Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

kovaLamaca oyunLarı

Saklambaç

Saklambaç en az 4 kişiyle oynanır.Oyuncular aralarında sayışarak veya parmak

tutuşarak bir ebe bir tane duvara önünü dönerek sayar. Ebe en az 50 ye kadar

dışından sayar. Bu sırada diğer oyuncularda ebe sayana kadar farklı veya

aynı yerlere saklanırlar. Ebe dışından saymayı bitirince oldu diye bağırır

ve gözünü açar. Ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır.Diğer oyuncular ise ebe

kalenin başından ayrıldığını görünce ebenin saydığı yere sobe diyerek

ebeler.Ebeliyen kişiler ebe olmaz. Ondan sonra ebe diğerlerini bulmaya

çalışır. Eğer ebe bir kişiyi görüpte onun adını yanlış söylerse diğer

oyuncular saklandığı yerden çıkar ve çanakk çömlek patladı diye bağırırlar.

Ve ebe olan kişi yeniden ebe olur. Bu oyunu oynarsanız eğer akşam oynamayı

tercih edin...

Köşe kapmaca

Genellikle sokakta oynanır. Çünkü sokaklar, oyuncuların kendilerine köşe

olarak tutmaları gereken bina kapıları, iki ağaç ya da pencere arası gibi

yerler açısından daha zengindir. "Köşe Kapmaca" az sayıda kişiyle oynanır.

Ebe diğer oyunculara göre ortada bir yerde durur. Oyuncular ebeye

yakalanmadan, birbirleriyle köşeleri sürekli değiştirmeye çalışırlar. Bu

değiştirme sırasında ebeye yakalanan oyuncu köşesini kaybeder ve kendisi ebe

olur. Oyuncular, sözde yer değiştiriyormuş gibi hareket edip ebeyi

yanıltabilir

Gölge kovalamacası

Gölge Kovalamacası'nı oynayabilmek için güneşli bir hava gerekir. Bu oyun,

ebe olan oyuncunun öbür oyuncuların gölgelerine basma esasına dayanır. Bu

oyunda, ebenin gölgeye basıp basamadığına karar verecek bir de hakem

seçilir.Oyun bu şekilde devam eder.En son kalan kişi 1. seçilir.Bir el

boyunca dokunulmazlık kazanır.

Kaç kurtul

Kaç Kurtul oyununda, ebe belirlendikten sonra oyuncular tek sıra halinde

dizilirler. Sıranın başındaki oyuncu, karşıda duran ebe fark etmeden

yerinden ayrılarak koşmaya başlar. Ebe onu gördüğü anda kovalar. Koşan

oyuncu ebeye yakalanırsa kendisi ebe olur. Yakalanmadan öbür oyuncuların

yanına dönerek onlardan birinin önünde durursa, sırasını savmış olur ve ebe

olmaktan da kurtulur. Bundan sonra, önünde durduğu oyuncu koşmaya başlar.

Ebe oyunculardan hiçbirini yakalayamazsa, oyun aynı ebeyle yeniden başlar.

Tutsak almaca

8-10 oyuncudan oluşan iki takımla oynanır. Takımlar, aralarında geniş bir

alan bırakarak karşılıklı dizilirler. Oyunu başlatan takımdan bir oyuncu

ileri fırlayınca, karşı takımdan bir oyuncu da ona doğru koşar. İlk oyuncu

kendi takımına doğru kaçarken, rakip oyuncu onu kovalayıp yakalamaya

çalışır. Bu oyunda ilk çıkışı yapan oyuncunun amacı, yakalanacakmış gibi

davranıp, karşı takımın oyuncusunu kendi takımına yaklaştırmak ve tutsak

almaktır. Her iki takım verdiği tutsakları kurtarmaya ve karşı takımdan

tutsak almaya çalışır. Oyun, takımlardan birinin oyuncularının tümünün

tutsak düşmesiyle son erer.

Mendil kapmaca

Mendil Kapmaca Oyununu, eşit sayıda oyuncudan oluşan iki takım arasında

oynanır. Takımlar, aralarında 20-25 metre aralık bırakacak biçimde,

karşılıklı birer sıra halinde dizilir. İki sıranın ortasındaki alanın tam

orta yerine, yarım metre çapında bir daire çizilir ve ortasına mendil ya da

başka bir nesne koyulur. Oyunu yöneten bir hakem ya da kaptan seçilir. Bu

hakem dairenin ortasında durarak mendili de elinde tutabilir. Hakem "5'ler!"

diye bağırınca, her iki takımdan beşinci oyuncular koşarak mendili kapıp

kaçar. Mendili kapanı kovalayan öbür oyuncu onu yakalamaya çalışır. Mendili

alan oyuncu yakalanmadan eski yerine dönebilirse, takımına bir sayı

kazandırır. Yakalanıp mendili kaptırırsa, takımı bir sayı kaybeder. Mendili

alan oyuncunun yakalanmadan yerine dönmesi üzerine, hakem yeniden her iki

takıma seslenir ve oyun sürer. Oyunu, daha çok sayı alan takım kazanmış

olur.

Yağ satarım

Yağ satarım oyununda önce bir ebe belirlenir. Oyuncular yüzleri birbirine

dönük halka oluşturacak biçimde yere otururlar. Ebe bir mendilin ucunu

düğümleyerek

eline alır. Bunu arkasında saklayarak halkanın çevresinde dolaşmaya başlar.

Bu sırada da oyuna adını veren şarkıyı söyler:

Yağ satarım, bal satarım,Ustam öldü, ben satarım.Ustamın kürkü sarıdır.Satsam

15 liradırZam-bak Zum-bak Dön arkana iyi bak

Dolaşırken mendili belli etmeden oyunculardan birinin arkasına yere koyar.

Arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkına vardığı anda mendili alarak

ebeyi kovalamaya başlar. Ebe, yakalanmadan onun yerine oturursa, mendili

alan çocuk ebe olur; yakalanırsa, oyun aynı ebeyle devam eder. Farklı bir

biçime göre ise, ebeyi kovlayan oyuncu, ebe yerine oturuncaya değin mendilin

bağlı topuz biçimindeki ucuyla arkasından vurarak onu cezalandırır. Elinde

mendil bulunan oyuncunun ebeliğiyle oyun sürer.

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz