Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Çocuk şarkısı altyapı/eşlik – OkuL Türküsü / Cenan Akın

Cenan Akın’ın tüm eserleri güzel…
OkuL Türküsü
Do Karar ( indir )
Re Karar ( indir )


kuLLandığım akorLar ( bazen soran çıkıyor )
Dmakor
CeNaN aKın
Cenan Akin 1932 yılında Şebinkarahisar'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Raşit Abet'ten armoni, Ferdi Statzer'den kompozisyon dersleri aldı; okulun vurma çalgılar bölümünü bitirdi. 1955'de bir bankanın Melodi Ödülü'nü kazandı, konservatuvarda armoni, koro ve derleme dersleri vermeye başladı. İstanbul Şehir Orkestrası'nda vurma çalgılar çaldı, İstanbul Üniversitesi Gençlik Korosu'nu yönetti. 1968'de Almanya'da koro yönetmenliği kurslarına katıldı. Alman hükümetinin çağrılısı olarak, bu ülkede incelemeler yaptı. İstanbul Şehir Operası'nda ve İstanbul Devlet Operası'nda koro şefi yardımcısı oldu.
TRT Çoksesli Korosu'nun kuruluşunda ses taraması yapan ve TRT adına Van yöresinde türküler derleyen Akın, 1975'de İstanbul Devlet Konservatuvarı Armoni ve Konturpuan Yüksek Bölümü'nü dışarıdan sınavla bitirdi; bu kuruluşa solfej, armoni, koro ve çalgı bilgisi öğretmeni olarak atandı. TRT İstanbul Çocuk Korosu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.
Cenan Akın, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiliği, ayrıca TRT Çocuk Korosu yönetmenliğini de yapmıştır.
Akın, 02.11.2006 tarihinde vefat etmiştir.
Yapıtlarında daha çok, Türk Halk Müziği kaynağından esinlenmiştir. Koro ve solo şarkılarda uzun havaların içli melodik değeri başarıyla vurgulanmış, çoksesliliğin gerektirdiği armonik yapılardan modern anlamda yararlanılmıştır. Besteci olarak, Kemal İlerici sistemine yakındır. Cenan Akın ülkemizde çoksesli müziğin yaygınlaşması için eğitim müziğine önem vermiş, çocuk ve gençlik koroları için elliden fazla şarkı bestelemiştir.
Ödülleri:
· TRT'nin 1971 yılında açtığı Halk Türküsü Çokseslendirme Yarışması'nda birincilik,
· Hafif Müzik ve Çocuk Şarkıları yarışmalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ve mansiyonlar,
· 1978'de TRT Bando Müziği Yarışması ödülü.
Yapıtları:
· Op. 1: İlk Şarkılar (ses ve piyano için)
· Op. 2: Çocuk Bahçesi (ses ve piyano için)
· Op. 3: Altı Şarkı (piyano için)
· Op. 4: Küçüklerin Dünyası (piyano için)
· Op. 5: Halk Türküleri (koro için)
· Op. 6: Rubailer (bas ses ve piyano için)
· Op. 7: Sokaktayım (bas ses ve piyano için)
· Op. 8: On Çocuk Şarkısı (basılmıştır)
· Op. 9: Sinan'ın Şarkıları (basılmıştır)
· Op. 10: Yunus'tan Deyişler (solo, koro ve orkestra için)
· Op. 11: Kirtim Kirt (erkek korosu için)
· Op. 12: Uzun Hava ve Horon (piyano için)
· Op. 13: Orkestra için Üç Türkü (Bölümler: Dumanlı Boğaz, Ağıt, Yiğitleme)
· Op. 14: Marşlar (ses ve piyano için)
· Op. 15: Dağlar-Karakoyun (piyano için)
· Op. 16: Duyuş (piyano için)
· Destan (orkestra için)
· Can Yurdum (karma koro için)
· On Bir Mani (karma koro için)
· Yayla'da (solo flüt için) Besteci

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz