17 Mart 2010

Ağız ve dudakLarın yapısına göre tipLer, karakterLer, kişiLik yapıLarı

Kadınlar için küçük, erkekler için ise orantılı ağız ideal kabul edilir. Ağzı büyük olan kadınlar cesurdurlar. Bu da erkeklerin hoşuna gitmiyor. Ağzı küçük olan kişiler genelde, zayıf karakterli olup, geçim sıkıntısı yaşarlar.
Ağız kapalıyken dudakların temas hattının ince olması kişinin titiz ve kuralcı bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Büyük ve köşeleri aşağıya sarkmış ağza sahip insanlar güçlü iradeye sahiptirler. Onları etkilemek zordur. Devamlı titreyen dudaklar güvensizlik belirtisidir. Kavis şekilli küçük ağız (köşeleri hafiften aşağıya meyilli) genelde, hassas insanlara özgüdür.
Şişkin dudaklar başarı belirtisidir. Simetrik ve düzgün bir şekilde açılıp kapanan ağız duyguların dengeliliğinin belirtisidir. Ağzın köşeleri ile gözleri birleştiren kırışıkların olması zor yaşam şartlarından kaynaklanmaktadır. Burun deliklerinden ağız köşelerine doğru kırışıkların olması sinsilik belirtisidir. Üst dudağın alt dudağı örtmesi kararsızlık, alt dudağın öne çıkması ise bencillik belirtisidir.
Ağzının bir tarafı hafiften eğilmiş tipler başına buyrukturlar. Dudaklar üstünde kırışıklar ihtiyarlama belirtisidir. Dudaklardaki derin kırışıklar gençlik yıllarında refah, olgunluk yaşlarında ise yokluklardan haber verir.
fiz10
*Hatları belirgin olan dudaklar (hafiften şişkin) (Şekil 5, No. 1) - iyi kalpli, samimi, içten, neşeli ve genelde kötü huylardan çok iyi huylara meyilli olan tipler.
*İnce dudaklar ( Şekil 5, No. 2) - kurnaz, bencil, gaddar, alaycı, gizemli, riyakar, sömürücü tipler.
*Kalın dudaklar (Şekil 5, No. 3) - duyarlılık ve çeşitli aşağılık içgüdüleri. Çok ender hallerde iyi kalplilik.
*Ayırıcı çizgileri olan çocuksu dudaklar (Şekil 5, No. 4) - saf ve içten.
fiz60
(Solda ve Ortada) I. Üst dudak II. Alt dudak III. Ağız köşesi IV. Ağız yarığı
(Sağda) Kırmızı ve normal şekilli dudaklar sağlıklı olma belirtisidir. Kansız, mor ve koyu kırmızı dudaklar hastalık belirtisidir.
fiz61
(Solda) İnce, ensiz dudaklar - Şan ve şöhret tutkunu
(Sol ortada) Küçük, yukarıya doğru kalkık üst dudak - Dedikoducu, boş konuşan
(Sağ ortada) Büyük ve etli dudaklar - Aptal
(Sağda) Aşırı büyük alt dudak – Tembel
fiz62
(Solda) Açık ağız (üst dudak açık) - Aptallık
(Sol ortada) Birbirine sıkışmış dudaklar - İtici mizaçlı, geçimsiz
(Sağ ortada) Büyük ağız - cesur, savaşçı ruhlu
(Sağda) Kalın, sarkık dudaklar - Zevke ve eğlenceye düşkün
fiz63
(Solda) Üst dudağı sarkık, büyük ağızlı - aptal, açgözlü, kaba
(Ortada) Ensiz, büyük dudaklar (bazen dişler dışarda) - Hilekâr, yalancı
(Sağda) Öne çıkmış alt dudak - Kendini beğenmiş, kibirli
yukarıdaki yazının kaynağı
not: yukarıdaki yazıya inanırsınız inanmazsınız size kaLmış. Ancak maLum, ser de müzisyenLik var. Yazıya Sezen Aksu’nun da yorumLadığı bir büLent ortaçgiL şarkısıyLa karşıLık vermek geLdi içimden.

Beni Kategorize Etme


Söz: Bülent OrtaçgiL ,  Beste: Sezen Aksu
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma sakın tabulaştırma
Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim
Matematiklaştirme beni çarpma, bölme
Toplama, çıkarma sakın beni hesaplaştırma
Mekanikleştirme beni otomatiklaştirme
Yarıştırma sakınonla bunla karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim
Sıkıştırıp tıkıştırma beni depolaştırma
Duygularım yok oldu yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme depolitize etme
Her işten kaçar oldum beni illegalize etme
Ben seni öyle sevdim öyle sevdim
Ben seni öyle sevdim böyle mi sevdim

Hiç yorum yok: