23 Haziran 2007

sessiZ aLkış


1-Dinleyici olarak sessiz alkış : ben bir yorumcuyu eğer çok beğenirsem onu alkışlamam... zira onun çaldığı ezgiler kulağımda/yüreğimde hala devam eder... bozulmasını istemem.. öylece sürsün devam etsin isterim.
2- İcracı olarak sessiz alkış : bazıları öylesine alkışlar hissedersin... ama bazıları da demin yazdığım gibidir... alkışlamaz... ama yüreği gözlerine yansır... gözleri gözlerinize... ve bunu sadece hissedebilirsiniz...
ben sessizliği seviyorum, sessizlikte daha iyi duyuyorum...
ben karanlığı seviyorum, karanlıkta daha iyi görüyorum...


Not: Bu yazı elimize posta aracılığıyla ulaştı.Yazarın kullandığı dil ve üslupla, yazının içeriğiyle ilgili olaraksa hiçbir fikirden sorumlu değilimz!!! Yayıncılık ilkeleri gereği yayınlamakla yükümlü hissettimk kendimi-ziBilgilerinize...
Karanlık, zifiri karanlık!!!Sessizlik, en çok sessizlik!!!

2 yorum:

Kâzım Mızrak dedi ki...

Alkış, düşüncenin anlaşılmasına bir engel 'dir gibi..

mYbiSgeN dedi ki...

aLkışın kendisine değiL bu yarGım... niteLiğine, kendisinden önceki sıFatınadır...
sosyoLojide "otoRİte fiGürü" diye birşey vardır. Bir aLanda eğiTim aLmış bir kişi yine eğitim aLdığı konu haKKında herhangi bir yoRum yaptığında;-oLumLu ya da oLumsuz- çevresindekiLer hemen ve hiç düŞünmeden kabuL eder o yarGıyı... Çünkü o kişi oRada otoRite figüRüdüR. Bu durumdan beLki "OtoRite fiGüRü" de rahatSızdır ama bu böYLedir çoĞunLıkLa...
OySa en nihayeTinde o da bir inSandır ve haTa yapma payı vardır. HeLe ki eğitimLiyse... çünkü eğitim öyLe ya da böyLe insanı beLLi bir standardizasyona sokar... "HiçbiR zaman oKuLumun eĞitimimi enGeLLemesine izin veRmedim" (Mark Twain)!!!!
oYsa yaraTıcıLık tam da burada giReR devReye; vaRoLanı bozar ve yeni biR "ŞEY" söYLer...
Oysa "Ne koLaydır okumuş kaFaLarın yanıLması"(A.Puşkin)KimbiLir beLki puŞKin'de yanıLıyordur. Bir çeşit paradoks oLdu bu yorum da...oLsun...
Kişi neYi, niÇin aLkışLadığını biLiyorsa pRobLem yokTur... KaLabaLık her zaman "doĞRu"yu söyLemez, hatta çoĞunLukLa yanLışı söyLer... Hadi biRaz daha karışTırayım kaFaLarı: "Egemen aLGıLama biçimLeri" diyeRek... buLanık su bazen daha iYidiR...
SayGıLarımLa...
ve yiNe sessiz aLkıŞLarımLa...