keman Akor Kurguları : Güray ÖZCANA - Yusuf BİŞGEN Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN Eseri tüm müzik eğitimcileri faydalanabilsin diye çalışmama izin veren Adnan ŞENTÜRK'e teşekkür ederim. Ayrıca Sihirli Keman, Güray Özcana ve Kutman Canay'a da katkıları için sonsuz teşekkürler. Faydalı olması dileklerimle...

Nota Akor Eşlik - Her Şey Bitmiştir Artık

Her Şey Bitmiştir Artık Güfte:Yusuf KAYA - Beste: İbrahim ÖZONAL Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( Re )
C Instruments ( Mi ) C Instruments ( Sol ) Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota Eşlik
Sib Klarnet & (Sol) Kaval İçin Nota Eşlik
Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik

Nota Akor Eşlik - Çay Taşı Çakmak Taşı

Çay Taşı Çakmak Taşı Söz : Anonim Beste : Ömer Çakıroğlu Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La )
Nota Akor Eşlik - Ne Feryat Edersin Divane Bülbül

Ne Feryat Edersin Divane Bülbül Anadolu Halk Ezgisi - Anatolian Folk Song - Elazığ Kaynak Kişi : Suat Albayrak Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN Derleyen : Ahmet Yamacı
C Instruments ( La ) Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota Eşlik Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik (Do) Kaval & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik

Nota Akor Eşlik - Kırmızı Buğday Ayrılmıyor

Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden
Anadolu Halk Ezgisi - Manisa Kaynak Kişi : Haydar Bayçın Derleyen : Muzaffer Sarısözen Anatolian Folk Song Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( La ) - Play a Long

C Instruments ( La )

Nota Akor Eşlik - Fincanın Etrafı Yeşil

Fincanın Etrafı Yeşil
Anadolu Halk Ezgisi - Diyarbekir Anatolian Folk Song Derleyen : Ahmet Yamacı Kaynak Kişi : Celal Güzelses Nota Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN Akor Kurguları : İsmet Erdem EFE & Yusuf BİŞGEN


C Instruments ( La )Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota Eşlik
Sib Klarnet & (Sol) Kaval İçin Nota Eşlik
Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik
(Do) Kaval & Alto Saksofon İçin Nota Eşlik

Finale'de Aksak Ölçü Oluşturma ve Notaları Gruplandırma

Finale nota yazım programı ile aksak ölçü oluşturma ve notaları gruplandırma hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Ayrıca dizek sonlarına gelen ölçü ve ton değişimi işaretlerinin basit olarak nasıl kaldırılacağı da var videoda.


Katkıları için İsmet Erdem EFE'ye ve Yrd. Doç. Dr. Ünsal DENİZ'e teşekkür ederim.

Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...
Nota Akor Eşlik - Yüksek Eyvanlarda Bülbüller Öter

İsmet Erdem EFE'ye ithafen...
Yüksek Eyvanlarda Bülbüller Öter Anatolian Folk Song - Malatya Akor Kurguları : İsmet Erdem EFE & Yusuf BİŞGEN Nota Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( La )
C Instruments ( La ) pLay a Long

Nota Akor Eşlik - Hey Onbeşli

Hey Onbeşli Anatolian Folk Song / Tokat Derleyen : Nida Tüfekçi Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tokat’ta, eli silah tutan herkesin askere çağrılmasıyla başlayan süreçte, yaşı müsait olmayan erkek çocukların da evin güvenliğinin sağlanması için geride bırakılması ön görülüyordu. Tokat’ta bir evden Halil isimli on beş yaşında bir çocuğun gönüllü olarak askere katılmak istemesi ve Çanakkale’ye gitmesi geride kalanların ağıt yakmasına neden olmuştur.Halil, askere giderek cephede savaşan binlerce onbeş yaşındaki çocuktan biridir. Anadolu’da onbeşli olarak tabir edilen çocuklar askere giden gönüllülerdir.
C Instruments ( La ) C Instruments ( Mi ) C Instruments ( Re ) Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota Eşlik Sib Klarnet & (Sol) Kaval İçin Nota Eşlik Kız NEY & (Si) KAVAL İçin Nota Eşlik Alto Saksofon & (Do) Kaval İçin Nota Eşlik

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz