Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Soyutlamadan somurtanlardan mısınız yoksa soyutlamadan somutlayanlardan mısınız ?Söylenecek yazılacak çok şey var aslında, dolmak ne kelime taştım, taştık. 
Tıp Doktoru Göğüs, Kalb - Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Yalçın  GÜRAN'ın 'RESİM-MÜZİK-BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ – Bunların Önemleri Nedir?!…isimli yazısını noktasına virgülüne dokunmadan olduğu gibi alıyorum. 

“İnsanların yetişmesinde en büyük etken müziktir.” 
Konfüçyüs (M.Ö. 552–479)
Okullarda müzik, resim, beden eğitimi derslerinin haftada 1 saat olmasına karar verilmiş. Bununla bu derslerin çocukların eğitiminde ne denli gereksiz olduğu onaylanmış oluyor. Belki de ileride eğitim-öğretim alanından tümden çıkarılacaklardır!…
Osmanlı İmparatorluğu eğitim sistemi içinde olup, günümüze kadar gelmiş olan bu derslerin hangi nedenle eğitim çerçevesi içine alındıklarının eğitimcilerimizce, uzaktan yakından, bilinmediği, verdikleri demeçlerden anlaşılmaktadır.
Bazı derslerde not ölçümünün olmaması gerektiğini de belirten Milii Eğitim Bakanı şöyle diyor :
“Müziğin güzel sanatların sporun ve benzerlerinin notla ölçülmesinin gerekmediğini düşünüyorum. Şimdi mesela biz insanlar öğrencilerimize sporla ilgili veya güzel sanatlarla ilgili olarak bunları yapmaları konusunda gerekli zemini hazırlasak ve bu tarafa yönlendirsek her türlü fırsat versek. Kendi kabiliyetleri olanlar mutlaka bir yere geleceklerdir. Bir yerlere gelenleri ödüllendirelim. Ama kabiliyeti olmayanları da cezalandırmayalım.”
Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin beden eğitimi, resim ve müzik derslerinden sadece birini seçmeli ders olarak alma hakkı tanıyan, ders sayısını haftada bir saate indiren uygulamasını eleştirerek :
“Spor, müzik, resim gibi derslerin okulda başlayıp geliştiğini, kötü alışkanlıkları önlemenin öğrencileri sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirmekle mümkün olabileceğinden, MEB’in aldığı bu yanlış karar öğretmenlerden çok çocukların gelişimi açısından sorunlar yaratacaktır.
Sağlıklı, zinde, güçlü, verimli, yaratıcı bir gençliğin uygar bir toplumun gereği olduğunu söyleyerek, gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip geliştirilmesinde en uygun ve en önemli araç beden eğitimi, resim, müzik ve spordur”
Demektedir.
İşi yönetme, yönlendirme durumunda olan eğitimciler, bu demeçleriyle konuyu hiç bilmediklerini açıklamış oluyorlar.
Çünkü;
Müzik, resim dersleriyle beden eğitimi dersleri, Bakanın dediği gibi, bazı yeteneklerin ortaya çıkarılarak müzisyen, ressam ya da sporcu yetiştirmek için ilk öğretim eğitim programları (müfredatı) içine alınmamıştır.
BES Başkanının söylediği gibi, bu dersler “kötü alışkanlıkların önlenmesi” ya da “beden ile ruh yapısının geliştirilmesi” için de eğitim sistemi içinde bulunmamaktadır.
O zaman bu derslerin varlığının nedeni nedir?…
Okullara müzik ile resim dersleri, çocuklara soyut düşünmeyi öğretebilmek için konulmuştur. Bunu yapabilmek için elbette bu derslerin programları ile uygulamaları bu günkü anlayıştan çok farklı olmak gerekir.(bkz ÇOCUĞA SOYUT DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK?!… Başlıklı makalemiz)
Günümüz eğitimcilerinin söylemlerinden anlaşılacağı gibi, bu konuları işleyecek öğretmenler de çok farklı olumsuz bir yönde eğitilerek çocukların karşısına çıkmaktalar. Sonuçta eğitilen insanların tamamına yakını soyut düşünmeyi bilememektedirler.
Soyut düşünce matematiği öğrenip, anlayabilmenin ana öğesini oluşturur. Soyutlamayı başaramayan bir kişi matematiği anlayamadığı gibi, onu öğrenip sevemez de… Böylece matematiğe dayalı fizik, kimya ile biyoloji derslerine de soğuk bakılacaktır.
Müzik ile resim derslerinin küçümsenip, doğru dürüst öğretilmeyişinin sonuçları bunlar olur!… Üniversite öncesi eğitiminden geçmiş çocuklarımıza baktığımızda, büyük çoğunluğunda bunu gözlemlemiş oluruz.
Beden eğitimi derslerine gelince…
Hollandalı bilim insanlarının son yaptığı bir araştırmaya göre egzersize –okulda ya da  evlerinde- daha fazla zaman ayıran çocukların standart testlerde aldıkları puanlar daha yüksektir. Fiziksel etkinlik ile akademik başarıları inceleyen 14 çalışmadan alınan ortak sonuçlara göre, çocuklar ne kadar hareketliyse derslerdeki başarıları da o kadar yükseliyor. Özellikle matematik ile okuma derslerinde…
Fiziksel egzersiz, beyne giden kan akışını güçlendirir, belleği, dikkat ile yaratıcılığı besler. Bütün bunlar öğrenmenin olmazsa olmazlarıdır.
Egzersiz, aynı zamanda duygu durumunu düzelten, stresi baskılayan hormonların da salgılanmasını kolaylaştırır. Bu da öğrenme sürecini olumlu yönde etkiler.
Bu yönden bakılınca okullardaki beden eğitimi dersleri“sporcu yetiştirmek için” değil, öteki derslerde başarıyı desteklemek için gereklidir!…
Okullardaki yetersiz, çarpık öğretim yüzünden bu gün ergin düzeyinde bulunan bireylerin çok büyük bir çoğunluğu soyut düşünce nedir?… Bilememektedir dedik.
Bunu test etmek için Şu aşağıdaki iki problemi cebir kullanmadan, dahası rakamları da kullanmadan, sadece zihninizdeki imgelediğiniz geometrik biçimlerle, söz gelimi dik dörtgenlerle çözmeye çalışmanızı öneririz :
1) TOPLAMLARI BELLİ, FARKLARI BELLİ İKİ SAYIYI;
2) ÇARPIMLARI ile BÖLÜMLERİ BELLİ İKİ SAYIYI
ARİTMETİK YÖNTEMLE BULUNUZ!…
Her ikisini de çözebildiniz mi?…

Yanıtınız “evet” ise“sayut düşünme”nin ne olduğunu biliyorsunuz demektir!…

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz