23 Ekim 2007

NefeS geLiştirme pRoGRamı...

bu yazı bu siteden, yazıyı/biLgiyi payLaşan"reSo" nicKLi kişiden izin aLınaRak yayınLanmaktadıR!. payLaştıĞı için teşekküRLer :)

Günde beş dakika ayırarak ciğerlerimizin gücünü artırmayı ve soluma kontrolünü geliştirmeyi sağlayacaktır.
21 günlük bir çalışmadır
solunums

AÇIKLAMA
1- Günde beş dakika ayırarak uygulanır.
2- Bu çalışma 21 gün sürecek bir uygulamadır.
3- Her alıştırmaya derin bir soluk alınarak başlanır.
4- Amaç doğal ve aşamalı bir gelişme olup, aşırılığın her türlüsü gereksizdir.
5- Günlük soluma alıştırmaları, enstrumanda da uygulanabilir.
6- Bu alıştırmaların doğru yapılması ve belli bir zaman ayırmak gerekeceği için sabırlı olunmalıdır.

 

ALIŞTIRMALARDA ÜFLEME ŞEKİLLERİ
1- Hafif üfleme
2- Orta şiddette üfleme
3- Güçlü üfleme

Tam bir soluk alma üç aşamadan oluşur.
1- Ciğerimizin alt üçte birini havayla doldurunuz, (tahminen hissederek) belinizin genişlediğini hissedeceksiniz.
2- Daha sonra ciğerinizin  orta üçte birini havayla doldurunuz, (Tahminen) göğüs kafesinizin  iyice genişlediğini hissedeceksiniz.
3- Son olarak ciğerinizin geri kalan bölümünüde havayla doldurunuz, Göğüs kafesiniz iyice şişecektir.
Bu çalışma normal yaşantımızda da gerekli olacaktır.

-------------------------------------------------------------

solunums-nefes

BİRİNCİ GÜN - Soluk soluğa derin soluma:
1- Tam bir soluk alınız
2- Havayı hemen üfleyip, yeni bir soluk alınız.
3- İçeri - dışarı olmak üzere soluyunuz (Hipervantilasyon) Gücünüz yettiğince yapınız ve fazlada zorlamayınız. (Uzun bir koşudan sonraki soluma gibi)
4- Buraya kadar anlatılanları on defa tekrar ediniz.
5- Normal duruma dönünüz.
6- Bütün süreci iki kez yenileyiniz.

------------------------------------------------------------

nefes_borusu

İKİNCİ GÜN - Hafif soluma:

1- Tam bir soluk alınız
2- Havayı içerde tutunuz
3- Soluk verme süresi 30 saniyedir
4- Kalan soluğu üfletiniz
5- Normal duruma geçiniz
6- İşlemi üç kez yapınız

Soluğu tutma
1- Tam bir soluk alınız
2- Soluğunuzu tutunuz
3- Bu sırada dyaframınızı germeden gevşemeyi deneyiniz
4- Sonra hızla üfleyiniz
5- Normal duruma geçiniz
6- Bu işlemi üç kez yapınız.

-------------------------------------------------------------

Solunum_clip_image001_0008

ÜÇÜNCÜ GÜN
1- Soluk soluğa derin soluma  ( 2 defa)
2- Hafif soluma (3 Defa) soluk verme 35 saniyedir.
3- Güçlü soluma
4- Tam bir soluk alınız (üç aşamada)
5- Yapabileceğiniz kadar şiddetle havayı üfleyiniz
6- Ciğerinizi iyice boşaltınız.
7- Normal solumaya geçiniz.
8- Bu şalışmayı 4 kez tekrarlayınız.
Not: Soluğunuzu dört defa 35 şer saniye süreyle tutunuz
Bu çalışmaları enstrumanınızla da yapabilirsiniz.
Do major gamme çalışmasını örnek olarak alınız ve her nota için 20 saniye üfleyerek gamı tamamlayınız. (do - re  - mi - fa - sol - la - si  Bu çalışmalarda baş dönmesi ve göz kararması olabilir. Bunun için endişelenmeyin.

Normal yaşantımızda göğüsten nefes alırız, oysa nefesli enstruman çalanlar ve şarkı söyleyenler iyi bir nefes tekniğine sahip olabilmeleri için mutlaka diyaframı kullanabilmeleri gerekir.
Diyafram göğüs ve karın boşluğunu ayıran bir kastır.
Diyaframın yanı sıra ayrıca karın kaslarını da kullanmak gerekir.
İyi bir nefes tekniği ile düzenli nefes alış verişi ve çok miktarda nefes alabilmek, nefesi iyi kullanabilmek hedeflenir. Bunun için her gün aksatmadan egzersizler yapılmalıdır.
-------------------------------------------------------------

Solunum_clip_image001_0007

DÖRDÜNCÜ GÜN
1- İki defa soluk soluğa derin soluma yapınız.
2- Güçlü soluma yapınız  "üç defa"
3- İki defa hızlı soluk alıp veriniz.
4- İki defa havayı içerde tutunuz. "Her defasında 45 saniye süreyle"
5- İki defa hafif soluma yapınız. "Her defasında 45 saniye süreyle"
Bu çalışmaları enstrumanınızla da yapabilirsiniz.
İyi bir diyafram geliştirme çalışması:
Flaute mizle ikinci oktav (si) sesinden başlamak kaydıyla, ikinci oktav (re) sesine kadar çeyrek vuruşluk notalarla çalışma. "Bir vuruşluk tempoda dört nota uygulamalıyız.
Bu çalışmayı yaparken dikkat edilecek hususlar.
1- Dil vurmadan, sadece nefesle "diyaframla" kısa ve tempoyu aksatmadan, Mümkünse metronom la çalışılmalı.
2- Dudakları oynatmadan dudak kenarları kapalı.
3- Alt seslere inerken "staccato"ya dikkat edilmeli
4- Nefesler burundan ve hızlı alınmalı, ağızdan nefes almalarda sessiz olunmalıdır.
Bu çalışmaları üçüncü oktav seslerinde de uygulamalıdır.

-------------------------------------------------------------

Solunum_clip_image001_0002

BEŞİNCİ GÜN
1- Soluk soluğa derin soluma "bir defa"
2- Bir defa  çabuk soluma "10 saniye arayla" Her solumada 10 saniye bek.
3- Güçlü soluma "3defa"  Beklemeden.
4- İki defa hafif soluma "her defasında  "50 saniye süreyle"
5- İki defa havayı içerde tutma "her defasında 50 saniye süreyle"
Not Saniyeler havayı verme süresidir.
Beşinci gün çalışmasını enstrumanla yapmanızı öneririm. Birinci oktav  (la) sesinde.
Bu çalışmalardan sonra Ra minör gam çalışması yapabiliriz. "Birinci oktav" RE - Mİ - FA - SOL - LA - Sİb - DO - RE    (Oktav re sesinde sol el işaret parmağı açık)  Her nota  "ses" için 50 saniye süre uygulayınız. (Kendinizi zorlamatınız) Not: Re minor gamı doğal gam olarak uygulanmıştır.
Kendinizi zorlamayın... Eğer beşinci güne kadar olan çalışmaları muntazaman yaptıysanız bu süreyi uygulayabilirsiniz. Başarılar..

-------------------------------------------------------------

ALTINCI GÜN

Altıncı günde nefes tutmamızın süresi 60 saniye olmalıdır. Normal olarak genelde kullandığımız nefes tutma süresi %25 tir. Bu süreyü %80 ne çıkarmalıyız.
1- Soluk soluğa derin soluma  4 defa
2- Bir defa çabuk soluma
3- İki defa havayı içerde tutuma  zorlanmadan  "60 saniye süreyle"
4- İki defa hafif soluma  zorlanmadan  "60 saniye süreyle"
Şimdi: Batı müziĞinde  "do major", T.S.M. de  "Çargah", T.H.M. de  "Müstezat" isimlerini alan Fakat bizim kulanacağımız "do major" gamını uygulama çalışması yapalım.
Kalın seslerde yapılan çalışmalarda nefesimizi daha uzun süreli kulanabiliriz.
Bütün perdeler kapalı olarak icra edeceğimiz do sesinden başlayarak bir sekizli "kalın do dan ince do ya kadar" diziyi "gamı" çalışalım. Bunu yaparken, Nefes çalışmalarında uyguladışımız sürelere dikkat edelim. Bu bize hem nefes gelişimi ve hemde temiz sesler elde etmemizi sağlayacaktır. Bıkmadan tek dil tekniği ile yapacağımız bu çalışma bize enstrumanımızla bütünleşmemizi sağlayacaktır.

Tek dil tekniği:
1- Dilinizin ucunu üst dudağın arkasında tutunuz.
2- Diliniz asla dışardan görünmemeli
3- Şimdi dilinizi geriye çekiniz.
4- Bu dil vuruş şekli genelde nefes aldıktan sonra ilk dil vuruşudur.
5- Dil üst dişlerin arkasında "Bu hızlı vuruşlarda daha iyi netice verir".
6- Dil dişlerden fazla uzaklaşmamalıdır.
7- Dilin ön üst yüzeyi damakta  (DE - DÖ) gibi Şekillerde dilimizi çok hızlı ve kısa aralıklarla kullanmamız mümkün olacaktır. Bunun tercih edilmesi akustik nedenlere bağlıdır. "Ben genelde daha çok (D) ile başlayan vokalleri tercih ederim.
8- Dil çalışmalarında kesinlikle alt dudak oynatımamalıdır.
9- Dudakları açıp kapatmayınız.
10-Dudak pozisyonunuz düzgün, dudak kenarları kapalı olmalıdır.
11- Boyun kasları ve gırtlak kesinlikle kasılmayacak.
Not: Tek dil açıklamaları  "A. Gülşen TATU dan alınmıştır.

-------------------------------------------------------------

ARA EGZERSİZ
Öncelikle nefes geliştirme programına uyarak ara bir enstruman çalışmaları da yapalım. Ne kadar iyi olursanız olun mutlaka her gün uzun seslere çalışın.
ÖRneK Çalışma:
Sekizlik  1/2  nota değerlerinde dil vurmadan buhar üfler gibi "HU" hecesitle icra ediniz.
Birinci oktav  "LA" sesinden başlayarak "Mİ" sesine kadar ininiz.
Her notada "HU" vurgusunu uygulayınız.
Bu uygulamayı yapabilen arkadaşlar ikici ve üçüncü oktav çalışmaları yapabilirler.

-------------------------------------------------------------

dudak YEDİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (1) defa
B- Üfleme gücünü geliştirme
1- Bir fotokopi kağıtını elinizle duvara yapıştırınız ve yüzünüzü 15 cm. yaklaştırınız.
2- Derin bir soluk alınız.
3- Kağıtın ortasına doğru kuvvetlice üfleyiniz. Bu sırada elinizi yavaşçe kağıttan çekiniz. Üflemenizle kağıtın duvarda yapışık kalmasını temin etmeye çalışınız.
4- Normal soluma (3) defa
C- Bir defa normal soluma (60) saniye süreyle.
D- Bir defa soluğu içerde tutma (60) saniye süreyle
E- Güçlü soluma (3 defa).

-------------------------------------------------------------

yeni4 SEKİZİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma
B- Zorla soluğu içeride tutma
1- Tam bir soluma yapınız,
2- Bunu içeride tutunuz,
3- Havayı içeride tutarken, Avuçlarınızı kaburgalarınızın altına yerleştiriniz,
4- Ellerinizi mümkün olduğu kadar kuvvetle midenize bastırınız. Bu arada ciğerinizdeki havayı, ciğerinizin alt tarafına sıkıştırmaya çalışınız,
5- Bu durumu yaklaşık on saniye koruyunuz,
6- Havayı hızla üfleyiniz. Sonra kalan havayıda üsleyiniz,
7- Normal soluma yapınız,
8- Yukarıdaki işlemleri üç defa tekrar ediniz.
A- Üç defa kuvvetli soluma yapınız,
B- Bir defa olmak üzere soluğu içeride tutunuz, (60 saniye süreyle)
C- Bir defa hafif soluyunuz. (60 saniye süreyle)

-------------------------------------------------------------

pavar DOKUZUNCU GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma  (bir defa)
B- Altı defa üfleme gücü işlemi Bir cisme 30 cm. uzaklıkta
C- Bir defa yumuşak soluma
D- Bir defa soluğu içeride tutma (60 saniye süreyle)
E- Soluğu zorla içeride tutma (3 defa)

-------------------------------------------------------------

ONUNCU GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (bir defa)
B- Üç defa soluğu zorla içeride tutma (Her defa 15 saniye süreyle)
C- Kuvvetli soluma (üç defa)
D- Bir defa soluğu içeride tutma (60 saniye süreyle)
E- Hafif soluma
Not: Bu çalışmalar birinci günden itibaret aksatmadan her yapmalıyız.
Bu çalışmalar yalnızca enstruman çalmak için değil, normal yaşantımızda da sağlığımız açısından faydalı olacaktır.

-------------------------------------------------------------

yeni2 ONBİRİNCİ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (1 defa)
B- Altı defa üfleme gücü işlemi (20 cm uzaktan) her hangi bir nesneye
C- Bir defa hafif soluma (60 saniye süreyle)
D- Bir defa hafifçe soluk verme (60 saniye süreyle)
Not: Soluk verme çalışmasını enstrumanınızla yapabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------

ONİKİNCİ GÜN
On ikinci güne kadar her gün bu çalışmaları yaptıysanız eyer... sizlere verecegim bu çalışmaları rahatlıkla yapabilmelisiniz.Daha önceki günlerdeki verilen nefes geliştirme çalışmalarını kurallara uyayarak yapmış olmanız silere fayda sağlamıştır umarım.
Şimdi on iknci çalışmayı yaptıktan sonra aşağıdaki ezgileri bakalım ne derece başaracaksınız.
A- Soluk soluğa derin soluma (bir defa)
B- Üç defa soluğu zorla içeride tutna (Her defa 20 saniye)
C- Soluğu hızla dışarıya üfleme (üç defa)
D- Bir defa soluğu tutma (60 saniye süreyle)
E- Bir defa hafifçe soluğu üfleme (60 saniye süreyle)
Şimdi ezgi zamanı
Not: Her gam tek nefeste çalınacak , Metronom 60

gamlar

-------------------------------------------------------------

ONÜÇÜNCÜ GÜN
A- Soluk soluğa derin soluma (2 defa)
B- Üç defa üfleme gücü işleni (60 saniye süreyle)
C- Kreşendo soluma
1- Tam bir soluk alınız
2- Soluğu tutmadan hemen olabildiğince hafif üfleyiniz
3- Havayı yavaş yavaş ve sonra en hızlı şekilde üflemeye çalışınız
4- Havanın tümünü üfleyiniz
5- Normal soluyunuz
6- Bunları tümünü üç defa tekrarlayınız
D- Dekreşendo soluma
1- Tam bir soluk alşınız
2- Soluğunuzu hemen tam gücünüzle üfleyiniz
3- Havanın gücünü yavaş yavaş en alt düzeye indiriniz
4- Bütün havayı üfleyiniz
5- Normal soluyunuz
6- Bütün bunları üç defa tekrarlayınız

-------------------------------------------------------------

devam edecek...

1 yorum:

Kuzey Yıldızı dedi ki...

Bişgen Öğretmenim, ben daha önce de sordum cevap veren olmadı bir de size sorayım bütün bu çalışmalar nasıl işimize yarayacak? Ve neden yarasınki?

Bekliyorum açıklamanızı..