Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.
En son yayınlar

Oktav İşaretleri ( 8va - 8vb )

  Oktav İşaretleri : Daha çok piyano ve gitar benzeri geniş oktavlara sahip çalgılara ait eserlerde kullanılan bu semboller, nota okuma ve yazma açısından anahtar üzerindeki nota gösterimini kolaylaştırır. Aksi takdirde çok fazla -ek çizgi- kullanmak gerekirdi. (8va) All Ottava: An Octave Higher Yazıldığı yerden bir oktav ince olarak çalınacak anlamına gelen sembol. (8vb) All Ottava Basso : An Octave Lower Yazıldığı yerden bir oktav kalın olarak çalınacak anlamına gelen sembol. Üst dizekte sembol olarak gösterilişi alt dizekte ise seslendirilecek pozisyonu verilmiştir. ETKİNLİK : Aşağıda verilen çalışmada üst dizekteki sembollere göre alt dizekte ilgili yere yazıp seslendiriniz

Bu Eserin Tonu Nedir?

*Donanımda diyez alan bir şarkının tonunu bulmak için; Kaç diyez aldığına bakılır Diyez sırasına göre hangi nota olduğuna bakılır Notanın çıkıcı yönde küçük ikili ses aralığındaki nota (yarım ses tizi) tonu ifade eder. *Donanımda bemol alan bir şarkının tonunu bulmak için; Kaç bemol aldığına bakılır Bemol sırasına göre hangi nota olduğuna bakılır Bir önceki nota tonu ifade eder.

Türk Müziğinde Perde İsimleri

Bir Harmanım Bu Akşam - Fikret Kızılok Nota Akor TAB

Ama Babacığım - Fikret Kızılok Nota Akor TAB

Çok sevdiğim bu şarkının notaları yokmuş meğer. Yazayım dedim. Kolay gele... Ama Babacığım - Fikret Kızılok