11 Ekim 2007

DEFNE

Defne sözcüğünün eski Anadolu'da daphne'den Yunanca'ya, oradan da gerisin geri Türkçeye defne şeklinde geçtiğini. Söylencelere göre Daphne güzel bir kızmış, başından geçen acı bir olay nedeniyle ağaca dönüşmü, Defne denen ağaç da onun adıyla anılır olmuş.

Hiç yorum yok: