Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Tomaso Albinoni - Adagio in G minor üzerine

'Ya her şeye şaşır ya hiçbir şeye şaşırma !'
Bakalım bu aşağıdakiLeri okuyunca siz de benim gibi şaşıracak mısınız ?


Tomaso Giovanni Albinoni


(  İngiltere’nin popular klasik müzik dergisi “Classic FM”in Ekim 2010 tarihli sayısından ) emma Baker, “Büyük Eserlerin Ardındaki Hikaye” isimli köşesinde İtalyan besteci Tomaso Albinoni’nin ünlü Adagio’su üzerine yazıyor:
Şubat 1945’te müttefiklerin bombardımanından sonra Dresden, yanmış yıkılmıştı. Geriye kalan kültürel eserleri kurtarabilmek için 2. Dünya Savaşı sonrası bu kente gidenlerin arasında İtalyan müzikolog Remo Giazotto da bulunuyordu. İtalyan Barok müziği, özellikle Tomaso Albinoni ve Antonio Vivaldi konusunda uzman olan Giazotto, o sıralar Albinoni’nin biyografisi üzerinde çalışmaktaydı. Savaş öncesi Dresden Devlet Kütüphanesi önemli manüskriptleri barındırıyordu; İtalyan müzikolog, geriye kalanları kurtarmak ve kataloglamak üzere işe koyuldu.
Ne yazık ki çoğu şey yok olmuştu; bunların arasında Albinoni’nin eserleri de bulunmaktaydı.
( kaynak )
----------------
İtalyan müzikolog Remo Giazotto 1945 yılında Tomaso Albinoni’nin biyografisini tamamlamak için Dresden’e gittiğinde, el yazması bir kağıt parçası bulur. Sadece bas hattı ile altı ölçü melodiye, o gün bu kağıt parçasıyla böylece ulaşılabilinmiştir. Bulunan şey büyük olasılıkla trio sonata’ ın bir bölümüdür. Giazotto özgün yapıtın kilisede çalınmış olabileceğini düşündüğü için org ekleyerek yapıtı yeniden yazar. Albinoni’nin “Adagio”’su işte böyle doğmuş olur.
Albinoni’nin opus sayısı belli olmayan sol minör üçlü sonatının bir bölümü, «adagio» idi. Bu bölümden sadece basılmış numaralanmış bir bas partisyonu ile 1. kemanın el ile yazılmış iki partisi elde bulunmaktadır. Birinci keman partisinde numaralanmış olan bas partisi, son savaştan hemen sonra Dresdner Milli Kütüphane’since prof. Giazotto’ya gönderildi. Buna göre Albinoni’nin yapıtlarının konularına göre bir fihristi yapılarak yayınlandı.
Remo Giazotto önce bas partisyonunu ele aldı, (onu kısa bir girişle tamamladı). Bu ana temel üzerine elde var olan partileri kullanarak (tümü 6 takt «mezür» ) melodik bir birlik sağladı. Yapıta tam bağlı kalarak bas’ın hakkını veren armonik bir bütünlük kurdu. Numaralanmış olan «bas» partisyonunun mistik yanı ağır bastığından, çembalo yerine org bas’ını temel almayı yerinde bulmuştur.
( Kaynak )
---------------
Konuyla ilgili bazı derlemeler ;

'Albinoni'nin opus sayısı belli olmayan sol minör üçlü sonatının bir bölümü, "adagio " idi.
bu bölümden sadece basılmış numaralanmış bir bas partisyonu ve 1 .kemanın el ile yazılmış iki partisi elde bulunmaktadır. 1 .keman partisinde numaralanmış olan bas partisi son savaştan hemen sonra dresdner milli kütüphanesi tarafından prof.giazotto'ya gönderildi, buna göre albinoni'nin eserlerinin konularına göre fihristi yapıldı, yayınlandı.
remo giazotto önce bas partisyonunu ele aldı, (onu kısa bir girişle tamamladı). bu ana temel üzerine elde var olan partileri kullanarak (tümü 6 takt "mezür" ) melodik bir birlik sağladı ve esere tam bağlı kalarak bas'ın hakkını veren armonik bir bütünlük kurdu.
numaralanmış olan "bas" partisyonunun mistik yanı ağır bastığından çembalo yerine org bas'ını esas almayı yerinde bulmuştur.' demiş faruk guvenc
( kaynak )
-------
remo giazotto'nün albinoni'nin yazdığı bass notalarından (ki albinoni katalogları oluşturan bir sanatçıdır bu) yola çıkarak aranje ettiği eser. aslında hemen hemen bütün övgü giazotto'ya gitmelidir, oysa günümüzde bu gerçek pek bilinmemektedir. ( kaynak )
-----------
yıllar yılı adagio'sunu dinleyip hislenir, "yarabbim, bu ne incelikli parçadır, ne güzel geçişlerdir onlar öyle" diye coşarken; bugün "bu adam kimdir, başka hiçbir eseri yok mudur acaba" zihniyetiyle araştırmaya yeltenince, adagio'nun da esas itibariyle ona ait olmadığını, 1945 yılında yine italyan giazotto adlı bir müzikoloğun yeniden bestelemesiyle şimdiki halini aldığını, albinoni'nin ise (ruhu şad olsun) mezarından kalkıp gelse şimdiki adagio'yu tanıyamayacağını öğrendim. hatta şöyle de bir mani düzmüşler bu konuda: "the adagio of albinoni/ is largely phoney/ and is a musical risotto/ cooked up by giazotto". şaşırdım tabii... (kaynak )

Yorumlar

Anıl Akiş dedi ki…
Çok ayrıntılı ve bilgilendirici bir paylaşım. Emeğinize sağlık.. Keman Kursu İzmir

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz