Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Medeni insan, Batılı zevklere sahip insandır! Bana zorla arya mı dinleteceksiniz?

ahmethakan bir süredir hürriyet gazetesinde yazıLar yazan ahmet hakan 5 mart 2009 tarihinde “Kısa Türkiye tarihi” isimLi yazısında şurada demişti ki:

ESKİDEN...

Arya dinleyen adam kutsanırdı. "Batı medeniyeti" mutlak kabul edilirdi. Batılı zevkler dayatılırdı. O kadar dayatılırdı ki. Klasik Türk Müziği dinlemek bile "kuşku" ile karşılanırdı. Anlayış şuydu: Medeni insan, Batılı zevklere sahip insandır. Sonuçta. Bu bir "tek tip insan" yaratma modeliydi. Ve yaratılmak istenen insan. "Batılı zevklere sahip" insandı.

1950'lerden itibaren.bu anlayışa karşı bir huruç hareketi söz konusu oldu. Batı medeniyetini mutlak kabul edenlere karşı "muhafazakár tepki" oluştu. Muhafazakárlar harekete geçtiler. "Benim kendime özgü zevklerim var" dediler. "Bana zorla arya mı dinleteceksiniz?" dediler. "Kendi öz kültürümüz" dediler. "Yabancılaşmış aydın sorunu"ndan söz ettiler. Yakındılar. İtiraz ettiler. '( ve yazının devamı ====> )

bu yazıya mümtaz idiL "16 mart 2009 tarihinde şuradaAhmet Hakan'ın Devam Eden Muhafazakârlığı” başLığıyLa karşı bir yazı yazmış. hani müzikLe iLgiLi oLduğu için payLaşayım dedim.

mumtaz Çok sesli sanat müziği dinlemek, Batılı zevklere özenmekle açıklanamaz. Ahmet Hakan’ın anlamadığı konu bu. Bilmediği bir konudan yola çıkarak, genel çıkarsamalara gitmeye çalışması da talihsizlikle açıklanabilir ancak.

Ahmet Hakan, 5 Mart tarihli köşe yazısına, pek de bilmediği anlaşılan bir olaya dayandırarak başlamış. Eskiden arya dinlemenin kutsandığından söz etmiş, Batılı zevklerin dayatıldığını, Klasik Türk Müziği dinleyenlere kuşkuyla bakıldığını belirterek, “Medeni insan, Batılı zevklere sahip insandır,” diye devam etmiş.

Ahmet Hakan’ın öncelikle bilmesi gereken şu: Bütün müzik enstrümanları, insan sesine yakın ses çıkardığı ölçüde kalıcıdır. Bu nedenle binlerce çalgı, tarihe gömülüp kalmıştır. Bu bir...

İkincisi, çok sesli müzik ile tek sesli müzik arasındaki farkı bilmek gerek. Klasik Türk Müziği de beğenilerek dinlenilir kuşkusuz, ama çok sesli müzik evrensel bir dildir ve tüm müzik türlerinin çok seslilik taşıması, zenginliği ile eşdeğerdir. Bu, yalnızca Batı Sanat Müziği’nde değil, dünyanın her köşesinde geçerli olan bir kuraldır. En çok Avrupa’da yaygın olması, müzik açısından bu ülkelerin daha ileride olduğu anlamına gelir. Bu öykünmek veya “medeni” görünmekten öte, gerekli bir çabadır.

Çok sesli sanat müziği dinlemek, Batılı zevklere özenmekle açıklanamaz. Ahmet Hakan’ın anlamadığı konu bu. Bilmediği bir konudan yola çıkarak, genel çıkarsamalara gitmeye çalışması da talihsizlikle açıklanabilir ancak.

Hegel, “ilkel kulak eşlikli müzikten hoşlanır,” derken, müziğin evrenselliğinden söz ediyor ve müzikteki “ezgi” faktörüne dikkat çekiyordu. 

Ahmet Hakan biraz daha kendini rahat hissetse, muhafazakâr tarafını biraz daha serbest bırakabilse, eminim opera ve baleye gitmenin de “Batılı özenti” olduğundan dem vuracaktı.

Eminim. Bu da tehlikeli bir yaklaşım. Kültürü bilmek ayrı şey, özümsemek ayrı.

Küçük bir hatırlatma: Pablo Picasso’nun “sürrealist” resimlerini görüp de, “Bunu ben sol elimle bile yaparım,” diye izleyen bazı “büyüklerimiz” gibi yanılgıya düşmek yerine, Picasso’nun bir de “Mavi Dönem”ine bakıp öyle konuşmak en iyisi gibi geliyor bana.

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz