Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

"İşitme Eşiği" meselesine dikkat

Değerli arkadaşlarım,
Çok iyi bilirsiniz ki, biz müzik öğretmenleri önce çocuğun sesini eğitmekle görevliyiz, birlikte ve solo güzel şarkı söylemenin eğitimini alırız ve bunu veririz.
İşitme eşiği yükseldiği zaman çocuk/insan kendi sesini ve koroda yanındaki arkadaşının sesini duymakta zorlanır, ki koro tınısı elde etmek bizde çok önemlidir, koro şenliklerinde buna puan verilir. Kendi sesini kontrollü kullanabilmek için sağlıklı işitmenin önemi burada başlar.  Yoksa, sadece iyi bir dinleyici olmak, başkalarının yaptığı müziğe dinleyici olmak (müzik tüketicisi olmak) bizlerin birinci meselesi değildir. Aslolan insana kendi sesiyle yücelme duygusunu yaşatmaktır.
Sorum yanlış anlaşıldı galiba. Sanırım doktor beyle farklı kavramlarla düşünüyoruz. Son zamanlarda müzik sanatını "İşitsel sanatlar" şeklinde tanımlayan yeni bir anlayış var,  doktor beyin müzik sanatına yaklaşımı bu anlayışla örtüşen örnek bir vaka görünümündedir. Bu anlayışın uzantısında ortaya çıkan durum ortadadır;  Koro eğitiminin içine her şeyi koyabiliyor, ama hiç konser vermiyor! İlginç bir vaka.
Farklı tanımlar bizi müziği yapan olmaktan çıkartıp müzik tüketicisi olmaya götürebilir. Müzik öğretmen olduğumuzu bize unutturamamalılar. Kitaplarımda KUTAY metodunu, diğer adı KORO METODU'dur öne çıkartmaktayım ki koro pedagojisi orada temeldir. Birlikte şarkı söylerken çocuğun sesi ve ruhu eğitilebilmektedir, birlikte şarkı söylemeyi bitirmek biz müzik öğretmenlerinin savunacağı şey olamaz.
Güzel sanatlar liberalleşirken ortaya atılan yeni tanımlar üzerine bir yazım vardı, orada İşitsel Sanatlar-Görsel Sanatlar tanımlarının piyasa ekonomisine uyarlanmış tanımlar olduğunu, dinleyenin beğenisini öne çıkardığını, sanatı fiilen yapan ustayı  dışarıda tuttuğunu, dinleyeni/göreni (tüketiciyi) öne çıkardığını anlatmıştım. Sanırım örnek vaka bunu açıklamaktadır.
Yine de verdiği tıbbi bilgiler için doktor beye teşekkür ederiz. Eğer bizim gözümüzle işitme kaybı meselesine bakabilirse kendisinden daha fazla yararlanabileceğimizi düşünüyorum.
Ve de kendisinin çalıştırdığı amatör koroyla (konser vermeyen topluluğa koro denirse) bir an önce konser vermesini diliyorum, bunu onların ve ailelerinin  heyecanla beklediğini kuvvetle hissediyorum.
İyilikle sevgiyle!
Mahiye Morgül

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz