05 Ocak 2009

AsıL açıkLanması gereken…

beyinn

“AsıL açıkLanması gereken, neden aç insanın çaLdığı ya da sömürüLen adamın grev yaptığı değiL, neden aç insanLarın çoğunun çaLmadığı ve sömürüLenLerin çoğunun greve gitmediğidir!”
WiLheLm Reich

WiLheLm reich

Hiç yorum yok: