Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Müzik ÖğReTmenLeri için dökümanlar 2007-2008

HazırLadığım ya da hazırLanmış/paylaşıma açılmış çeşitli dökümanları buRada buLabiLeceksiniz.
Zaman zaman yeni ekLemeLer yapacağım için arada bakmanızda fayda var....

Bu yıl yıLLık pLanLarı ben hazıRLamadım.
Bir sürü karışıkLık ve öğRetmen kıLavuz kitapLarının eLime geç uLaşması vs. bir sürü sebep saymak mümkün.
DeğerLi, emektar ve çaLışkan birkaç öğRetmen arkadaş, saĞoLsunLar hazırLayıp payLaştıLar.

Ancak ;

1- Tamamen kişisel nedenlerle ( burada bir tartışma açmak istemiyorum, aman ha!) exceL varken neden WoRd'de hazırLayıp kendilerini yormuşlar anlayamadım.

2- Bazı detayLara dikkat ediLmemiş. SözGeLimi, AtatürkçüLük konuLarının bazı pLanlarda ya yıL sonuna yığıLdığını ya da es geçiLdiğini gördüm ( aman ha Laik - aNtiLaik tartışmasına da sebep vermeyeLim!) Oysa bu konuLar 29 Ekim - 10 Kasım - 23 Nisan ve 19 Mayıs gün ya da haftaLarına denk getiRiLmeLiydi..

3- Ufak tefek, gözden kaçmış ( mesela 10-16 Kasım arasındaki Atatürk'ü anma haftası yıLLık pLanda çizelgede 5 - 9 Kasım böLümündeydi ) şeyLere müdahale ettim.

4- GrafikseL ( Sola yasla, OrTaLa, hizaLa vb ) tarzda müdahaLeLerim oLdu..

Tüm bunLarın dışında pLanLara emek veren kurguLayan, üreten onLardır, ben sadece küçük biR restoRasyon yaptım.

Bu vesiLeyLe ; pLanların yapımında emek verenlere,
onlara bu payLaşımLarı sunma oLanağı sunan http://www.muzikdersi.net/ ' e
kendime,
bu güzeL teknolojiyi buLanLara,
fedakâr ( niyeyse hep biz öğRetmenLerden bekLeniLen şeyyy ) müzik öğRetmenLerine,
büyüklerin ellerinden, küçükLerin gözLerinden öpenLeRe,
fikirseL katkı ve dönüştürücü güçLeriyLe benim tanıdığım gizLi kahramanLara, :)
Beethoven'e,
Bach'a,
Bartok'a,
Mozart'a,
H.Acar ' Lara,
Dolçe doLçe güLenLere,
SihirLi eLLeRe,
EdiZ 'Lere,
DeLi ' Lere, doLu ' Lara,
Barış ' Lara,
Kurucu ' Lara,
senkop ' Lara,
Ya eLvi yine neRe kayboldun sen... eLvi 'Lere
KuzeY rüzGaR ' Larına..

Of ya!.. yaz yaz bitmiYor....
teşekkür ederim işte... var mı !!!!...

iyisi mi siz dökümanLara buRadan bakın

Yorumlar

Barış dedi ki…
Bildirgeç'teki "Trafiğe Bakmadan Sürüş" başlıklı bildiriye yazdığınız yorumu yanlış anlamadım, hatta size destek olarak yazdım yazdığımı :)
Blogunuz çok güzel, emek işi.
(realidad)
mYbiSgeN dedi ki…
o haLde yanLış anlamışım, özürLerimi kabuL etmeniz diLeğiyLe...

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz