Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Makamsal Türk Müziğinde Aralıklar ve Koma Değerleri

Batı müziğinde iki sesin arası iki eşit parçaya bölünmektedir ve arada kalan ses diyez ya da bemol ifadeleriyle tanımlanır. Ancak Türk Müziğinde iki notanın arası her birine koma ismi verdiğimiz 9 eşit parçaya ayrılmaktadır. 1,4,5 ve 8 komanın özel isimleri ve harfleri(rumuz) vardır. Makamları ortaya çıkaracak olan dörtlü ve beşliler oluşturulurken bu isimler ve harflerden yararlanılır.

MüzikseL YaratıcıLığın AşamaLarı

Swanwick ve Tilmann (1986),  700’ün üzerinde çocuğun yaptığı kompozisyonları analiz ederek yaptıkları araştırma sonucunda müziksel yaratıcılığı 8 aşamaya ayırmışlardır (Gürgen, 2006:85-86).  1. Algı (0-3 yaş): Çocuk bu yaşlarda seslere karşı ilgi duymaya başlar. Sesin doğasını araştırmaya istek duyar.  Çocuğun vuruşları ritmik değildir ve düzensizdir.  Müziksel ifadeleri tonallık ve yapısal olarak anlam taşımaz. 2.  Değişim  (4-5 yaş):  Bu yaşlarda çocuk düzenli ritim vurma becerisini kazanmaya başlar. Doğaçlamaları daha uzun ve seçtiği çalgının doğasıyla yakından ilişkilidir.  3.  Kişisel Anlatım:  Çocuk önce şarkılarına daha sonra çalgısıyla meydana getirdiği doğaçlamalarına kendi anlatımını eklemeye başlar. Yaptığı doğaçlamaları kendi istediği hızda ve gürlükte ifade eder.  Çocukta biçimsellikten uzak olarak bir miktar yapısal kontrol saptanır.  4.  Anadil  (5-6 yaşlarında başlar,  7-8 yaşlarında belirginleşir):   Ritmik ve melodik ifadeler tekrarlar şeklinde ortaya çıkar.  Çoc

Bir de Bana Sor Nota Akor TAB

Bir de Bana Sor - C Instruments ( Re Karar ) Söz : Çiğdem TALU Beste : Melih KİBAR Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN

Sihirli Ay ( Magic Moon ) Gitar Nota / TAB / Akor / Eşlik

Sol Klarnet & (Mi) Kaval İçin Nota Eşlik

Dillirga Nota akor tab gitar

Beethoven 9. Senfoni Gitar Melodika Blok Flüt Nota / TAB / Akor / Eşlik

Dökümanı PDF uzantılı olarak buradan indirebilirsiniz.  Do Majör Eşlik 1 ( Buradan ) indirin Do Majör Eşlik 2 ( Buradan ) indirin G - Sol Majör Eşlik ( Buradan )  indirin --------------------- Yeni Versiyonlar ( 13.04.2016 ) Sol Majör Fa Majör Do Majör