25 Ocak 2012

MüzikseL YaratıcıLığın AşamaLarı

Swanwick ve Tilmann (1986),  700’ün üzerinde çocuğun yaptığı kompozisyonları analiz ederek yaptıkları araştırma sonucunda müziksel yaratıcılığı 8 aşamaya ayırmışlardır (Gürgen, 2006:85-86). 

1. Algı (0-3 yaş): Çocuk bu yaşlarda seslere karşı ilgi duymaya başlar. Sesin doğasını araştırmaya istek duyar.  Çocuğun vuruşları ritmik değildir ve düzensizdir.  Müziksel ifadeleri tonallık ve yapısal olarak anlam taşımaz.

2.  Değişim  (4-5 yaş):  Bu yaşlarda çocuk düzenli ritim vurma becerisini kazanmaya başlar. Doğaçlamaları daha uzun ve seçtiği çalgının doğasıyla yakından ilişkilidir. 

3.  Kişisel Anlatım:  Çocuk önce şarkılarına daha sonra çalgısıyla meydana getirdiği doğaçlamalarına kendi anlatımını eklemeye başlar. Yaptığı doğaçlamaları kendi istediği hızda ve gürlükte ifade eder.  Çocukta biçimsellikten uzak olarak bir miktar yapısal kontrol saptanır. 
4.  Anadil  (5-6 yaşlarında başlar,  7-8 yaşlarında belirginleşir):  Ritmik ve melodik ifadeler tekrarlar şeklinde ortaya çıkar.  Çocuğun yapısal cümlelerinde geleneksel bazı müziksel anlatımları gösteren küçük ezgiler saptanır. 

5. Kurgusal (10 yaşında ortaya çıkar): Biçimsel bilginin olmayışı imgesel sapmaya yol açar.  Cümlelerin ve vuruşların kontrolü doğru notayı arama eğilimi nedeniyle daha değişkendir.  Bu aşamada çocuğun müzikteki yapısal olanakları araştırma isteğine ait kanıtlar bulunmaktadır. 

6.  Dilsel  (13-14 yaş):  Müzikte motiflerin çocukta yerleşmesinin ardından cümlelerin sonunda bir zıtlık görülür.  Cevap cümlelerine rastlamak,  çeşitleme ve son eklentiler sıklıkla görülür.  Bu aşamada çocukta teknik anlatım ve yapısal kontrolün yerleştiği görülür.  Daha olgun bir müzik tarzı geliştirmeye yönelik güçlü bir eğilim fark edilir. Ayrıca popüler müzikten etkilenme de görülür. 

7.  Simgesel  (15 yaş):  Bu aşamada çocukta güçlü bir kişisel tanımlama saptanır. Müzikten etkilenme daha belirgindir.  Çocuğun bilinç düzeyinin anlatımı ile birlikte müzikal bilişsel süreçler de kendini göstermeye başlar.

8. Sistematik (15 yaş ve üstü): Kendi müzikal birikimini yansıtabilecek düzeye erişmiş, donanımlı müzik insanıdır. Estetik kaygıları da gözeterek çok yönlü, imgesel ve orijinal müzikal düşünce yaratmaya başlar.  Kompozisyonları bilinçli şekilde oluşturulmuş müzikal materyalleri içerir. (Leung, 2002:81-82; Aktaran: Gürgen, 2006:86).

Hiç yorum yok: