Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mayıs, 2007 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Okul Blok Flüt - Melodika Repertuvar ( Başlangıç )

Blok Flüt Repertuvar 2021 Read more publications on Calaméo

BAZEN DOST KELİMESİ BİLE YETERSİZ KALIR...

"O",  benim " aRkadaŞ "ım değil, daha ileri," Dost " diyeceksiniz biliyorum, ama yanıldınız... belki daha da ileri... hımmm, düşündünüz ve " KaRdeş " diyeceksiniz... daha ileri gidin lüTfeN... " Kankardeş " geldi aklınıza... o da yetersiz inanın "O"nu tarif eTmek için ... herşeyi tarif etmek zorunda mıyım sanki? Evet, belki de etmeliyim... Uzun zamandır görüşemiyorduk kendisiyle... Bugün görüştük telefonla... Mesafeler, mesafeler ah şu mesafeler!.. Lanetlenmiş ve " Ezeli Mağlup " iki kişiydik, kişiyiz!  " Yeryüzüne süRgüN " iki kişi...  Onun çalıştığı okula görevlendirme olarak gitmiştim, öyLe başLar başKaLaşma/karşıLaşma hikayeMiz...  sonRası mâlum, bir uZun hikaye işte...  UzatMayayım efendim, bu " deLi " bu " doLu " cancağazım bakın kim : buRaya TıkLayın ve onu ve eŞini tanıyın O'nu kenDi tanıtsın, O'nunLa aramızdakiLer de "O'nunLa aRamızDa" kaLsın!

ÜMRANİYE MÜZİK ÖĞRETMENLERİ KORO / ORKESTRA

Kaynak : ÇaY tV ÜMRANİYE MÜZİK ÖĞRETMENLERİ KOROSUNUN RİZE KONSERİ Rize Valisi Kasım Esen'in davetlisi olarak Rize'ye gelen İstanbul Ümraniye Müzik Öğretmenleri Korosu İsmail Kahraman Kültür Merkezinde konser verdi. Ümraniye Müzik Öğretmenleri Korosu Türk Sanat müziğinden Türk Halk Müziğine kadar kulaklara yer edinmiş eşsiz nağmelerle davetlilere hoş vakitler geçirtti.Konser sonrası koroda yer alan öğretmenlere Rize Valisi Kasım Esen, Rize Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ve Çaykent Belediye Başkanı Mehmet Kazancı çiçek takdim etti. Ümraniye Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin , konser sonrası yaptığı konuşmada koroya ve Vali Esen'e teşekkür ederek Rize Valisi Kasım Esen'i tanıdıkları için sevinç duyduklarını belirtti.Rize Valisi Kasım Esen ise müziğin yaşatılması gerektiğinin altını çizerek sundukları eşsiz güzellikteki konser için koroyo teşekkür etti ve Ümraniye Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin'e plaket verdi. Ümraniye Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin de Rize İl

KORO VE KORAL MÜZİK

Müzik insanoğlunun varoluşundan bu yana yaşamının her alanında etkili oldu. Çok az şey bilmesine rağmen insan, duygularını düşüncelerini dile getirebilmek için müziği kullandı.Sevgisini,öfkesini ve inancını şarkı söyleyerek anlattı.. < Koro sözcüğü Yunanca " Khoreia ", Latince " Chroea " sözcüğünden gelmektedir ve "dans" anlamındadır. Yunan ve Roma kültürlerinde halka halinde elele tutuşarak oynamaya, ilk Hristiyanlarda ise Tanrı'ya dua edenlere "koro" denilmekteydi. Sözlük tanımında ise; "tek ya da çoksesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluktur. ( Türk Dil Kurumu - Türkçe Sözlük) Korolar" sayısal oluşum, ses, ses türü , ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli,önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çoksesli müzik yapıtını seslendirme yorumlama amacıyla kurulmuş , etkinlikleri ile toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan ses topluluklarıdır." ( Suna Çevik , Koro

Eğitim ve Müzik Eğitimi:

En genel anlamıyla eğitim, bireyleri belli amaçlara göre yetiştirme süreci ya da 1950’li yıllarda Tyler’in tanımıyla “bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci” olarak (Fidan,1986) olarak kabul edilmiştir. Ertürk ( 1972) ise eğitimi “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değiştirme meydana getirme süreci” olarak tanımlamıştır. Okul içinde ve okul dışındaki eğitim süreçlerinin birbirini tamamladığı göz önüne alındığında ise eğitimin kapsamı genişlemekte ve toplumdaki kültürlenme süreci olarak yaygın, örgün ve bireysel bütün öğrenmeleri kapsamaktadır. Çağdaş Eğitim bilim, sanat ve teknik eğitimi kapsar, günün anlayış ve koşulları doğrultusunda bütünlük gösterir. Çağdaş Eğitim’in bir boyutu olan sanat eğitimi görmeyi, işitmeyi, dokunmayı, tad almayı öğreterek yaratıcılık için gerekli olan kişisel duygu ve deneyimleri geliştirir (San, 1985:17). Çünkü yaratıcılık süreci bütün duyuşsal ve düşünsel etkinliklerden, yaşantılardan etkilenir ve etkiler

Affetmek Bir Seçimdir...

Nefreti aşmanın tek yolu var: Affetmek. Başkalarını affettiğimizde biz özgürleşiriz. Nefret yaşamdan zevk almamızı, insanların güzel yanlarını görmemizi engeller. Hiç kimse saf iyi ya da saf kötü değildir. Salt kötülükleri görmek bir süre sonra şüphe, depresyon ve umutsuzluk denizinde boğar insanı. Nefret dolu bir yaşam, mutsuz bir yaşamdır. Affetmek insanı derinleştirir. Affetmek için, insanın ruhsal ve zihinsel olarak kendisini hazır hissetmesi gerekir. Çünkü affetmek bir seçimdir. Kimsenin zorlamasıyla affetmek mümkün değildir. Affetmek bir süreçtir. Birdenbire affedişler bile bir sürecin ürünüdür. Affetmeyi seçtiğinizde kimse size borçlanmayacaktır. Yani koşullu affetme yoktur. Diğer insanın da sizi affetmesini, değişmesini veya sizin istediğiniz gibi olmasını beklemeyin. Affetmek bir seçimdir. Amacı sizin rahatlamanızdır, sizin özgürleşmenizdir. Nefret duyduğunuz kişinin yaşıyor ya da ölmüş olması sizin affetme sürecinde duyduğunuz acıların yoğunluğunda bir farklılık yaratmayacak

MUHTEŞEM BİR SES VE YORUM !!!

Meşhur sCorPionS grubunun aşağıdaki şarkısını hiç bu şekilde dinlemiş miydiniz? Lütfen bilgisayarınızın sesini açınız ve bu muhteşem şarkıya adapte olunuz.

Online Eğitim Dergileri

Yurtdışındaki veritabanlarında da indexleniyor. http://www.ilkogretim-online.org.tr/ -------------------------------------- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan bir diğer dergi. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv1.htm ------------------------------------- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak çıkarılan Milli Eğitim Dergisi. Tam Metin olarak ulaşabiliniyor.. Sayılamayacak kadar çok sayısı var http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv2.htm -------------------------------------------- Üniversite ve Toplum Dergisi, yılda 4 kez yayınlanan, yayım dili Türkçe ve İngilizce olan bir dergi. Yayınlanan sayıları aşağıdaki adresten bulabilirsiniz http://www.universite-toplum.org/ ----------------------------------------- KURAM ve UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ dergisi http://www.edam.com.tr/kuyeb.asp ---------------------------------------- ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ Ayda Bir Yayımlanan HAKEMLİ Dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANINDA İNDEXLENMEKTEDİR. htt

SEVDALİNKA

Sevdalinka en dar anlamda bir aşk şarkısıdır. ismini veren sevda sözcüğü ile anlatılan sevgi, aşk, tutku, özlem içeren halk şarkılarıdır. boşnak halk sanatı ve sözel edebiyatının en önemli değerleri arasında yer alır. islam dinini kabul edip oryantal yaşam biçimini benimseyen boşnak balkının yeni bir kültür zenginliği olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı'ya özgü; avlusu, çardaklı bahçesi, aşık penceresi, kapıcığı vs. olan evlerden oluşan mahallelerin ve kent birimlerinin ortaya çıkması, sevdalinka'nın konusunu ve fonunu oluşturmaya başlar. bu dönemin, osmanlı'nın bosna'ya gelişinden yaklaşık 50 yıl sonra, yani 16. yy. başlarında ortaya çıkmaya başladığı varsayılır. bosna'nın sosyal-kültürel yaşamında bosna'nın avusturya-macaristan imparatorluğu'na ilhakına kadar yani 1878 yılma kadar, önemli bir değişiklik olmadı. bu yüzden 16. yy. basından 19. yy. sonlarına kadar olan dönem sevdalinka'nın altın dönemi olarak kabul edilir. batı kültürünün bosna'nın yaş

Müziğin Biyolojisi ya da Biyolojinin Müziği

Protein veya şeker zincirinin notalara dökülmesini mi yoksa DNA zincirinin 4 notalı şarkısını mı? Çin’den Japonya’ya kadar yayılan müzikleri dinleyin, hepsinin birbirine benzediğini göreceksiniz. Avrupa’nın ortaçağ korolarını, Gregoryen şarkıları dinleyin; Kalyani ’yi dinler gibi olursunuz. Aslında “ Sources ” adlı albümünde Fransız Gregoryan şarkıcı Dominique Vellard ve Carnatik (Hindistan’ın güney bölgelerinin müziği) vokalisti Aruna Sairam , Kalyani ’ye çok benzeyen; Aruna ile Raga’yı geleneksel Hint tarzında harmanlayan bir parçayı seslendiriyor. Sonuç ise memnuniyet verici ve bütünleyici. Tarzları farklı bile olsa, Barok dönemin Avrupa müziği ( Palestrina, Bach, Telemann, Haydn ) klasik bir Hindistan zevkine hitap eder. Temel oktavlarda bile kültürel ve alt-kültürel farklılıklar olduğu doğru. Örneğin; temel başlangıç notalarının sıklığı bazılarında sabitlenmiş bazılarında ise sabitlenmemiştir. Oktavdaki farklılık da farklı sistemlerle tanımlanır. Bazı notalar doğal ve düz ola

GEVŞEME EGZERSİZLERİ

Gevşeme Egzersizleri Gevşeme çalışmalarının ilk basamağı nefesimizi kontrol altına almaktır. Bilindiği gibi solunum sistemimiz otonom, yani kendi kendine çalışan bir sistemdir. Fakat aynı zamanda biz iradi olarak da solunumumuzu kontrol edebiliriz. Nefesimizi tutabilir, verebilir ve alabiliriz. Nefes almayı, vermeyi ve tutmayı bir düzen içinde öğrenmek, gevşetme çalışmaları için çok önemlidir. Vücudun tamamen gevşemesi, ancak düzenli bir nefes pratiğinden sonra mümkün olur. Bu yüzden nefes egzersizlerine mutlaka ve aksatmadan yapmalısınız. Akciğerlerimizi üç bölüm halinde düşünebiliriz. Üst kısım, orta kısım ve alt kısım. Derin nefes bu üç kısmın ortaklaşa çalışması ile mümkün olur. Derin nefes önce akciğerin alt kısmının hava ile dolması ile başlar. Mide ve kaburgaların alt kısmı genişler, sonra orta kısım hava ile dolar. Yani göğüsler genişler ve en son olarak da omuzlar hafifçe kalkar. İnsanların pek çoğu ciğerlerinin bir bölümünü çalıştırmamaktadır. Oysa sağlıklı bir nef

KLARNET 'LE İLGİLENENLERE GÜZEL BİR BLOG HİCJAZZ

Onur SAĞLAM tarafından hazırlanmış klarnet hakkında bilgiler ve dersler olan bir bLoG . Blogdan bir kaç konu başlığı : Sİ BEMOL KLARNET PARMAK POZİSYONLARI (Bb) SOL KLARNET PARMAK POZİSYONLARI (PES) KLARNET SORU-CEVAP

Cumhuriyet rejiminin en radikal tercihi: Çok sesli müzik

Çok sesli müzik Cumhuriyet rejiminin en radikal tercihi Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan saray orkestra ve bandosu Mızıka-i Hümayun, 1924'te Ankara'ya aktarılıp Riyaseti Reisicumhur Musiki Heyeti'de (Cumhurbaşkanılğı Senfoni Orkestrası) dönüştürüldü. Türk Beşleri olarak anılan Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey , Necil Kazım Akses ve Ahmet Adnan Saygun, çoksesli müziğin gelişimine büyük katkıda bulundular. Ancak, bu beş sanatçı, bazı eleştirmenler tarafından 'ulusal bir ekol oluşturmamakla' suçlandılar. Türkiye' de üzerinde en çok tartışılan sanat dallarından biri de müziktir. Bu durum Cumhuriyet'in ilk yıllarında da böyleydi. Osmanlı toplumunda merkezi bir anlayışla yönlendirilen müzik, Cumhuriyet'in ilanından sonra oldukça çalkantılı bir dönem geçirdi. Hem köklü geleneğiyle, hem de yetiştirdiği üstatların bıraktığı kültür mirasıyla Türk sanat müziği, kitleler arasında etkinliğini her zaman korudu. Halk müziği alanında is

Haydi oturup müzik yapalım...

Müzik, yaratılır. sıfırdan oluşturulur. Doğadaki sesler baz alınarak insan beyninde canlandırılır ve üretilir. Müziği tasarlamak en zor iştir. Kağıda tek bir nota yazmamışken eserin %90'ının bitmiş olması gereklidir. Artık yazma işlemi, işin formalite kısmıdır. Diğer müzisyenlerin okuyabilmeleri, noter tasdiği alabilmek, para kazanabilmek için... Ama müziğin yaratılış kısmı beyinde başlar ve biter. Müziğin tasarı olduğunu anlamak için daha derine inebiliriz. Müzik, (genel) ezgi ve eşliğinden oluşur. Bazen enstrumantaldir, bazen vokal. Ezgiyi oluştururken duygu ön plandadır. Sözler eğer varsa prozodi kurallarına uygun yerleştirilmelidir; ama bu işin ikinci kısmı... İlkin ezgi kıvrımları, müzik cümlesi bestelenir. Müzik cümlesinin uzunluğu (kulak dolgunluğu gereği 2nin geometrik katlarından oluşur) belirlenir. Ölçülendirilmesi yapılır, hesaplanır. Ezginin eşliği de bittikten sonra. Yani işin yaratma kısmı bittikten sonra biraz daha soyut bir kısma geçilir. Enstruman seçimi. bir ezgiy

Ünlü Klasik Müzik Eserlerinin Hikayesi

G.Rossini 'Sevil Berberi' Operası Uvertürü" (1816) 1792-1868 yılları arasında yaşamış olan Rossini'nin ilk başarılı eseri, 21 yaşındayken yazmış olduğu Tancredi operasıdır.Bunu Sevil Berberi, Otello, Hırsız Saksağan operaları izler.Cezayir'de bir İyalyan Kızı operasını yazdığı sıralar henüz 30 yaşına gelmemiş olan Rossini, Avrupa'nın en çok sevilen bestecileri arasında yer alıyordu.Bir müzik yazarı, 1834'de yayımlanan kitabında, Beethoven'ın dehasını kabul etmekle beraber Rossini'yi, çağını temsil etmeye yetkili tek besteci olarak tanıtıyordu.Bu yazarın deyimiyle, "Napolyon savaşları boyunca acı içinde yaşamış olan Avrupalılar artık tatlı ninniler dinlemek ve güzel düşler görmek özlemi içindedirler".Rossini, dinleyene yaşama sevinci veren güzel ezgileriyle Avrupa'nın karanlık havasını neş'e ve mutluluk ile doldurmuştu.Bu yönden Beethoven'ın güçlü, sağlam fakat çoğu kez karamsar yapıtları, ciddi düşüncelerden uzaklaşmak istey

REKLAM MÜZİKLERİ KİMLERE AİT ?

REKLAM MÜZİKLERİ - 1 • adidas reklam müziği : quincy jones | it’s caper time • adidas reklam müziği : squeak e. clean and vocals by karen o. | hello tomorrow • adidas reklam müziği : “khachaturian” | “sabre dance” • ak sigorta reklam müziği , ak sigorta ak sigorta reklam müziği : jingle house & ömer ahunbay | jingle • akbank reklam müziği , akbank akbank film festivali reklam müziği : selim demirdelen | jingle • alarko reklam müziği , alarko kombi reklam müziği : ömer ahunbay | jingle • alfa romeo reklam müziği , alfa romeo vahşi cazibe reklam müziği : giacomo puccini | un bel di vedremo • algida reklam müziği , algida fermuarın açık reklam müziği : jingle jungle | jingle • alo reklam müziği , alo hayat bilgisi 2 reklam müziği : sinan bökesoy | jingle • arko reklam müziği : “karl zero” | “la panse” • artema reklam müziği , artema biz nasıl istersek su öyle akar reklam müziği : musical works & arda algül | jingle • audi reklam müziği , audi a6 quattro reklam müziği : do