21 Eylül 2007

ORFF TEKNİĞİ İLE VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNİN MATEMATİK YETENEĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ORFF TEKNİĞİ İLE VERİLEN MÜZİK EĞİTİMİNİN MATEMATİK YETENEĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

NOT:Bu araştırma orff öğretisi temelinde verilen müzik eğitiminin 5-6 yaş çocuklarının matemetik becerilerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır..

http://www.4shared.com/file/24327831/d42a8a81/ORFF_TEKN_LE_VERLEN_MZK_ETMNN_MATEMATK_YETENENE_ETKSNN_NCELENMES.html

Hiç yorum yok: