02 Eylül 2011

İstikLâL Marşı–AbdüLkadir Töre Bestesi

istiklal marşı - abdülkadir töre | izlesene.com

hazırLadığım video dosyasını buradan biLgisayarınıza indirebiLir ve sınıfta öğrenciLerinize izLetebiLirsiniz.

Eserin notası

Abdülkadir TÖRE (Kaşgar 1873 - istanbul 1946)
İstanbul'a elçilikle 1873'te gelen ve Doğu Türkistan devletinin Türkiye'ye bağlanması işlemlerini tamamlayan Seyit Yakup Han'ın oğlu. Annesi tarafından İstanbul'a getirildi. Davut paşa idadisi'ni bitirdi. Mülkiye mektebi'nde iki yıl okudu, bitiremeden ayrıldı. Hariciye nezareti kalemi'nden emekli oldu. Kanuni Halit Bey'den kanun ve müzik dersleri aldı, Tatyos Efendi'den keman, Kirkor Efendi'den de ney çalmasını öğrendi. Darülelhan'ın açılmasına yardımcı oldu. Evinde Gülşeni musiki adlı bir okul açtı. Birçok öğrenci yetiştirdi. 200'den fazla bestesi olduğu söylenir. Usul-i talim-i keman adlı bir yapıtı yayımlandı (1913).
Tanınmış besteleri: Bir peri simâyı gördüm dilfikâr oldum yine (hüseyni şarkı, ağır aksak), Ettiklerinin hangi birini yâd edeyim ben (şevkefza şarkı, senginsemai).
Büyük Larousse, Cilt 19, sf 11663

Hiç yorum yok: