Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nota Akor Eşlik - Alageyik Destanı

Alageyik Destanı Yöre : Adana Derleyen: Ahmet Yamacı Kaynak: Aziz Şenses Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen
Nota / Score Sheet PDF

En son yayınlar

Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Hicaz Mandıra

Hicaz Mandıra Composer / Besteci : Lavtacı Andon ( Batrik Kriyazis ) Arr. : Yusuf Bişgen
ACT Studyo : Ersin Bişgen 

Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Bu Dünya Bir Pencere ( Dereler Akar Gider )

Bu Dünya Bir Pencere ( Dereler Akar Gider )
Karadeniz Halk Ezgisi / Turkish Folk Song Katkıları İçin Özge Dere'ye sonsuz teşekkürlerimle... Arrange / Düzenleme : Yusuf Bişgen


Çoksesli ( Polifonik ) Eserler - Nihavend Longa - Kevser Hanım

Nihavend Longa Composer / Besteci : Kemani Kevser Hanım Arrange / Düzenleme : Yusuf Bişgen ACT Studyo : Ersin Bişgen


Gam - Dizi - Makam - Ayak

Dizi ( Gam): Latince merdiven anlamına gelen “scala” sözcüğünden gelmektedir. Sekiz sesin ardı ardına sıralanmasına dizi denir. Dizi, hangi sesle başlıyor ya da bitiyorsa o sesin adını alır. Örnek; Do1’den Do2’ye kadar olan seslere “Do dizisi’’ denir.
Çıkıcı Dizi: Kalın sesten başlayıp ince seslere doğru çıkan diziye "ÇIKICI DİZİ" denir (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do2)
İnici Dizi: İnce sesten başlayıp kalın seslere doğru inen diziye "İNİCİ DİZİ" denir (Do2, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do)
Oktav: Aynı sesin arasındaki (8) sekiz notalık aralığa verilen isimdir. Bu notaların isimleri aynı fakat yükseklikleri farklıdır.

Nota Akor Eşlik - Sherele

Sherele Klezmer Traditional Hazırlayan : Yusuf Bişgen C Instruments ( La )
C Instruments ( Re )
C Instruments ( Mi )

Nota Akor Eşlik - Dancing With The Rabbi

Dancing With The Rabbi Klezmer Folk Hazırlayan : Yusuf Bişgen C Instruments ( La )

Nota Akor Eşlik - The Blissing Nigun

The Blissing Nigun J. Sperling Hazırlayan : Yusuf Bişgen C Instruments ( Re )

Nota Akor Eşlik - Kumi Ori

Kumi Ori M. Takeda Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( Re )

Nota Akor Eşlik - Sammy's Freilach

Sammy's Freilach Traditional - Geleneksel Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) C Instruments ( Re )

Nota Akor Eşlik - Edna's Nigun

Edna's Nigun E. Nahamias Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( La ) C Instruments ( Re ) C Instruments ( Mi )

Nota Akor Eşlik - Let's Be Cheerful

Let's Be Cheerful Klezmer Traditional Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
C Instruments ( Mi ) C Instruments ( La )

Nota Akor Eşlik - Nikriz Longa

Nikriz Longa  Composer : Tamburi Cemil Bey  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) ( Ezgi + Bass ) C Instruments ( Re ) ( Ezgi + Bass )
C Instruments ( Sol ) ( Ezgi + Bass ) C Instruments ( La )
C Instruments ( Re )
C Instruments ( Sol )Melodika Eğitimi

Melodika Eğitimi

Do Majör Gam & Arpej
Masal Merdiven Delilo Entarisi Dım Dım Yar Trabzon'dan Biz Geldik Kerpiç Duvar Yan Uçtu Yarimin Kaşları Keman Oy Kemençe Mini Mini Bir Kuş Korobushka DostlukNota Akor Eşlik - Zeytinyağlı Yiyemem Aman

Zeytinyağlı Yiyemem Bursa / Kaynak: İhsan Kaplayan Derleyen : Muzaffer Sarısözen Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz