Ana içeriğe atla

Finale'de Türk Müziği Fontları ve Makamlar İçin Hazır Şablonlar ( Templates )

Finale Nota Yazım Programında ( 2012-2014 ) Türk Müziği eserlerini yazmak için gereken font ve (Makamlar için ) Hazır Şablonlar ( Templates )'ı daha önce şuradan indirmiş ve kullanmıştım. Ancak yeni sürüme geçince ( 2017 ) bu şablonlar nedense çalışmaz oldu.
Ben de yeni sürümle uyumlu şablonlar hazırladım.
           Yeni font ve şablonları buradan indirebilirsiniz.Dökümanları programa nasıl ekleyeceğiniz yine burada gayet güzel anlatılmış.
            Finale nota yazım programı ile ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey olduğunda aşağıdaki linklere tıklayınız.
Ünsal Deniz
İ. Erdem Efe
Yılmaz Hak
Süleyman Tarman
           Faydalı olması dileklerimle

ALTERNATİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Öğrencinin bilgisinin derinliğini ve yeteneklerinin seviyesini
belirlemenin bir yolu da alternatif değerlendirmedir. Alternatif
değerlendirme etkinliklerinin kullanılması öğrenme kuramı ve sınıf
yaşantısı ile desteklenir. Bir yandan, öğrenciler farklı yollardan
öğrenirler ve öğrenmede olumlu bir metottur. Öğrenciler bilgiyi kendi
deneyimlerinden oluştururlar. Öğrenme tiplerinin farklılığı ve
öğrenmenin doğası öğretmenleri alternatif değerlendirme yöntemleri
kullanmayı zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan deneyimli öğretmenler
performanslarının nasıl ölçüleceğini ve ulaşılması gereken hedeflerin
ne olduğunu bilen öğrencilerin performansının daha iyi olduğunu
bilirler. Alternatif değerlendirme etkinlikleri bu iki kriteri
buluşturuyor.
Öğrencileri bilgi ve yeteneklerinin gelişimini yazılı, drama, sergi ve
kontrol listeleri ile gösterebilirler. Anlamlı bir ölçme eğitim
programları ile ve eğitim metotlarıyla bağlantılı olmalı. Yani eğitim
programları hedefleri anlamlı eğitim hedefleri ve değerlendirme
teknikleriyle geliştirilmelidir.
Öğretmenler alternatif değerlendirme metotları kullandıklarında
genelde kendilerini rahatsız hissederler. Bu sorunun pek çok sebebi
vardır. İlkin öğretmenler, sınıf etkinliklerinin geniş bir ranjını
kullanabilirler. Fakat bu etkinlikler değerlendirilmeleri için bütün
potansiyeli yansıtmaz. Yani alternatif değerlendirmeler tek başına
yeterli değildir. İkincisi öğrencileri değerlendirmek için sistematik
anlamları olmayabilir. Üçüncüsü öğretmenler rubric'in gerçeklerini
anlamayabilirler.

ALTERNATİF DEĞERLENDİRMEDE BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
1) Eğitim programları, öğretim ve değerlendirme bağlantılı olmalıdır.
Bir sınıf için değerlendirme etkinlikleri seçerken kendi kendimize şu
önemli soruları sormalıyız:
Ø Etkinlik öğretim hedefleriyle uygun mu?
Ø Etkinlik içeriği ve öğrencinin öğrenmesi gereken yetenekleri uygun
bir şekilde yansıtıyor mu? (Yani, ölçülecek davranışlar ile ölçme
yöntemi birbirine uyuyor mu?)
Ø Etkinlik öğrencilerin yeteneklerini ve gelişimlerini göstermelerine
elverişli mi?
Ø Öğrencilerin kapasitelerini göstermelerinde motive olmaları
konusunda öğrenciler için anlamlı ve çekici mi?
2) Eğer öğrencilerin önceden deneyimleri yoksa etkinlikleri
yapabilmek için eğitim ve alıştırma yapılmalıdır.
3) Eğer öğretmenler yeni bir öğretme stratejisi ve değerlendirme
teknikleri kullanıyorsa rubric'i kullanmak için alıştırmaya
ihtiyaçları olacaktır.
4) Örnek etkinliklerin esnek olması amaçlanır. Çünkü bu etkinlikler
oluşturulup, gözden geçirilip ve diğer alan öğretmenlerince test
edildiğinden dolayı, öğrencilerin gereksinimlerini karşılaması için
bazı değişikliklere ihtiyaç duyulabilir.
5) Benzer dersler ve üniteler için etkinlikler uyarlanabilir.
Örneğin, Birleşik Devletler tarihinde konuları içeren bir etkinlik
daha özel dersler ve kurslar için uygun olarak tarihi bölümlerin
isimleri değiştirilerek dünya tarihine uyarlanabilir.
6) Etkinliklerin çoğunda öğrenciler için yazılı, sözlü veya dramatik
sunumdaki talimatlar tekrarlanır. Ancak öğrenciler için en uygun olan
performans türünü seçmek veya uyarlamak için özgür davranılmalıdır.
7) Alternatif değerlendirme etkinliklerinin objektif testlerin yerini
almasına gerek yoktur. Objektif testler öğrencilerin farklı
konulardaki bilgilerini ölçmek için etkin bir yoldur ve puanlaması
kolaydır.Her öğretmen objektif testlerle alternatif değerlendirme
etkinlikleri arasında uygun dengeyi sağlayabilmelidir.
8) Rubric derecelendirilirken bu derecelerin normal not sisteminde
neye karşılık geldiği belirtilmelidir. Böylece hem öğrenciler hem de
aileleri kolayca anlayabilir.
Alternatif değerlendirme etkinlikleri öğrenme ve öğretme tekniklerine
uygun olmalıdır.

Kaynak: Zülfikar Deniz; Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

GeLevera Deresi ( Koyverdun gittun beni ) Nota–Akor–Tab

Lâzım oLdu yazdım. Lâzım oLur payLaşıyorum. Bu dünyaya sen de lâzımdın Kâzım, Ah be Kâzım…! Dökümanı Midi oLarak BURADAN indirebiLirsiniz.Türkiye'deki - Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ 

Halk müziği: Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen yöresel etnik müziklerin tümüdür. Yapısal olarak folklorun bir parçasıdır. Anadoluhalk müziği, sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak türkü adı verilir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.
Türk halk müziği formları: Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir. Kırık Hava: Ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Uzun Hava: Geleneksel Türk halk müziğinde genel olarak serbest ritmli (usulsüz) olarak söylenen ezgi türüdür.  Başlıca formları, bozlak, gurbet havası, hoyrat, divan, yol havası, Arguvan ağzı, Çamşıhı ağzı, maya, barak ağzı ve müstezattır.

Başlıca çalgılar:Bağlama ( Saz ), Kaval, Kemençe, Zurna, Davul, Mey

Sanatçılar

Müzik tarih şeridi / müzik dersi performans ya da proje çaLışması

Teşekkürler sihirLi keman ( http://www.dersimizmuzik.org ) öğretmenim. Zira onun öğrencileri hazırlamış bu ödevi, sağ olsun o da bizlerle paylaştı. Bu arada ödevi hazırlayan “Ali” isimli öğrencimize de teşekkür ederim.
Biliyorsunuz tarih şeridi tarihi dönemlerin, önemli olayların kronolojik olarak gösterildiği, üzerinde küçük bilgi notlarının ve o dönemi simgeleyen resimlerin olduğu görsel bir materyaL.
Bu öğrencilerimiz bu ödevde tarih derken müzik tarihini tarih şeridi olarak hazırlamışlar. Fikir vermesi amacıyla ben de sizlerle paylaşıyorum. Bence iyi bir ödev konusu, düşünenlere tebrikler! hep diyorum “düşünmek güzeLdir!” diye ... :)
Ama bunun sıralaması aslında şöyle : “Öğrenmelisin, düşünmelisin, yaratmalısın!
Rönesans (1450–1600)
Belli başlı ilk polifonik bestelerin ortaya çıktığı (teksesli müzikten çoksesli müziğe geçilen) dönemdir. Müzik, kilise çevresinde gelişmiştir. Vokal müzik yaygındır (özellikle madrigaller). Bunun yanısıra, basit çalgı toplulukları olan konsortlar i…

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi ( Yeni )

( 2011 Ekim ) Yeni düzenLenmiş hâLidir
Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - KaLın ( Birinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - İnce ( İkinci Pozisyon )

Blok Flüt Nota Gösterim CetveLi - Çok İnce ( Üçüncü Pozisyon )Dökümanı PDF uzantılı oLarak indirmek istiyorsanız da ŞuRaya tıklayınız. Dökümanı PDF uzantılı hale getiren ve benimle ( dolayısıyla da sizlerle ) payLaşan muzikogretmenleriyiz.biz site sahibi /  yöneticisi Ömer POLAT öğretmenime ayrıca teşekkür ederim.
---------------------------------------
Dökümanı hazırLarken faydaLandığım kaynak sayfa için buRaya tıkLayınız.

Aynı dökümanı 2000'Li yıLLarın başLarında da ( bu yazının üstündeki imaj ) hazırLamıştım. Eski dökümanı da buRadan indirebiLirsiniz.

FaydaLı oLması diLekLerimLe...

Merdiven ( Yukarıya çıkalım aşağıya inelim ) Şarkısı Nota Akor Eşlik Melodika Blok Flüt

Yukarıya çıkalım aşağıya inelim -2- Azıcık dinlenip bir daha deneyelim -2-  ------------ Yukarısı LA olsun aşağısı RE olsun -2- Şimdi de seslerin hepsine bir ad olsun -2- -------- Re mi fa sol la la laa / la sol fa mi re re ree -2- La la sol mi fa sol / la sol fa mi re re ree - 2- 
Söz-Beste : Erdoğan OKYAY Eşlik: Yusuf BİŞGEN
Şarkının eşliğini BURADAN indirebilirsiniz