Ana içeriğe atla

Bilim çocuk dergisi şubat 2010 sayısı

subat10kapak
Bir süredir oğLum Ozan için, biLim çocuk dergisi aLıyoruz. Şubat 2010 sayı:146 sayısında müzikLe iLgiLi konuLar da payLaşıLmış. iLginizi çeker diye düşündüm. Dergi 15’inden 15’ine çıkıyor, aceLe ederseniz şubat sayısını buLabiLirsiniz sanırım.
SDC14151Dergide ;
NasıL çaLışır” böLümünde “Mikrofon”un nasıL çalıştığı, basitçe tarihçesi  vb ( tabii ki çocukLarın anLayabiLeceği düzeyde ve oldukça sade / basit bir diLde ) anLatıLmış. Ayrıca kuyrukLu piyano tanıtıLmış ve “evde biLim” köşesindeyse “Ses havada mı yoksa katı bir ortamda mı daha hızLı yayıLır? “ konusu basit bir deneyLe anLatıLmış. Tarayıcım oLmadığı için fikir vermesi açısında dijitaL fotoğraf makinemLe aLttaki fotoğrafLarı çektim. umarım teLif vb konusunda sıkıntı oLmaz. Amacım bu güzeL biLgiLere uLaşmanız için “aracı” oLmaktır.
geçenLerde bizim harun ( Barış)’un, proje görevine dönüştürdüğü bir konu da ( ŞişeLerLe Müzik ), “Haydi su ve camLa müzik yapmaya” başLığıyLa işLenmiş dergide…
SDC14154
Dergiye abone oLmayı geçiriyorum şu an akLımdan. Siz de benim gibi düşünüyorsanız seçenekLerimiz şunLar :

Bir yıllık abonelik fiyatları (Kargo ve Posta Bedeli Dahil)

Basılı Dergi Yurt İçi :

Bilim ve Teknik: 40 TL   
Bilim Çocuk: 35 TL   
Meraklı Minik: 35 TL

Basılı Dergi Yurt Dışı: 

Bilim ve Teknik: 50€     
Bilim Çocuk: 50€     
Meraklı Minik: 50€

E-Dergi : 

Bilim ve Teknik: 25 TL   
Bilim Çocuk: 20 TL   
Meraklı Minik: 20TL
aboneLikLe iLgiLi detayLar buRada…
Diyorum ki bu dergiLer okuLLara ücretsiz gönderiLse, meseLa her okuLa 10’ar adet… Dinimiz imanımız her şeyimiz para oLmasa… Yine çok konuştum gaLiba, üsteLik boyumdan büyük işLere karıştım. AnLayış Lütfen, zira insan her yaşta öğreniyor. Benim örneğimde oLduğu gibi… :(
bu arada dergi sayesinde öğrendiğim bir şeyi de payLaşayım bari :
"Pi sayısının ilk üç basamağı 3,14. Bu nedenle üçüncü ay olan Mart'ın 14'ü her yıl dünya pi günü olarak kutlanıyor. okullarda bu amaçla pek çok etkinlik düzenLeniyor."
bizim okulda bırakın etkinliği böyle bir günden ( ben dahiL ) kimsenin haberi bile yoktu. Siz haberdar mıydınız peki ?

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz

kavaLda öLçü sistemi / eTNi-Ka / seRdar deLi

dökümanı benimLe payLaşan ahmet aRkadaşıma bu vesiLeyLe teşekkür ediyorum. SağoLsun kırmadı beni ve payLaştı. hazır kavaL demişken de sizi kavaLsanatçısı / eğitmeni ve aynı zamanda da ETNI-KA müzik topluluğunda kavaL icracısı SeRdaR deLi’nin uZManTV’deki onLine kavaL dersLerine aLaLım isterseniz.