Ana içeriğe atla

Lâ'l - Nota Akor Eşlik

Lâ'l Composer : Fahir Atakoğlu Nota Akor Eşlik Video: Yusuf BİŞGEN
Tüm çalışmalar eğitsel-kültürel-sanatsal kaygılarla hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle... Bir kusur varsa bendedir, eserde değil. All the works are prepared with educational-cultural-artistic concerns. As helpful as it may be ...Ortaokul ( 5 / 6 / 7 / 8.Sınıflar ) Seçmeli Müzik Dersi Yıllık Planları

''Öğretmen arkadaşlar bilirler ki şu seçmeli dersler tam bir muamma. Dersin kendisi var evet ancak içeriği ne olacak, yıllık planını nasıl / neye ( hangi program ) göre hazırlayacağız? vb bir sürü soru ve sorunlarla karşı karşıyayız. Şuradaki yönetmelik dersin genel mantığı hakkında fikir verecektir sanırım. 

    • (…)öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler (…)
   • (…) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir. (…)

Herkesin her okuduğundan farklı anlamlar çıkarması gibi bir duruma da davetiye çıkaran bu ‘genel’ ifadeleri detaylandırmak, gerekçelendirmek bakanlık ve bürokratlarının işi değil midir? Onların işi değilse kimi sorumlu olarak atayacağız. Yok onların işiyse ( ki öyle görünüyor ) sorumluluk alanlarını ( bilerek ya da bilmeyerek ) müdahil olmayarak sorunlu bir alana dönüştürmüş olmuyorlar mıdır?

Neyse bırakayım şu kelime oyunlarını da sadede geleyim iyisi mi… Zaten görünen o ki kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz !

Ben de ( belki haddimi aşarak ) çalışkan arkadaşım Harun Barış’ın hazırladığı müzik dersi yıllık planlarında ufak değişiklikler yaparak seçmeli müzik dersi planları hazırladım. Tabii ki kendisinden bunun için izin de aldım. 

Planları hazırlayıp revize ederken onun bu konudaki fikirlerini de aldım. Pek de farklı düşünmüyormuşuz zaten...

Seçmeli dersler olsa olsa ‘normal – zorunlu ’ derslerde işlediğimiz konuları biraz daha geliştirmek / detaylandırmak / derinleştirmek için bir fırsat / seçenek olabilir ancak. Dolayısıyla bu derslerde işleyeceğimiz konuları / müfredatı değiştirmeye gerek de yok. Zaten değiştirmek, yeni konular eklemek biraz da sıkıntılı bir durum. ‘’Efendim! Ben istedim, o konuyu anlatıp, öğreteceğim’’ diye savunabileceğimiz bir lükse sahip miyiz sizce?
İyi bir eğitim öğretim yılı diliyor ve sizi şu güzelim sorularla başbaşa bırakıyorum.

Sizce:
• Seçmeli dersler öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmakta işe yarıyor mudur ?
• Seçmeli dersler yeterince verimli yürütülüyor mudur?
• Seçmeli dersler öğrencilerin akademik hayatı için gerekli zemini sağlamakta mıdır?
• Öğrenciler seçmeli derslerle ilgili kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmekte midir? Peki ya öğretmenler ?
• Seçmeli dersler öğrencilerin meslek seçimine katkıda bulunmakta mıdır?
• Seçmeli dersler öğrencilerin bireysel farklılıklarını desteklemektedir midir?
• Seçmeli dersler öğrencilerin zihinsel, duyuşsal gelişimlerini desteklemektedir midir?
• Seçmeli dersler öğrencilerin öz disiplin anlayışlarını geliştirmelerine katkı sağlamakta ve öz güvenlerini artırmaktadır diyebilir miyiz?
• Seçmeli dersler öğrencilerin ilgilendikleri bir alanda uzmanlaşmalarını sağlar diyebilir miyiz?
Bu ve buna benzer aklınıza takılabilecek pek çok soru ve cevapları için Dr. Atilla Demirbaş’ın hazırladığı şu araştırmayı okumanızı tavsiye ederim.Yorumlar

PolatoniK dedi ki…
iyide hacı bunlar müzik yıllık planları.
Eğer sınıfa müzik dersim yetmiyor diyorsan tabiki bu olmalı. ama enstrüman var, koro var var oğlu var. diğerlerini seçenler bu planı kullanamazlar.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...