Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

KORO VE KORAL MÜZİK

Müzik insanoğlunun varoluşundan bu yana yaşamının her alanında etkili oldu. Çok az şey bilmesine rağmen insan, duygularını düşüncelerini dile getirebilmek için müziği kullandı.Sevgisini,öfkesini ve inancını şarkı söyleyerek anlattı.. <
Koro sözcüğü Yunanca "Khoreia", Latince "Chroea" sözcüğünden gelmektedir ve "dans" anlamındadır. Yunan ve Roma kültürlerinde halka halinde elele tutuşarak oynamaya, ilk Hristiyanlarda ise Tanrı'ya dua edenlere "koro" denilmekteydi.
Sözlük tanımında ise; "tek ya da çoksesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluktur. ( Türk Dil Kurumu - Türkçe Sözlük)
Korolar" sayısal oluşum, ses, ses türü , ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli,önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çoksesli müzik yapıtını seslendirme yorumlama amacıyla kurulmuş , etkinlikleri ile toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan ses topluluklarıdır." ( Suna Çevik , Koro ve Yönetimi)

KOROLARIN NİTELİKLERİ
1 - PROFESYONEL KOROLAR : Koro üyeliğini meslek olarak seçmiş profesyonel sanatçılardan oluşan korolardır.
2 - AMATÖR ( ÖZENGEN ) KOROLAR : Koro üyelerini yetenekli müzikseverlerden oluşturan korolardır. Bu korolar müzik okulu gbidir. Yapılan çalışmalarla koro üyelerinin sesleri eğitilir, müzikal donanımları ve beğenileri geliştirilir.
3- EĞİTİM KOROLARI : Müzik eğitimi veren okullarda öğrncilerden oluşturulan korolardır. Profesyonel ve amatör korolardan farklı eğitim yöntemleriyle çalışırlar.

KORO TÜRLERİ
En yaygın koro türü , kadın ve erkek seslerinden oluşturulan karma korolardır. Kadın sesleri soprano ve alto, erkek sesleri ise tenor ve bas olarak gruplandırılır. Yalnızca kadınlardan , erkeklerden ya da çocuklardan oluşturulan korolar da vardır. Bunlar Kadınlar Korosu, Erkekler Korosu, Çocuk Korosu... gibi isimlendirilir.
Birçok korolu yapıt, dörtten az ya da çok seslidir. Bunlar şarkıcıların aynı melodiyi söyledikleri tek Ses (monofonik)partili korolardan, birkaç düzine sesli partili korolara (polifonik = çoksesli) kadar uzanır. Söz gelimi Thomas Tallis'in 40 ses partili " SPEN IN ALIUM"u VE BAZI XX.yy koroları bunun en güzel örneklerindendir.?>?>?>?>


 


www.medeasanat.com

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz