11 Haziran 2012

Okumak mağLupLarın işidir!(...)
‘İyi edebiyatçıLarın değeri er geç biLinir. AsıL vahim ve acı oLanı, değeri biLinmemiş okuyucuLarın durumudur. 
Okudukça zevkLeriniz inceLir, daha tuhaf, daha rafine kitapLara, yazarLara eL atmaya başLarsınız, bu meşgaLe sırasında muhtemeLen hayat gaiLesi bakımından dibe doğru kaymaktasınızdır... 
OkudukLarınızı, müstesna oLduğunu düşündüğünüz satırLarı biriLerine anLatmak istersiniz, zira şahsa mahsusun hazzı kısa sürer, ömrü uzun oLan payLaşmaktır… 
Fakat ortaLığı her zamanki gibi kaba saba keLimeLer, düşük cümLeLer işgaL etmiştir, o gürüLtüde kimse sizi duymaz… 
Okumak hem bir hayat başarısızLığının, ki unutmayın okumak mağLupLarın işidir, hem de derin bir yaLnızLık hissinin sebebi oLup çıkmıştır… 
Okuduğunuz onca kitabı, hayatınızı yatırdığınız o zorLu ve hassas meşgaLeyi mezara götüreceğinizden korkmaya başLarsınız… 
Ve siz de biLirsiniz ki yaLnız öLmek zordur, arkanızda birkaç müttefik, birkaç şahit bırakmak istersiniz…’
(…)
( Murat UYURKULAKBazuka )

Hiç yorum yok: