24 Mayıs 2011

Bazı müzik eserLerindeki BWV, KV kısaLtmaLarı nedir? Ne anLama geLir ?

BWV,  barok dönem bestecisi Johann Sebastian Bach’ın bestelerini / eserLerini  tanımlayan numaralandırma sistemi oLup açıLımı da Bach-Werke-Verzeichnis’tir. Bir nevi kataLog / tasnif diyebiLiriz. İlk kez 1950 yıLında yapıLmıştır.

Örneğin;

KV ya da K ise yine aynı mantıkLa besteci / müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserLerinin kronoLojik biçimde sıraLanmış haLidir. Mozart’a ait her bir esere KV ile başLayan bir numara veriLmiştir.  1862 yıLında Ludwig von Köchel tarafından geLiştiriLen bu dizine KöcheL Dizini denir.

Örneğin ;

Verdiğim linkLerde konuyLa iLgiLi daha fazLa detay buLabiLirsiniz.

Hiç yorum yok: