Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Haydi oturup müzik yapalım...

Müzik, yaratılır. sıfırdan oluşturulur. Doğadaki sesler baz alınarak insan beyninde canlandırılır ve üretilir.
Müziği tasarlamak en zor iştir. Kağıda tek bir nota yazmamışken eserin %90'ının bitmiş olması gereklidir. Artık yazma işlemi, işin formalite kısmıdır. Diğer müzisyenlerin okuyabilmeleri, noter tasdiği alabilmek, para kazanabilmek için... Ama müziğin yaratılış kısmı beyinde başlar ve biter.
Müziğin tasarı olduğunu anlamak için daha derine inebiliriz. Müzik, (genel) ezgi ve eşliğinden oluşur. Bazen enstrumantaldir, bazen vokal. Ezgiyi oluştururken duygu ön plandadır. Sözler eğer varsa prozodi kurallarına uygun yerleştirilmelidir; ama bu işin ikinci kısmı... İlkin ezgi kıvrımları, müzik cümlesi bestelenir. Müzik cümlesinin uzunluğu (kulak dolgunluğu gereği 2nin geometrik katlarından oluşur) belirlenir. Ölçülendirilmesi yapılır, hesaplanır. Ezginin eşliği de bittikten sonra. Yani işin yaratma kısmı bittikten sonra biraz daha soyut bir kısma geçilir. Enstruman seçimi. bir ezgiyi trompetle çaldırırsanız farklı, kemanla çaldırırsanız farklı şeyler anlatır. Bu tabi tecrübeye, bilgiye eserin ne anlatmak istediğine kısacası herşeye bağlıdır. Ardından aranje gelir. Aranje besteyi çok iyi göstermelidir. Ama sonuç hüsran olursa iyi bir beste rezalette tınlayabilir.
Orkestrasyon önemlidir. aranjeden çıkan sonuca göre eserin orkestrasyonu yapılır (senfonik orkestra baz alınıyor) I. kemanların 10 tane oluşu ile 8 tane oluşu arasında dağlar kadar fark vardır. ezgiyi hangi enstrumöan grubuna çaldırılacağı, ardından hangi enstruman grubuylşa tekrar edileceği herşeyi birden bire değiştirir. BAzen ezgi, aynı anda iki grup tarafından veya iki solo enstruman tarafından da çalınabilir. Tüm bu orkestrasyon sihirlerini çok iyi bilmek gerekir. Bir örnek vermek istiyorum. Fahir Atakoğlu senfonik konser albümünde "derinlik sarhoşluğu" adlı parçada klasik gitar, cello grubuyla ünison kullanılmıştır birkaç yerde. ortaya çıkan sound, keskin dönemeçleri olan, yumuşak bir gitar, ve ardından adeta tatlı bir dip gürültüsü gibi gelen yoğun, kalın cello grubu...eserin hüznünü direkt olarak açığpa vurur. Fahir Atakoğlu'nun o albümünde orkestrasyon, İlyas Mirzayev tarafından yapılmıştır. Atakoğlu'nun yoğun çabaları sonucu bulmuş olduğu harika ezgiler, daha büyük çabalarıyla monotonlaştırmaya çalışılmış, fakat Mirzayev'in (ki kendisi ünlü bir besteci, aranjör ve jazz müzisyenidir) usta kalemiyle yeni bir hayata dönmüştür.
Bir büyük orkestrasyon deha örneği Klasik müzikten vereceğim. Ravel, Bolero adlı eserinde 30küsür dakika boyunca aynı ezgiyi orkestrada dönüp dolaştırmıştır. Bu çok riskli bir olay olmasına karşın Ravel'in usta kalemiyle ayrı bir şölene bürünmüş olduğunu dinliyoruz defalarca... İlk icra edilişinde bizzat kendisinin yönetmiş olduğu Bolero eserinde Ravel, müzik tarihi kitaplarına göre çok çekinmiş,i yuhalanacağını bile düşünmüş...
Bir başka duysal tasarım örneğide Mahler'den. Stereo kavramı daha ses teknolojisinde yokken Mahler amca, yanlış hatırlamıyorsam 8. senfonisinde I. kemanları sola, II. kemanları sağa oturtarak yapay bir stereo oluşturmuştur. İki keman grubu arasındaki geçişler, ezgilerin tekrarı seyirciyi büyülemiş olsa gerekki, ses mühendisleri hemen stereo kavramını icat etmişler
İşte böyle...
Müzik üretmektir, oluşturmaktır, yaratmaktır...
Müzisyen sadece yorumlar. Ama besteci sıfırdan bir dünya yaratır. İşin matematiksel kısmıyla birebir düşünülen tasarı kısmı, müziğin anlatacağı duygu ve düşüncelerin direkt olarak destekleyicisi olacaktır; olmalıdır...
Müziksiz bir hayat hatadır...

Haydi oturup müzik yapalım...

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz