Ana içeriğe atla

Nota Akor Eşlik - Nikriz Longa

Nikriz Longa  Composer : Tamburi Cemil Bey  Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN C Instruments ( La ) ( Ezgi + Bass ) C Instruments ( Re ) ( Ezgi + Bass )
C Instruments ( Sol ) ( Ezgi + Bass ) C Instruments ( La )
C Instruments ( Re )
C Instruments ( Sol )Chopin Prelude in E minor Op. 28 No.4 Hakkında
Frederic Chopin Prelude in E minor Op. 28 No.4Bu eser Chopin’in sağlığının hiç de iyi olmadığı zamanlarda ve buna rağmen (ya da bunun etkisiyle) en güzel eserlerini yazdığı döneme rastlar. 
''Nefesin kesilmesi'' adını vermiş ve cenazesinde bu eserinin çalınmasını vasiyet etmiştir.
Özellikle Chopin ve Liszt gibi romantik çağın, kompleksli bir yarış içinde, son derece, hatta kendilerinden başka kimsenin çalamayacağı eserler besteleme çabası içinde oldukları düşünülür.
Bunun tam anlamıyla böyle olduğunu söylemek çok da doğru olmaz.
O güne kadar bestelenmemiş teknik zorluklar içeren eserleri elbette çok sayıdadır.
Hatta bunları seslendirebilmek için yeni teknikler bulmuş, Liszt'de görüldüğü gibi, bu da yetmeyince parmak aralarını kesmek gibi akıl dışı bir hırsa kapılmış olabilirler.
Fakat aşağıdaki eserde görüldüğü gibi Chopin’in en önemli bulduğu ve güzel olarak (vasiyeti olarak çalınmasını arzu edecek kadar) kabul ettiği bu eser, ‘’teknik olarak’’, birkaç yıl piyano dersi alan bir öğrencinin dahi çalabileceği kadar kolaydır.
Ancak yorumu, ölmek üzere olan bir insanın verdiği son nefesinin huzurlu ifadesinin güçlüğünü taşır.
Bu da onun piyano ile ilgili yapılabilecek her şeyi bitirip, tekrar en başa dönerek, gerçek güçlüğün ışık hızıyla hareket eden parmaklarda değil, erişimi çok daha zor bir, alçakgönüllüğün, kalbin derinliklerinde olduğunun bilinçli etkisinin sihri içindeki ruh halini ortaya koymuştur.


Performed by Francois-Rene Duchable

Sol elde, kendini tekrarlayan bir ritim içindeki beklenmedik akorların, sanki bir çocuk şarkısı kadar basit, tek sesli sağ el melodisinin, kolay uyumunun gerçek derinliklerine ulaşmak, son nefesin, bir daha anlatılamayacak finalinin sırrını taşır.
Daima teknoloji çok hızlı ilerliyor diyoruz. 
Biraz daha erken kendini gösterseydi de, Chopin’in, bizzat kendisinin de yorumunu dinleyebilseydik ne iyi olurdu! ;(

Lemi Uğuz

Performed by Erkan Oğur

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz