Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

Prof. CEMALETTİN GÖBELEZ

1948 yılında Uşak'ta doğdum. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik bölümüne girdim. İspanyol Hükümeti'nin kültür bursunu kazanarak İspanya'nın Barselona kentindeki Yüksek Müzik Konservatuarın'da üç yıl keman-keman oda müziği ve orkestra eğitimi gördüm. 1969 yılında İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde düzenlenen uluslararası kursa katılarak keman ve oda müziği diploması aldım. Barselona'daki "Estela Senfoni Orkestrası"nda Mozart'ın La Major keman konçertosunu solist olarak yorumladım. 1971 yılında M.E.B. tarafından Istanbul Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümüne Keman öğretmeni olarak atandım. Bu kurumda bölüm başkanlığı, orkestra şefliği görevlerinde, TRT Çocuk ve Gençlik Müziği Özel Danışma Kurulu Üyeliği, Eurovizyon Seçici Kurulu Üyeliği ve M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevinde bulundum. 1986 yılında İspanya'daki Uluslararası Keman Kursuna ikinci kez katıldım. Çok sayıda konser konferans ve televizyon programları vb. etkinliklerde bulundum.
1987-88 yılında doçentlik ve 1999 yılında Profesörlük ünvanı aldım. Eserlerim "Çalgılar Dünasında Keman" kitabı, bir çok halk müziği orkestrasyon düzenlemeleri, "Keman için repertuar" kitapları, " Çalgılar Bilimi " adlı basıma hazır bir kitabım var. Halen M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görevimi sürdürmekteyim.

Kaç yaşında ve nasıl keman çalmaya başladınız ?
13 yaşında mandolin ile başladım. Arkadaşım keman dersi alıyordu onun dersinin olduğu günün akşamı biraraya gelirdik, öğrendiklerini bana da gösterip öğretirdi ama ciddi anlamda 14 yaşımda keman çalmaya geçtim. Okulumuza keman öğretmeni gelmişti, Mehmet KUTLUK ile keman çalışmalarına başladım.

Müziğin sizin için ifadesi nedir ? 
Müzik benim yaşam biçimim. Elime kemanımı aldığım zaman "Bu beni ifade eden tek şey" diyorum. Ancak yaşam öyle değil. Gerçekten ulaşılması gereken yerlere şartlardan dolayı varamayınca insan, yaşam telaşı içinde kayboluyor. Biz depremlerin; ekonomik, siyasi, fiziki depremlerin ülkesindeyiz bunlardan dolayı hak edilen esas başarıya varmak çok zorlaşıyor. Herkes varolmak istiyor ama bunun için harcananlara bakmalı ve harcananların da değerli olduğunu unutmamalı. Avrupa'dan konservatuardan gelince ben sadece müzik içindim. Ancak Türkiye' de müzik sadece benim için değildi, bunu paylaşmalıydım. Keman öğretmeliydim, müzik bilgimi paylaşmalıydım. Senfoni orkestrası üyeliğini kazandığım halde bu düşüncem daha ağır bastı. Bu kararımla ülkeme daha yararlı oldum çünkü gerçekten ülkemin eğitimle kalkınacağını, Atatürk'ün yolunda ilerleyerek bir yerlere varılabileceğini düşünüyorum.

Öğrencilik zamanlarınızda çalışmalarınızı nasıl yapardınız? Yararını çokça gördüğünüz özel yöntemleriniz var mı?
Öğrenciyken çok ve düzenli çalışırdım. Hâlâ da öyle. Bende tatil kavramı yoktur, beynimde sürekli çalışmam gereken yeni şeyler oluyor. Zaman çok çabuk geçiyor ama yapmam gereken çok ama çok iş var. Öğrencilik dönemimde, İspanya'ya gitmeden önceki o zaman sadece müziğe odaklanmıştım, kafamda sadece notalar vardı. Bir yıl içinde tenefüs zamanlarının ne kadar olduğunu toplamıştım ve bütün bu süreyi etüd için kullanmıştım. İspanya'dayken de aynı uygulamayı yaptım. Özel yol olarak, Leopold AUER'in dediği ilkeyi uygulamayı çok isterim çünkü O, "Kemanı önce yavaş çalışınız. Daha sonra daha yavaş çalışınız. En sonunda en yavaş çalışınız." demiş. "Peki ne zaman hızlı çalacağız?" diye sormuşlar. "Konserde!" demiş.

Bestelerinizi yaparken nelerden etkileniyorsunuz?
İnsanların beyninde çokça sözcük vardır. Nasıl şairler çekip çıkarıyorsa o uygun sözcükleri, kafayı biraz zorlamak lâzım. Bir şey bir yerlerden çeker. İlham diye bir şey yok. Zorlayıp, uğraşmak gerek

“Hep Birlikte Müzik-I" konser kitapçığı röportajlarından

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz