Ana içeriğe atla

Aygız - Nota Akor Eşlik

Aygız Beste: Cihangir Cihangirov  Söz:Zeynel Cabbarzade Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN

Nota Akor Eşlik - Tek Kapıdan Geçtim Yüzüm Peçeli


Tek Kapıdan Geçtim Yüzüm Peçeli
Amasya-Yöre Ekibi-TRT Ankara
Nota Akor Eşlik Video : Yusuf Bişgen

Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli
Ahbaplar Oturmuş İki Geçeli (Vay Vay).
Hulisi'm de Alnı Sıra Perçemli.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arzediyor Eski Halini.

Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız,
Gam İle Yoğruldu Mayalarımız (Vay Vay).
N' Ola Taş Doğuraydı Analarınız.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arz ediyor Eski Halini.

Mezarımı Helvacıya Essinler,
Al Yeşili Üzerime Örtsünler (Vay Vay).
Gelen Geçen Yazık Olmuş Desinler.
Neyleyim Dünyada Dünya Malini,
Gönül Arz ediyor Eski Halini.
-----------------------
Türkünün Hikâyesi: "Aşk kahramanı Hulûsi Mehmed, Amasya'nın meşhur hatiplerinden Hâfız Ahmed Efendi'nin oğludur. Hâfız Ahmed Efendi oldukça zengindi.  Hulûsi Mehmed,  İçerişehir'de Ahî Saadeddin Mahallesi'nde 1872'de doğdu. Rüştiye Mektebi'nde yüksek tahsîl etti. Müderris Mecdizâde Hâfız Abdurrahman Kamil (Yetkin) Efendi'den dersler aldı. Bu esnada Sahaf Gürcü Mehmed Emin Efendi'nin kızına âşık oldu.  Kız da Hulûsi Mehmed Efendi'ye aşık olduğundan aralarında hararetli buluşmalar hasıl oldu. Hattı zatında Hulusi Mehmed Efendi yakışıklı olduğundan kendisine âşık olan diğer bir kız daha vardı.
Hulusi'nin Annesinin inâdı ve babasının büyüklenmesi yüzünden kızın babası Hâcı Mehmed Emin Efendi'nin razılığına rağmen aralarında söz kesmek nasip olmadı Onca ısrara rağmen Hâfız Ahmed Efendi ile eşi bir türlü bu evliliğe razı olmadılar. Araya giren aile dostlarının iknaya. çalışmaları da fayda etmedi Sevgililer kavuşmalarından ümidi kesip her ikisi de üzüntüye kapılarak hastalandılar. 1896'da sevgilisi üzüntünün verdiği sıkıntılarla hastalandı ve kısa zamanda da vefat etti. Küpceğiz Mahallesi üstünde Kaşukpınarı denilen gezi yerinde toprağa verildi. Sevgilisinin vefâtından dolayı Hulusi'nin üzüntüleri daha da arttı ve yataktan kalkamadı. Kırk gün sonra kendisi de acıklı bir hüzn-ü matem içinde hayata veda etti. Sevgilisinin yanına defnedildi. Bu iki gencin aşk hikâyeleri Amasya'da pek uzun zaman dilden dile anlatıldı.
  Hâfız Ahmed Efendi, oğlunun ölümüne kendisinin sebep olduğunu için ıstırabı daha arttı.  Hulusi Mehmed'in ölümü üzerine şiirler yazdı. Bu şiirleri okuyup ağladığı mahalle sakinleri tarafından sıkça görülmüştür."Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin kaleme aldığı bu hüzünlü aşk hikâyesi, Amasyalılar tarafından yakından takip edilmiş, iki aşık için şairler şiirler yazmış, ağıtlar yakmışlardır. Günümüzde de hâlâ dillerden düşmeyen halk müziğimizde Amasya örnekleri denince en önce seslendirilen türkü olmuştur.
( Araştırmacı yazar Hüseyin Menç )

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz