Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

SEVDALİNKA

Uploaded with Avramovic Web Solutions ImageShack Hotspot
Sevdalinka en dar anlamda bir aşk şarkısıdır. ismini veren sevda sözcüğü ile anlatılan sevgi, aşk, tutku, özlem içeren halk şarkılarıdır. boşnak halk sanatı ve sözel edebiyatının en önemli değerleri arasında yer alır. islam dinini kabul edip oryantal yaşam biçimini benimseyen boşnak balkının yeni bir kültür zenginliği olarak ortaya çıkmıştır.

Osmanlı'ya özgü; avlusu, çardaklı bahçesi, aşık penceresi, kapıcığı vs. olan evlerden oluşan mahallelerin ve kent birimlerinin ortaya çıkması, sevdalinka'nın konusunu ve fonunu oluşturmaya başlar. bu dönemin, osmanlı'nın bosna'ya gelişinden yaklaşık 50 yıl sonra, yani 16. yy. başlarında ortaya çıkmaya başladığı varsayılır. bosna'nın sosyal-kültürel yaşamında bosna'nın avusturya-macaristan imparatorluğu'na ilhakına kadar yani 1878 yılma kadar, önemli bir değişiklik olmadı. bu yüzden 16. yy. basından 19. yy. sonlarına kadar olan dönem sevdalinka'nın altın dönemi olarak kabul edilir. batı kültürünün bosna'nın yaşamına girmeye başlamasıyla sevdalinka'nın alt yapısını oluşturan yaşam biçimi değişmeye başlar. bunun sonucu sevdalinka yok olmasa da ona hayat veren damarlar kurumaya başlar. sanayi devrimi, iletişim devrimi, hızlı ve stresli yaşam bu güzel şarkıların gerçek tadına varılmasına pek imkan vermez.

Her sevdalinka'nın bir ilk söz yazarı vardır. fakat o genellikle zaman içinde unutulmuştur. şarkı ağızdan ağıza, toplantıdan toplantıya, handan hana, şehirden şehre taşınır. sevda şarkıları bu şekilde "halk zımparasından" geçerek, her geçen gün güzelleşerek bugün bildiğimiz şekle dönüşüp bize ulaşmıştır.

Sevdalinka, yüzlerce yıllık süreç içinde kentli halkın çeşitli gruplarında ortaya çıktı ve söylendi; genç kızlarla-erkeklerin gizli buluşmalarında, horonda, düğünlerde, geleneksel akşam toplantılarında, aile toplantılarında, avluda, bahçede, çardakta, piknikte, yolda, akşam alemlerinde, handa, mahallede, hamamda, çayırda, avlanırken, esarette, askeri seferlerde kısacası yaşamın tüm alanlarında yaratılır ve söylenirdi.

Yüzlerce yıllık süreç içinde binlerce sevda sarkısı (sevdalinka) üretildi, bir dönem söylendi ve yaşamlarım noktaladılar. ancak halk tarafından benimsenenler yani inciler (biseri) günümüze kadar geldi. sevdalinka'ları seslendiren sanatçıların da birtakım özelliklere sahip olması gerekir. güzel ve kaliteli bir sesin yanında iyi bir
Müzik eğitimi almış, bu şarkıları hissedecek bir ruh yapısına, sevdalinka'nın sahip olduğu metaforik ve sembolik anlamları anlayacak bir zekaya sahip olmaları gerekir. bir çok ses sanatçısı sevdalinka söylerdi veya söylemeye devam ediyor, ancak çok azı bu özelliklere sahiptir. bu yüzden halkın gönlünde ancak yukarıdaki özelliklere sahip sanatçılar taht kurdu.

Sanatçılar için sevda şarkılarını söylemek kolay bir iş değildir. sevdalinka yüksek sesi ile sanatçının sesini ve seslendirmedeki hataları bastıran akordeon eşliğinde söylenmeye başlanmadan önce, saz eşliğinde veya yalın sesle seslendirildi. saz eşliğinde söylendiği dönemde ses ve saz sanatçıları şarkıyı aynı ruh ile yaşadıkları, hissettikleri için dinleyiciye olağanüstü bir keyif yaşatırlardı. saz, sözü hafif geriden izler, ses sanatçısındaki en küçük eksiklik hemen fark edilirdi. bu yüzden tanınmış sanatçılardan çok azı saz eşliğinde söylemeyi göze alırdı. bugün bosna-sancak'ta gerek akordeon gerekse saz eşliğinde sevdalinka'ları şarkıların ruhuna uygun seslendiren sanatçı iki elin parmak sayısından azdır.


BuRADAN sevdalinka şarkıları indirebilirsiniz.

Bu yazıyı benimle paylaşan sevgili Tuncer EDİZ 'e sevgilerimle...

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz