Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

dünya’dan ninniLer…

Ninni

Annenin çocuğunu uyutmak için kendine özgü bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Belli bir kafiye ölçüsü olmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir ölçü birliği de görülmez. Hatta ninnilerin dörtlükler halinde olmayanları da vardır

Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati’t Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir. ( kaynak )

Eğitsel temel - Ninniler ve dil gelişimi

Araştırmalar ninnilerin çocuğu uyutmaktan fazla bir görevinin olduğunu göstermektedir. Ninniler, çocukların büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra çocuk ve anne arasında sevgi bağlarını da kuvvetlendirmektedir. Çocuğun gelişiminde çevrenin en etkili olduğu dönem zekanın da en hızlı geliştiği dört yaş öncesidir. Bu anlamda ninniler çocuğa müzik sevgisini aşılamanın yanı sıra ilerideki dil gelişiminin temellerini oluşturmaktadır (Howle, 1989).

Dil gelişimi doğum ile başlar. İlk üç yıl boyunca çocuklar beyinlerinde ana öğrenme yollarını oluştururlar (Bloom, 1964). Bu noktada, beyin görme, ses, tat alma, dokunma, koku, ve duyma yolu ile öğrenmeye son derece açıktır (Dryden & Vos 1997). Daha sonra yetişkin hayatında, kişinin öğrendiği her şey bu ilk yıllarda edinilen bilgilerin üzerine kurulmaktadır ki dili oluşturan ses de bu bilgilerin içindedir (Kotulak, 1996). Eğer yetişkinler çocuklar ile şarkı söyler ve konuşurlar ise, çocuklar dilin seslerini ve ritimlerini ayırt etme becerilerini de geliştirirler. Çocuklar dilin nasıl yapılandığını anlamaya başlarlar ki bu da anadillerini konuşmanın ilk basamağını oluşturmaktadır.

Çocuk gelişiminin ilk yılları özellikle önemlidir ve son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, çocukların hızlı beyin gelişimlerine bağlı olarak daha hızlı ve daha kolay öğrendiği bir dizi zaman aralıkları veya “pencereler” vardır. Bu zaman dilimlerinin sonunda çocuğun aynı şeyleri öğrenmesi çok zorlaşır hatta bazen imkansız hale gelir (Wolfe 1998). Çocukların ikinci bir dili öğrenmeleri ise en hızlı doğumdan itibaren altı yaşına kadar gerçekleşmektedir.

“Öğrenme pencereleri” üzerine bilgilerin çoğu oldukça yenidir ve hala tartışılmaktadır. Ancak, kesin olan şudur ki zengin bir dil ve duygu çevresinin çocuğun hızlı beyin gelişimine çok büyük katkısı vardır. Ninniler bu iki etkeni birleştirerek çocuğa duygusal anlamda güvenli ve sıcak bir ortam sağlar. Diğer yandan, ninniler aynı zamanda da anadilin ritim ve seslerini, veya başka bir kültürün diline de girişi sağlamaktadır.

Kaynaklar
Bloom, B.S. (1964). Stability and Change in Human Characteristics. New York: Wiley.
Dryden, G. & Vos, J. (1997). The Learning Revolution. Auckland, NZ: The Learning Web.
Howle, M.J. 1989. Twinkle, Twinkle Little Star: It's More Than Just A Nursery Song. Children Today, July-August.
Kotulak, R. (1996). Inside the Brain. Andrews and McMeel.
Wolfe, P., and R. Brandt. 1998. What do we know from brain research? Educational Leadership 56(3): 8-13.

aLıntı

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Brahms – LuLLaby

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz