Ana içeriğe atla

Çoksesli Düzenleme - Tarantella

Tarantella Mayıs 2018 Arr. : Yusuf Bişgen Orch. and part.. PDF Sheet Score İster keman ister flüt vb çeşitli müzik topluluklarıyla çalınması için basit düzenlemeler yaptım. Kolaylıklar dilerim Tarantella: Güney İtalya’ya özgü, kökü çok tanrılı eski Roma İmparatorluğu’na dayanan halk müziği ve o müzik eşliğinde çıplak ayak edilen dans.

Nota Akor Eşlik - Deniz Üstü Köp(ü)rü

 Deniz Üstü Köp(ü)rü
Muğla  - Ula
Nota Akor Eşlik Video : Yusuf BİŞGEN
Hikâyesi : Çaydere'li Osman kuzeni Nasuh çavuşun gelin alması ile ula'ya gelir. Hep birlikte Marçal dağlarını aşıp Ula'ya geldiklerinde, kız evinde eğlence sürmektedir. Osman, kapının yanında dikilip oynayan kızlara göz gezdirir ve (her zamanki gibi) bakıları bir kıza takılır kalır.
Ne yaparsa yapsın gözlerini kızdan (gülayşe) ayıramaz, Ama bi aktivitede de bulunamaz. Gelin alayıyla beraber Çaydere'ye dönerken yanındaki Mehmet'e "içimde bulgur kaynıyor, kafamda kireç söndürülüyor" der. Haklı olarak Mehmet'de "ne diirsin lo?" tepkisi veriyor.
O günden sonra osman, ula düğünlerine çağrılmadan giden konuk haline gelir. her düğün haberini aldığında atına atlayıp, soluğu Ula'da alır.
Çoğu düğünde gülayşe ortalıkta görünmüyordu ama bir gördümü de içinin tüm "denizleri köpürüyor"du. Yine böyle bir düğünde Gülayşe'ye "gel ayşe" diyecek cesareti toplayabilmek için birkaç şişe rakıyı devirir, daha sonra bir "oğlanlar mi geçmiyor gözlerim mi seçmiyor" türevi olan "Ayşe mi dönüyor dünyam mı sönüyor?" sorusunu sorar kendisine. Tam o sirada biri koluna girer "gel be dost, derdin var herhal, gel meclisimize katıl" der.
Çaydereli Osman kendini Ula'lı gençlerin sofra kurdukları hasırın üstünde bulur. Herkes kendisine dostça bakmaktadır. Merhabalaştıktan sonra ona da bir kadeh sunarlar. Bir aşık sazını ayarlarken "Osman kardaş, Ula düğünlerini kaçırmayışının nedeni ne ola ki?" diye sorar.
O güne dek bağlamayı eline bile almamış olan Çaydereli Osman birden irkilir. Yeniden doğmuş gibi olur, aşığın elinden bağlamayı alır. O gün çaldığı türküdür bu:

"Deniz üstü köp(ü)rü ah yarim rinna rinna nay
Kayığa da binsem götürür ah yarim ah
Benim de buraya geldiğim ah yarim rinnanay
rinna rinna nom
Bir güzelden ötürü ah yarim ah

Karıncanın katarı ah yarim rinna rinna nay
Yüreğime değdi batarı ah yarim ah
Benim de buraya geldiğim ah yarim rinnanay rinna rinna nom
Bir güzelin hatırı ah yarim ah"Nota Akor Eşlik - Deniz Üstü Köp(ü)rü ( RE ) - C Instruments 
Nota Akor Eşlik - Deniz Üstü Köp(ü)rü ( LA )- C Instruments Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz