Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

2008-2009 Müzik dersi performans / proje ödev konuLarı…

bu mateRyaLin bir kısmı “AydansI” nickLi öğRetmen aRkadaşıma aittir. Burada yayınLamak için iznini aLdım. Bu vesiLeyLe ( Laf aRamızda bu vesiLe deniLen zatLa tanışmak da bir türLü mümkün oLmadı ) kendisine teşekkür ediyorum.
Siz bunLarı kendi okuLunuza, öğrenciLerinizin duRumuna göre uyarLar/restoRe edeRsiniz aRtık. Unutmadan müzik dersinden her dönem en az 1 peRformans görevi, her öğretim yıLı için de yine en az 1 tane pRoje ödevi vermek zorunLuLuğu var. Açıkçası pRoje ödevi neyse de zaten bir peRformans deRsi oLan müzik deRsinde ayrıca peRformans ödevi/görevi vermek bana pek de anLamLı geLmiyor. SözgeLimi öğRendiği bir şarkıyı çaLgısıyLa çaLan çocuk zaten aynı zamanda bir peRformans sergiLemiyor mu?… ya da ne biLeyim, bir şarkının sesLendiriLmesi bir tür performans değiL midir?
Hadi bakaLım bu ödevLerin rubRik’Lerini kim hazırLayıp bizimLe payLaşacak?
Cevabı vermek istiyorum hemen. Hiçkimse tabii ki!!!
Benim haLa umudum YOK!!
RubRik de nediR? : Rubrik, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. herhangi bir çalışmanın puanlaması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Ancak, rubrikler sadece puan verme aracı değildir. Rubrikler değerlendirme amacıyla kullanıldığı gibi, etkili öğrenme ve öğretme için de çok yararlı araçlardır. (kaynak)
PROJE ÖDEV KONULARI
6. , 7. ve 8. SINIFLAR
· Atatürk ve Müzik
( Cumhuriyet ile gelişen Türk Müziğinin araştırılması ve sunulması.)
Atatürk’ün müziğe verdiği önem
Atatürk'ün Türk müziğine verdiği önem
Atatürk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar
· Tarih Şeridi
( Müzik dönemleri, bestecileri, önemli müzik olaylarını içeren bir tarih şeridinin hazırlanması ve sunulması. )
· Besteci Kartları
( Barok ve Klasik Dönem bestecilerinin resimlerinin ve kısa yaşam hikâyelerinin olacağı 10x8 boyutlarında tanıtım kartlarının hazırlanması ve sunulması.)
· Fotoğraf Albümü
(Yaylı, vurmalı, nefesli, telli ve tuşlu çalgılara ait fotoğraflardan ve küçük tanıtım yazılarından oluşan bir fotoğraf albümünün hazırlanması ve sunulması. )
· Besteci, Yorumcu, Müzisyen ve Orkestra Şeflerinin Yaşam ve Müzik Öyküleri
(Besteci, yorumcu, müzisyen ve orkestra şeflerinin meslek yaşantılarının ve hayat öykülerinin röportaj ve fotoğraflarla desteklenerek araştırılması ve sunulması…)
Dünyaca ünlü müzisyenler ve eserleri hakkında araştırma yapılarak eserlerinin dinletilmesi
Dünyaca ünlü Türk müzisyenler ve eserleri hakkında araştırma yapılarak eserlerinin dinletilmesi
· Çalgı Tanıtımı
( İstenilen bir enstrümanı tüm özellikleri ile araştırılarak dergi ya da albüm şeklinde hazırlanması ve sunulması. )
· Müzik Dergisi
( İçinde çalgı aleti tanıtımı, besteci tanıtımı, müzik festivalleri, konser haberlerinin yer aldığı bir dergi hazırlanması ve sunulması. )
· Dünyadaki Müzik Türlerinin Araştırılarak Tanıtımının Yapılması
( Klasik, Newage, Rock, Caz, Pop, Rap, Heavy Metal, vb… müzik türleri hakkında araştırma, sunum yapılması )
· Türkiye’deki Müzik Türlerinin Araştırılarak Tanıtımının Yapılması
(Türk Halk Müziği -Yöresel Müzik Kültürü-, Türk Sanat Müziği, Rock, Anadolu Rock, Caz, Pop, Rap vb müzik türleri hakkında araştırma, sunum yapılması )


PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
4. ve 5. SINIFLAR
a)- Çocuk şarkılarının seslendirilmesi
b)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
c)  Atatürk ile ilgili şarkı, türkü ve marşların araştırılması
d)- Müzikli gösteri hazırlanması
6. SINIFLAR
a)-Atatürk ve müzik konulu sunum hazırlanması
b)-Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
c)-Müzik eşliğinde dans gösterisi hazırlanması.
d)-Bir türkünün hikâyesinin canlandırılması.
7. SINIFLAR
a)-Müzik eşliğinde şiir dinletisi hazırlanması.
b)-Koro gösterisi hazırlanması.
c)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
d)-Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar hakkında sunum hazırlanması.
e)- Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.

8. SINIFLAR
a)-İstiklal Marşı'nın yönetimi
b)-Sınıfta şarkı öğretimi
c)-Sınıfta öğrenilmemiş güncel ve sevdiği bir parçanın çalınması
d) Öğrendiği bir eseri çalgısıyla çalması.
e) Müzik eşliğinde şiir dinletisi hazırlanması.

NOT:Öğrencilerimizin bu çalışmaları, kendi araştırma, inceleme, yorum gücünü ve yaratıcılığını kullanarak yapması beklenmektedir. Ödev konularına göre çeşitli fotoğraf, resim, CD, makale ve röportaj teknikleri kullanılabilir.
ÖDEV TESLİM TARİHLERİ
Performans GörevLeri:
Birinci dönem için: 1 - 5 Aralık 2008 tarihlerinde,
İkinci dönem için: 13 – 17 Nisan 2008 tarihlerinde,
Proje Ödevleri:
4 - 8 Mayıs 2008 tarihlerinde TESLIM EDİLECEKTİR.
………………………………
Müzik Öğretmeni
http://bisgen.blogspot.com
http://yaratici-drama.blogspot.com
http://yaratici-travma.blogspot.com/
http://mybisgen.blogcu.com/

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz